Jak na koupací jezírko a bio bazén svépomocí

Koupání ve vlastním zahradním bazénu je v dnešní době stále více oblíbené. Lidé investují i do finančně náročnějších podzemních bazénu, ve který se dá pořádně zaplavat a nejen relaxovat. Málokdo však ví, že trendem jsou i koupací jezírka a bio bazény. Jak probíhá stavba koupacího jezírka a jaké jsou jeho výhody?

Bazén vs. bio bazén a koupací jezírka

Rozdíl mezi bazénem a bio bazénem je v tom, že u bio bazénu se k udržování čisté vody nepoužívá žádná chemie jako např. chlor.  O čistotu vody se starají vodní rostliny, příp. doplněné o mechanickou filtraci. Voda však není zcela průzračně čistá, ale má nazelenalou barvu. Jedná se jednoduše o bazén s přírodní vodou, která není jinak upravovaná.

Koupací jezírko se dále liší tím, že nemá standardní pravoúhlý nebo kruhový tvar bazénu, ale může mít rozličné nepravidelné tvary. Nemá také šikmé okraje, ale místo toho má mělký pomalu svažující se břeh, stejně jako u rybníku.

Zónování koupacího jezírka

Každé koupací jezírko nebo bio bazén se skládá ze dvou základních zón. Jedná se o zónu koupací a zónu filtračně-regenerační. Zónu koupací není nutné popisovat. Zóna filtračně regenerační je mělké místo v koupacím jezírku, které je vyplněno speciálním substrátem, a jsou zde vysázeny rostliny, které zaručují čištění vody. Vzhledem k tomu, že je část mělká, se také voda v této části rychleji ohřívá a dále prostupuje do hlubší koupací části jezírka. Není tak třeba žádného solárního systému, který by vodu ohříval.

Pokud budete do zahradního jezírka napouštet vodu studniční, dešťovou či povrchovou, která není chemicky ošetřena, časem se vám v jezírku objeví vláknité řasy. Ty rostou prakticky v celém objemu jezírka a mnohdy mohou pokrýt kompletně hladinu jezírka a zahlušit tak podvodní rostliny. Předejít tomu lze jednak dopouštěním dešťové vody, která svým chemickým složením vytváří prostředí nevhodné pro růst vláknitých řas. V době sucha je však vody nedostatek a je potřeba zvolit chemickou cestu. Pro likvidaci vláknitých řas se nejčastěji využívají oxidační práškové přípravky (popis přípravku na likvidaci řas a způsob dávkování), které se volně rozhodí na hladinu jezírka. Během několika hodin řasa odumře a z jezírka se odfiltruje například pomocí skimmeru.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

stavba koupacího jezírka svépomocí
koupací jezírko – stavba (zdroj: pixabay.com)

Je pro stavbu koupacího jezírka nutné stavební povolení?

Před stavbou koupacího jezírka je nutné si ověřit, co kde budete muset ohlásit. Pokud vám přes zahradu teče potůček, který bude tvořit přítok vašeho přírodního bio bazénu nebo koupacího jezírka, jedná se o vodní dílo. V tom případě vás bude mimo jednání se stavebním úřadem (seznam stavební úřadů) čekat také jednání s vodohospodářským úřadem.

Úřadům se zcela vyhnete v případě, že vaše jezírko nebo bio bazén nebude vodním dílem a zároveň bude mít plochu vodní hladiny do 40 m2, bude stát na pozemku rodinného domu a min. 2 metry od hranice pozemku. Taková stavba podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 79, odst. 2 odrážka „n“ nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby a ani územní souhlas.

§ 103 odst. 1 odrážka a stavebního zákona dále uvádí, že stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2 nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V případě větší plochy bazénu je potřeba ohlášení stavby.

Uvažuje-li se zahradní jezírko jako terénní úprava do hloubky max. 1,5 m a plochy max. 300 m2 a přitom nesousedí s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, nepotřebujete ani rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas, stavební povolení nebo ohlášení stavby. Územní souhlas vám postačí u terénních úprav až do výměry 1000 m2 a hloubky 1,5 m. Potom ale budete potřebovat také ohlášení stavby.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Umístění koupacího jezírka

Jak jsme již psali v článku Přírodní biotopy, zahradní jezírka a bio bazény, vhodné umístění takové vodní plochy spočívá ve výběru místa, kde se střídá během dne sluneční paprsky se stínem. Důležité také je, aby jezírko nebo bazén nebyly pod velkými stromy. Napadené listí a jehličí naruší biologickou rovnováhu a může způsobit nechtěné znečištění vody.

 

Koupací jezírko svépomocí

Stavba koupacího jezírka a bio bazénů se skládá z několika dílčích úkolů. Po samotném vhodném výběru místa pro vybudování jezírka a podání případného stavebního ohlášení stavebnímu úřadu začínají stavební práce. Ty se skládají z několika dílčích procesů. Jaký je postup budování zahradního koupacího jezírka?

Stavba koupacího jezírka v 10 krocích

 1. krok – vyměření a vytyčení jezírka
 2. krok – zemní práce – na řadu přichází odtěžení zeminy, ať již ručně nebo pomocí bagru, skrývka ornice, případné svahování a dočištění dva výkopu a dotvarování jednotlivých zón jezírka
 3. krok – stavba koupací části zahradního jezírka ze ztraceného bednění, z monolitického betonu, z kamene. Tento krok může být pochopitelně vynechán v případě, že chcete mít čistě zahradní jezírko a ne bio bazén. V této fázi je také dobré myslet na stavbu případných schodů do koupací části příp. opěrných zdí proti sesunutí svahu.
 4. krok – instalace odtokového vpusti a potrubí pro účely zazimování jezírka nebo bio bazénu
 5. krok – podsyp výkopu jemným pískem v dostatečné tloušťce, který zakryje veškeré ostré vyčuhující kameny a zabrání tak poškození hydroizolační fólie pro zahradní jezírka
 6. krok – položení geotextílie na pískové lože jako dalšího stupně ochrany proti poškození hydroizolační fólie. Přesahy geotextílie musí být dostatečné, nejméně 100 mm.
 7. krok – položení hydroizolační fólie pro zahradní jezírka a svaření fólie v přesazích. Přesah fólie minimálně 100 mm. Pro izolování zahradního jezírka používejte pouze hydroizolační fólie k tomu určené. Fólie musí být odolná UV záření, odolná vůči chemikáliím a přitom zdravotně nezávadná a neškodaná pro ryby a vodní rostliny. Vybírat můžete ze dvou základních typů fólií. Buď klasickou hnědou, nebo černou zahradní PVCP fólii tloušťky 1,5 – 2 mm (celá specifikace fólie), kterou následně zamaskujete kačírkem, kameny a vodními rostlinami, nebo můžete použít dekorativní kamínkovou fólii (specifikace kamínkové fólie), která má na sobě aplikovanou vrstvu jemného kačírku. Abyste nevyhazovali zbytečně peníze, můžete kamínkovou fólii použít pouze pro zakrytí břehů, šache, filtrů apod.
 8. krok – instalace filtrace, vpustě, čerpadel, osvětlení, skimmeru, aerátoru a dalšího zařízení pro čištění a úpravu vody.
 9. krok – návoz stěrku do regenerační zóny, výsadba vodních rostlin, úprava břehů jezírka nebo bio bazénu, případně stavba mola
 10. krok – napuštění zahradního jezírka, kochání se pohledem a koupání

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů