Kompresor je užitečným zařízením v každé dílně. Na co vše lze využít?

Používají se v mnoha oblastech jak v rámci podnikatelské a výrobní, tak i v oblasti soukromé sféry. Už to samo o sobě jasně naznačuje, že ne každý kompresor je stejný. Jak a v čem se kompresory liší, jaká jsou jejich specifika a k čemu je lze využívat? Podívejte se s námi na velký přehled.

Typy kompresorů

Prvotní rozdělení by mělo souviset s jejich konstrukcí, která může mít celkem tři podoby, dělící se následně do dalších podskupin. Když se podíváme na ono dělení základní, existují kompresory:

 • Pístové
 • Rotační
 • Spirálové (scroll kompresor)

První varianta funguje na principu přímočarého pohybu pístu ve válci. Právě tento jeho pohyb má za následek nejprve stlačování použitého plynu a poté jeho vytlačováním. Píst je nejčastěji poháněn klikovou hřídelí.

Druhou možností je rotační kompresor, kde jsou také použité písty, ale ty se otáčejí kolem osy, a to navíc rovnoběžně s osou válce. Tento typ se může dále dělit na několik variant, kdy výsledné zařízení můžeme označovat kompresorem lamelovým, dvourotorovým, vodokružným a šroubovým.

Kompresor a jeho základní parametry

Při výběru nejde jenom o to zvolit správnou konstrukci kompresoru. Je třeba zaměřit se na daleko více klíčových požadavků, které by měl požadovaný kompresor splňovat. I tady platí, že je výběr skutečně rozmanitý. Proto si uvedeme ty základní parametry, které předurčují využití kompresoru a je třeba je při výběru sledovat a porovnávat.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pístový kompresor 24 l
Pístový kompresor s tlakovou nádobou o objemu 24 l

Objem tlakové nádoby

Její velikost se odvíjí hlavně od toho, kolik stlačeného vzduchu bude z kompresoru pravidelně odebíráno. Je to právě ona nádoba, kde je stlačený vzduch připravený a odkud je odebírán. Čím větší bude spotřeba, tím větší by měla být také tlaková nádoba (často označována jako vzdušník), která slouží mimo zmíněného také k tomu, že dokáže vykrýt potřeby krátkodobě velkého odběru. Když se podíváme na výběr možností, lze jednotlivé varianty rozdělit do tří hlavních skupin, a to:

 • Kompresor 24 l
 • Kompresor 50 l
 • Kompresor 100 l

Existují i kompresory s většími i menšími vzdušníky, výše zmíněné objemy tlakové nádoby jsou však nejrozšířenější. Některé kompresory však nemusí být tlakovou nádobou vybaveny. Využívat se mohou například pro huštění pneumatik či nafukování bazénů, kde vzdušník není zapotřebí.

TIP: Vzdušník kompresoru nabízí jednu velkou výhodu, kterou lze uplatnit tehdy, kdy v dosahu není dostupná elektřina a je třeba například nahustit pneumatiku či tlakovým vzduchem pročistit nějaké zařízení. Kompresor s tlakovou nádobou stačí natlakovat na požadovaný tlak, odpojit ze sítě a přemístit na místo, kde je stlačený vzduch potřeba.

Pro potřeby hobby dílny, kde se kompresor využívá ke zmíněnému huštění pneumatik či ke stříkání barvy postačí zpravidla kompresor s tlakovou nádobou o objemu 24 litrů. Větší kompresory najdou uplatnění v profesionálních dílnách pro pohon různých zařízení.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Výkon motoru

Dalším velmi důležitým parametrem daného zařízení je výkon motoru. Opět platí jasné pravidlo. Kde je spotřeba vzduchu velká, příp. také neustálá, tam je potřeba kompresor s dostatečně velkým výkonem. Kde je naopak spotřeba menší a nárazová, může být výkon motoru nižší. Výkon motoru má laicky řečeno vliv na množství vyrobeného stlačeného vzduchu o určitém tlaku, a tak přímo ovlivňuje možnost bezproblémového využití daného kompresoru.

Nutno však dodat, že při výběru není vhodné jít ani cestou poddimenzovaného řešení, ani řešení naddimenzovaného. Výkon by měl vždy odpovídat provozu a použití. To proto, že v prvním případě by kompresor nemusel stíhat, zatímco v případě druhém by neustále spínal a vypínal, což mu také z technického hlediska nesvědčí (pokud ovšem není kompresor vybaven frekvenčním měničem).

Kompresory pro běžné využití v domácích podmínkách mají výkon motoru okolo 1,1 – 2,2 kW. Zmíněný výkon motoru bohatě postačí na veškeré drobnější práce, lakování a pohon menších pneumatických zařízení. V případě většího odběru stlačeného vzduchu (technologické zařízení dílen) je třeba vybírat kompresory s motorem o výkonu alespoň 3 – 4 kW, které jsou vybaveny též větším vzdušníkem pro pokrytí nárazové spotřeby stlačeného vzduchu.

Manometr je součástí každého kompresoru
Manometr je součástí každého kompresoru

Tlak kompresoru

Dalším důležitým parametrem daného zařízení je rozhodně tlak vyrobeného stačeného vzduchu. I zde se opět rozhoduje hlavně podle následného využití daného kompresoru. Je rozdíl, jestli s ním má být tlakován třeba soudek s pivem, nebo bude kompresor využíván na zdvih těžkých břemen. Pokud jde o hodnoty maximálních tlaků, můžeme mluvit o hodnotách v rozmezí 8 – 10 bar.

Průtok vzduchu

Souvisí s tím, kolik stlačeného vzduchu bude z kompresoru odebíráno. To úzce souvisí se zmíněným výkonem motoru a v případě krátkodobých velkých odběrů také s objemem tlakové nádoby kompresoru. Průtok vzduchu o zmíněném tlaku je jedna z hlavních veličin při výběru kompresoru určených do výrobních provozů. Zatímco se spotřeba stlačeného vzduchu u různého domácího využití může pohybovat v rozmezí 50 – 150 litrů za minutu, odběr výrobního zařízení a linek může stoupat až k hodnotě 400 – 600 litrů za minutu.

Před výběrem je tedy nutné určit, kolik kusů zařízení a o jaké spotřebě stlačeného vzduchu bude na daný kompresor napojeno a na základě toho zvolit optimální výkon kompresoru a velikost vzdušníku.

Jaké hlavní parametry zohlednit při výběru?

Jak již bylo zmíněno, velkou roli při výběru kompresoru hraje to, kolik vzduchu budete potřebovat a jaký tlak má stlačený vzduch mít. Důležitými technickými parametry jsou tedy vzduchový výkon kompresoru a maximální tlak, v případě nárazových odběrů také objem tlakové nádoby kompresoru.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Lze říci, že další parametry, jako je výkon motoru můžete nechat v pozadí. To proto, že když zvolíte kompresor podle daných 2 (3) parametrů, je zde stoprocentní jistota, že bude z provozně-technického hlediska vyhovující.

TIP: Vybíráte nářadí a nástroje do své dílny? V rubrice Kutil – nářadí pro vás připravujeme články zaměřené na výběr optimálního vybavení do hobby dlen.

K čemu všemu se dá kompresor využít?

Jak jsme zmínili hned v samotném úvodu, kompresor lze využít v domácnostech, garážích, v malých, ale i velkých dílnách a v neposlední řadě ve velkých výrobních provozech. Toto jsou ty nejčastější možnosti jeho využití.

Lakování

Jde o použití kompresoru se stříkací pistolí, díky čemuž může dojít k efektivnímu a rychlejšímu nanášení barvy než v případě klasického natírání štětkou. Této technologie může být využito jak při malování v domácnosti, tak i kdekoliv jinde, kde je potřeba lakovat jakékoliv díly nebo produkty. Pro tento typ použití plně postačí jednodušší modely s nižšími až středními výkonovými parametry.

Provoz nářadí

Využít kompresor je možné také v domácích, ale i profesionálních dílnách. Primárně je využitý na provoz takzvaného pneumatického nářadí. Může se jednat o kladivo, ale i různé utahováky, brusky nebo vrtačky. Použití kompresoru však může být spojeno i s jednoduššími úkony, jako je huštění pneumatik.

Průmyslová výroba

Patrně nejrozmanitější oblast je právě ta průmyslová. Jenom těžko by se hledalo odvětví, kde by jeho přednosti nebyly využité. Konkrétně můžeme mluvit třeba o využití v oblasti automobilového průmyslu. Stejně tak není výjimkou ani jeho použití v těžkém průmyslu. Vzduch z kompresoru pohání různá automatizovaná zařízení, stejně tak může být využit pro provoz různého nářadí, podobně jako v dílnách. Nejčastěji se zde používají kompresory šroubové a také lamelové.

Oblast potravinářství

Ta může lehce souviset i s domácností či provozem menších restaurací, kde se kompresore používá na tlakování pivních sudů. Odtud se lze dále dostat až do procesů, které souvisí třeba s čištěním, mražením, ale i konzervováním zboží. Opět i v souvislosti se stále populárnější automatizací provozů. Vzhledem k možnému riziku kontaminace jsou v těchto oblastech používány takzvané bezolejové kompresory.

Lékařství

Nejznámějším příkladem je zubní ordinace a zde využívaná vrtačka. S tímto segmentem použití však souvisí i různé laboratorní činnosti, jako je chromatografie nebo spektroskopie. I tady, podobně jako v oblasti potravinářství, hraje velkou roli jak kvalita kompresorů, tak i maximální čistota, která eliminuje vznik jakýchkoliv kontaminací.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů