Kotlíková dotace sníží náklady na pořízení nového účinnějšího zdroje na vytápění

Pokud svůj dům vytápíte zastaralým zdrojem tepla s nízkou účinností výroby tepla a přemýšlíte nad zakoupením nového ekologičtějšího zdroje, bude vás zajímat možnost získat dotaci na jeho pořízení. V rámci kotlíkové dotace můžete na pořízení nového kotle či tepelného čerpadla získat až 120 000 Kč.

Mnohé staré kotle na tuhá paliva disponují účinností okolo 60 – 85 %. Teplovodní kotle na uhlí s ručním přikládáním mohou mít účinnost ještě nižší. Takový způsob vytápění je nejen energeticky a tudíž i finančně náročný, ale také neekologický z důvodu nadměrných produkcí škodlivých emisí. A právě snížení produkce těchto emisí má za cíl dotační program Kotlíková dotace.

Co je Kotlíková dotace?

Kotlíková dotace je dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí. Je určen pro majitele rodinných domů s vytápěním kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje 3., 4., nebo 5. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Těmto majitelům je poskytnut finanční příspěvek na výměnu tohoto starého neekologického kotle na tuhá paliva za nový zdroj šetrný k životnímu prostředí. Cílem programu je totiž do roku 2020 snížit emise škodlivých látek do ovzduší.

Kotlíková dotace
Plynový kotel, nebo tepelné čerpadlo lze pořídit v rámci Kotlíkové dotace

V současnosti již v některých krajích probíhá již 3. výzva, která je zároveň výzvou poslední. Tento rok je tedy poslední příležitost na získání kotlíkových dotací. Zahájení příjmu žádostí je rozděleno dle krajů (viz tabulka níže).

Finanční podpora není poskytována pouze na pořízení a instalaci nového zdroje tepla, ale i na úpravu a modernizaci otopné soustavy, úpravu spalinové cesty, instalaci regulace otopného systému a na potřebnou dokumentaci k projektu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Původní zdroj můžete v rámci kotlíkové dotace vyměnit buď za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (se samočinnou či ruční dodávkou paliva), nebo za plynový kondenzační kotel. Na základě toho, jaký zdroj tepla zvolíte, vám bude vyměřena výše dotace. Největší finanční příspěvek obdržíte na pořízení tepelného čerpadla či automatického kotle na biomasu (až 80 % způsobilých výdajů, maximálně však 120 000 Kč). U kotle na biomasu s ručním přikládáním je míra podpory až do výše 80 % způsobilých výdajů, maximálně však 100 000 Kč a na plynový kondenzační kotel dostanete až 75 % způsobilých výdajů, maximálně však 95 000 Kč.

Proplacení kotlíkové dotace probíhá zpětně, po předložení dokumentů o úhradě.

Kdo může kotlíkovou dotaci získat?

O dotaci na pořízení nového zdroje tepla v rámci kotlíkové dotace může žádat majitel rodinného domu s maximálně 3 bytovými jednotkami, který je vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Přitom musí majitel splnit základní podmínky, a sice:

  • Kupované topné zařízení musí splňovat směrnici Ekodesignu a limitní hodnoty emisí (kompletní seznam zařízení naleznete na stránkách Státního fondu Životního prostředí).
  • Instalaci topného zařízení musí provádět kvalifikovaný odborník.

Podmínek pro získání dotace je pochopitelně více. Jednotlivé konkrétní podmínky se liší dle krajů. Kompletní podmínky včetně postupů pro získání dotace si přečtěte v aktuálním článku o kotlíkových dotacích.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Kdy lze podat žádost o kotlíkovou dotaci?

Termíny pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci se liší dle krajů:

KrajPříjem žádostí
Jihočeskýzáří/říjen 2019
Jihomoravský2. pol. října 2019
Karlovarský1.7. 2019
Královehradecký11.9.2019
Liberecký23.9.2019
Moravskoslezský13.5.2019
Olomoucký4.6.2019
Pardubický31.10.2019
Plzeňský1.10.2019
Praha31.10.2019
Středočeský3.6.2019
Ústecký16.9.2019
Vysočiněříjen 2019
Zlínský15.10.2019

Kotlíková dotace – BONUS

Na majitele rodinného domu, který se rozhodne pro výměnu kotle a současně i pro některé z dalších energetických opatření v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám, čeká finanční bonus. Pakliže zároveň s výměnou kotle navíc zateplíte rodinný dům, dostanete finanční bonus ve výši 20 000 Kč. Pokud bude součástí energetického opatření i instalace solárního systému pro ohřev teplé vody, čeká na vás bonus ve výši 10 000 Kč.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů