Jak vyčistit studnu? Jakou dezinfekci použít?

soutez

Čištění kopané studny se nesmí brát na lehkou váhu, zvlášť když z ní odebíráme vodu na pití. Studna se může časem zanést sedimenty a biologickými odpady, které mohou vodu kontaminovat, což není dobré. Kontaminovaná voda může přivodit zažívací problémy. Jak vyčistit studnu a jaké použít dezinfekční prostředky pro vyčištění studny?

Čistá voda je dobrá voda. Kontaminovaná voda z neudržované studně nechutná dobře, může zapáchat, je zakalená a může přivodit zdravotní problémy. Proto je třeba jednou za čas, zpravidla jednou za 2 – 3 roky studnu vyčistit a vydezinfikovat.

Příčin kontaminace vody ve studni je více. Může se jednat o kontaminaci dešťovou vodou, která do studně naplaví biologický materiál, který se usadí na dně a postupem času začne tlít. Biologický materiál se však do studny může dostat i škvírou či spárou v plášti studny. Voda může být kontaminovaná průsakem odpadní vody z nedaleké stoky či z porušené kanalizace nebo jímky na odpadní vodu.

Před čištěním studny

Při čištění studny je nejprve třeba vyhledat příčinu kontaminaci, tuto příčinu odstranit a teprve potom začít s čištěním a dezinfikováním studně. Mnohdy je voda kontaminovaná pouze naplavenými sedimenty a tlejícími biologickými odpady, které mohly do studny napadat skrze spáry ve víku a nadzemní části studně. Proto je nutné zkontrolovat těsnost pláště studny a případné škvíry v plášti zapravit betonovým potěrem, speciální studnařskou montážní pěnou či těsněním.

Aby nebyla studna vystavena riziku kontaminace dešťovou vodou, je třeba okolí studny vyspádovat směrem od studny tak, aby voda odtékala co nejdále.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jak vyčistit studnu – postup

Ze všeho nejdříve je potřeba ze studny odčerpat veškerou vodu, aby bylo ze studny možné odstranit usazeniny. Pro čerpání vody ze studny lze využít ponorné kalové čerpadlo, které můžete za pár stovek zakoupit či si půjčit od známého. Je však třeba zvolit správný výkon čerpadla v závislosti na hloubce studny, aby čerpadlo bylo schopno vodu ze studny vytlačit.

Než však do studny vlezete, ověřte si, zda se na dně studny nevyskytují nebezpečné plyny, které sice nejdou cítit, ale zato vás mohou ohrozit na životě. To vyzkoušíte jednoduše tak, až na dno studny spustíte zapálenou svíčku. Pokud svíčka nezhasne, na dně studny je kyslík a můžete bez obav do studny vkročit. Vždy je však dobré dělat práci alespoň ve dvou lidech, a to jak z hlediska technologického, tak bezpečnostního.

Čištění studny se dělí na mechanické a chemické. Mechanickým čištěním odstraníte okem viditelné usazeniny a naplaveniny na dně studny, chemickým čištěním odstraníte bakterie.

Mechanické čištění studny

Ze studny je třeba odstranit veškeré části, které sem nepatří. Jedná se o usazeniny na dně studny, ale i kousky rezavějícího kovu a tlejícího dřeva, které je v kontaktu s vodou. Usazeniny můžete ze studny odstranit jednoduše pomocí malé lopatky a kyblíku. Úplně nakonec je možné studnu nechat dopustit do určité úrovně, usazeniny ve vodě rozvířit a poté odsát ponorným kalovým čerpadlem.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Pro dokonalé vyčištění studny lze využít tlakovou vodu. Pokud nevlastníte tlakový čistič, můžete pro odstranění nečistot z povrchu stěn studny využít kartáče a stěny poté opláchnout vodou čerpanou ponorným kalovým čerpadlem.

Chemické čištění studny

Dezinfekce studny zaručí, že se ve vodě nebudou vyskytovat zdraví škodlivé bakterie. Jejich výskyt společně s dalšími nebezpečnými látkami odhalí mikrobiologický rozbor studniční vody.

dodavatel

Dezinfikovat je potřeba studnu nově vybudovanou a také rekonstruovanou či pouze čištěnou. Dezinfekci vody ve studni lze provést pomocí tekutých, práškových či tabletových jednorázových dezinfekčních činidel. K dostání jsou pod různými obchodními názvy a jsou dostupné v běžné drogerii.

Dávkování dezinfekce vody

Dávkování dezinfekce do studny je vždy uvedeno na obalu výrobku a množství dezinfekčního činidla je vždy závislé na objemu vody ve studni. Vždy si tedy pečlivě přečtěte návod na obalu výrobku, potřebné množství dezinfekce rozmíchejte v kýblu s vodou a poté vlijte rovnoměrně do studny tak, aby byla skrápěna celá hladina vody. Objem vody ve studni spočítáte velmi snadno pomocí vzorce V = πr2v, kde π je konstanta (cca 3,14), „r“ je poloměr studny a „v“ je hloubka studny. Pro výpočet objemu studny můžete použít on-line kalkulačku pro výpočet objemu válce.

Po dezinfekci vody ve studni je potřeba počkat určitou dobu, než činidlo vyprchá. Poté lze vodu opět konzumovat. Tato informace je taktéž uvedena na obalu dezinfekce.

Pokud se dezinfekce aplikuje ve vyšší dávce po kontaminaci vody (tzv. šoková dávka), musí se voda nejprve ze studny odčerpat a teprve nově napuštěnou vodu lze pít.

Mikrobiologický rozbor vody ze studny

Abyste si byly 100% jisti, že pijete nezávadnou vodu, nechejte si zpracovat mikrobiologický rozbor vody ze studny. Ten si můžete nechat zpracovat na krajské hygienické stanici (seznam krajských hygienických stanic) či v soukromé laboratoři. Základní fyzikálně-chemický, mikrobiologický a hydrobiologický rozbor pitné vody stojí od 1 300 Kč.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů