Jak vypočítat obsah kruhu? - ON-LINE kalkulačka | stavimbydlim.cz
Home On-line kalkulačka Jak vypočítat obsah kruhu?

Jak vypočítat obsah kruhu?

0

Obsah kruhu můžete vypočítat buď pomocí formuláře níže, příp. výpočet obsahu provést samostatně pomocí vzorce pro výpočet obsahu kruhu, který uvadíme pod formulářem.

Obsah kruhu – vzorec pro výpočet

Pro ty z vás, které to zajímá, uvádíme postup výpočtu obsahu kruhu. Výpočet obsahu kruhu je velmi jednoduchý, stačí vám znát poloměr kruhu a Ludolfovo číslo, neboli konstantu  π (pí). Konstanta pí je přibližně 3,14159. Výpočet obsahu kruhu se provede pomocí vzorce:

S = π  * r^2

neboli

S = 3,14159 * r^2

kde r je poloměr kruhu.

Pokud zadáta poloměr kruhu v mm, dostanete obsah v mm².

Pokud zadáte poloměr kruhu v cm, dostanete obsah v cm².

Pokud zadáte poloměr kruhu v m, dostanete obsah v m².