Krémová injektáž zdiva svépomocí

Jak se zbavit vlhkých zdí řeší jistě spousta majitelů starších objektů. Mnoho starších domů postrádá hydroizolaci základů, a tak voda volně vzlíná do svislých obvodových stěn a vytváří na povrchu stěn vlhké mapy. V horším případě se na takové stěně mohou vyskytovat také solné výkvěty, a dokonce i plísně. Proto je sanace vlhkých zdí neodkladnou záležitostí. V tomto článku se dozvíte, co to je krémová injektáž zdiva a jak se snadno a svépomocí provede sanace vlhkých zdí.

Injektáž svépomocí TRUMF sanace, s.r.o.
Společnost TRUMF sanace, s.r.o. je dodavatelem injektážního systému AquaStop Cream®.

Sanaci vlhkých zdí můžete provést vícero způsoby. Mezi jedny z účinných mechanických metod patří podřezání či postupného odbourávání stávajícího zdiva a narážení chromniklových plechů. Ovšem na každém domě narazíte na místa, kde tuto sanační metodu nelze použít. Může se jednat o části stěn, které nejsou přístupné z obou stran. Typickým příkladem je například schodišťový prostor, kachlová kamna a komín v rohu místnosti, šachta apod. Další nevýhodou je pracnější provedení z technologického hlediska, vyšší cena sanace zdiva a v neposlední řadě také vyšší invazivnost ke stavbě.

Krémová injektáž zdiva AquaStop Cream ® si poradí i s hůře přístupnými místy

Výhodou krémové injektáže AquaStop Cream ® od společnosti TRUMF sanace s.r.o. je to, že pro její realizaci vám stačí přístup pouze z jedné strany stěny. Chemická injektáž se provádí do předvyvrtaných otvorů ve zdech, přičemž jejich hloubka musí být o 40–50 mm kratší než tloušťka zdiva. Díky jednoduchému provedení a aplikaci injektážního krému a zejména i jeho dlouhodobému spolehlivému výsledku nalézá tato sanační metoda uplatnění nejen jako doplňková metoda pro sanaci těch míst, kde si pila s podřezáním zdiva neporadí.  

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi krémovou a tekutou injektáží

Tekuté injektáže jsou alternativou k injektážím krémovým. Obě injektáže se používají pro sanaci vlhkého zdiva, které je zasaženo pouze vzlínající vlhkosti, nikoli vodou tlakovou. Pokud váháte, zda pro sanaci zdiva použít krémovou injektáž, nebo injektážní roztok, níže jsme pro vás připravili několik faktů, které vám při rozhodování mohou pomoci.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce-IN
Co vše bude součástí rekonstrukce?

Detail nezávazné poptávky

Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • Rozdíl v aplikaci injektáže – Zatímco se krémová injektáž aplikuje do otvorů vyvrtaných vodorovně v ložné spáře zdiva, tekutou injektáž je potřeba aplikovat do otvorů vyvrtaných ve sklonu 25–45 ° od roviny podlahy. Tekutá injektáž má nižší viskozitu než injektáž krémová a při aplikaci do vodorovného vrtu by vytekla. Aplikace injektáže do šikmých otvorů má za následek nerovnoměrné rozložení účinné látky v průřezu zdiva. Zatímco na dně vrtu se vsákne nejvíce účinné látky, v jeho ústí se vsákne minimum. Pokud se provádí injektáž zdiva z interiéru, těsně nad podlahou se mohou objevovat vlhké mapy. Problém s vlhkostí tak není zcela odstraněn.

Krémová injektáž AquaStop Cream ® se aplikuje do vodorovných vrtů, které se vrtají co nejblíže podlaze. V případě správného postupu dle návodu výrobce dojde k úplnému zaplnění vrtu injektážním krémem, který začne reagovat s vlhkostí obsaženou ve zdivu a vytvoří tak clonu, která zamezí vzlínání vody. Životnost této clony je garantována min. 30 let od aplikace.

Otvory pro aplikaci injektážního krému AquaStop Cream ® se vrtají vodorovně do ložné spáry zdiva.
Otvory pro aplikaci injektážního krému AquaStop Cream ® se vrtají vodorovně do ložné spáry zdiva.
 • Velká pórovitost zdiva a netěsnosti ve zdivu – tekutá injektáž má vzhledem ke své viskozitě tu nevýhodu, že jakmile je staré injektované zdivo netěsné, z injektážního otvoru může snadno vytéct, což má vliv na zvýšení spotřeby sanačního materiálu. Tekutá injektáž odteče do spodní stavby domu a její účinek je rázem zanedbatelný. Z tohoto důvodu se tudíž nehodí ani pro sanaci stěn vyzděných z dutých a děrovaných cihel. Kamenné a smíšené zdivo má vnitřní značnou nehomogennost. Kromě toho sanace stěn, které nejsou omítnuty, vyžadují stěrkování těsnicí maltou v místě injektáže z důvodu zamezení úniku injektážního roztoku. To zvyšuje nejen časovou náročnost stavby, ale především náročnost finanční, ale vnitřnímu úniku ani toto vnější zatěsnění povrchu nevyřeší problém značné nekompaktnosti v samotné vnitřní skladby tloušťky zdiva.

Krémová injektáž AquaStop Cream ® má viskozitu vyšší a díky tomu ji lze bez problému použít i pro zdivo s větší netěsností. Injektážní krém zůstává po aplikaci ve vyvrtaném otvoru, kde postupně reaguje s vlhkostí obsaženou ve zdivu a začne snižovat svoji hustotu a tím, že je injektážní emulze slučitelná s minerálním prostředí zdiva, začne se šířit póry, a i těmi nejjemnějšími kapilárami, tedy místy, kudy vzlíná vlhkost.

 • Pro zdivo s příliš velkou vlhkostí nelze některé typy tekutých injektáží použít. Tekutá injektáž má za úkol vyplnit kapiláry ve zdivu a vytvořit tak hydrofobní rovinu, jenže pakliže jsou póry a kapiláry zdiva zavodněny, tekutá injektáž nebude správně fungovat. Na rozdíl od tekutých injektáží lze krémovou injektáž použít i pro zdivo vysoce zavodněné s vlhkostí až 95 %.
 • Hydrofobizující účinky tekuté injektáže se dostavují během několika dní, zatímco u krémové injektáže AquaStop Cream ® to může být po 2–6 týdnech (v závislosti na poréznosti, teplotě a míře zavlhnutí zdiva). Delší doba nástupu účinku je mnohdy kritizována, ačkoli je to naopak značná výhoda. Pokud sanujete starou zavlhlou zeď, není přeci až tak důležité, zda injektážní bariéra vznikne v příčném řezu o pár dnů či týdnů později. Mnohem důležitější je, jak dobře a jak dlouho injektáž bude plnit svůj účel a bude zabraňovat tvorbě vlhkých map a solných výkvětů na omítce.

Krémová injektáž zdiva svépomocí – systém AquaStop Cream ®

Zatímco na podřezání zdiva budete potřebovat firmu, jelikož akce vyžaduje speciální technologické zařízení, injektáž zdiva injektážním krémem můžete provést svépomocí i když tuto naši metodu čím dál více provádějí profesionální firmy. Vy ale budete k tomu potřebovat:

 • bourací kladivo,
 • vrták ze slinutého karbidu pro vrtání do cihly, kamene, betonu (průměr vrtáku by měl být 14 mm a délka vrtáku by měla být shodná s tloušťkou sanované stěny),
 • příklepovou vrtačku,
 • metr,
 • injektážní krém,
 • vzduchovou pumpičku,
 • aplikační pistoli nebo ruční injektážní pumpu.
Injektážní pumpa o objemu 5 litrů pro aplikaci injektážního krému AquaStop Cream ®. Délku trubičkového plnidla volte s ohledem na tloušťku sanovaného zdiva.
Injektážní pumpa o objemu 5 litrů pro aplikaci injektážního krému AquaStop Cream ®. Délku trubičkového plnidla volte s ohledem na tloušťku sanovaného zdiva.

Příprava stěny pro aplikaci injektážního krému

Před aplikací je nutné ze stěny otlouct starou omítku, která je zasolená, zavlhlá a nesoudržná. Takto degradovaná omítka by se měla otlouct minimálně 500 mm nad horní okraj vlhké mapy. Injektáž zdiva provádějte při teplotách nad 5 °C. Při nižší teplotě by mohl být narušen chemický proces a krémová injektáž zdiva by tak nebyla efektivní.

Krémová injektáž zdiva prováděna ze strany exteriéru - ukázka správného provedení
Ukázka správně provedené injektáže zdiva za předpokladu, že lze aplikaci injektážního krému provést z vnější strany zdiva. Injektážní krém je rovnoměrně rozvrstven v celé ploše nárožní části obvodové stěny.
Krémová injektý zdiva prováděna z interiéru - vějířkové navrtání
Pokud nelze injektážní krém aplikovat z vnější strany obvodového zdiva, realizujte dostatečné množství vějířkových vrtů. Hustým navrtáním nárožních části zdiva docílíte maximální účinnosti injektážního krému, který vytvoří celistvou vodonepropustnou vrstvu v celé ploše řezu zdiva.

Do stěny vyvrtejte otvory. Hloubka otvoru by měla být o 40–50 mm menší, než je tloušťka zdiva. Průměr otvoru je 14 mm a rozteč otvorů pro aplikaci injektážního krému 100 mm. Otvory vyvrtejte vodorovně, tedy kolmo ke svislé stěně. Pokud je zdivo vyzděno v průběžných maltových spárách, byla by škoda, výškově nejvhodnější spáry pro injektáž nevyužít. Náklon otvorů je přípustný pouze u kamenného a smíšeného zdiva, avšak max. do 15 stupňů ke svislé rovině zdiva. Aplikací injektážního krému do nakloněných otvorů dojde k nerovnoměrnému rozložení účinné látky v tloušťce zdiva vlivem působení gravitace. Injektážní krém se tak do zdiva disperguje s přibývajícím časem více a více na dně otvoru než v jeho ústí. Proto i u zdiva smíšeného a kamenného je výhodnější vrty provádět taktéž vodorovně.  

Tip: Chystáte se na rekonstrukci? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Otvory pro injektáž zdiva vrtejte co nejblíže nad úrovní podlahy.

Krémová injektáž zdiva – aplikace krému AquaStop Cream ®

Jakmile máte vyvrtané otvory pro aplikaci injektážního krému, pomocí vzduchové pumpičky pročistěte otvor od hrubých a jemných volných částic. Pomocí injektážní pumpy poté natlačte injektážní krém to otvoru. Postupujte od zadní části otvoru směrem dopředu tak, aby byl otvor zcela vyplněn. V případě potřeby proveďte dotlakování otvoru. Po zaplnění otvoru injektážním krémem utěsněte otvor pomocí zátky.

Níže se můžete podívat na video s injektáží zdiva pomocí injektážního krému AquaStop Cream ® od firmy Trumf sanace s.r.o., na časosběrné video se zaznamenaným procesem zavlhčení a následného vysychání zdiva po alikaci injektážního krému, a dále na videa s představením sanačního systému v kutilských pořadech.

V tomto videu můžete načerpat kompletní informace o injektáži vlhkého zdiva svépomocí. Zjistíte jak snadno a efektivně aplikovat AquaStop Cream ®
V tomto časosběrném videu je zaznamenán proces zavlhčení a následného vysychání zdiva po aplikaci systému AquaStop Cream ®.
Systém AquaStop Cream® v pořadu České televize – Polopatě
AquaSan Porosity® – Nejlevnější a přesto vysoce kvalitní omítka nejen pro vlhké zdivo.

Sanace vlhkého zdiva před injektáží stěn

Nejprve osekejte degradované omítky a ze spár zdiva vyškrábejte maltu do hloubky cca 20 mm. Zdivo očistěte od zbytků nepevných částic a nečistot. Pak proveďte krémovou injektáž dle našeho technologického postupu. Takto sanovanou stěnu lze následně omítnou sanační omítkou. Stěny nechejte před aplikací sanační omítky samovolně vyschnout. Minimální doporučená doba od aplikace injektážního krému po zahájení omítacích prací je 14 dní.

Sanační omítka namíchaná svépomocí

Sanační omítky jsou na trhu běžně k dostání pytlované po 25 kg. Společnost TRUMF sanace s.r.o. však na trh přišla se přípravkem AquaSan Porosity ®, který slouží pro namíchání sanační omítky svépomocí. Po smísení přípravku s omítkovou směsí obsahující portlandský cement (CEM I) se v omítkové směsi začnou vytvářet jemné vzduchové mikrobublinky, které nejenže zlepšují zpracovatelnost směsi, ale zvyšují také poréznost materiálu, díky čemuž je malta velmi dobře prodyšná pro vodní páry. Vlhké zdivo tak snáze vysychá a nedochází k vlhnutí povrchu omítky.

Aby vás v budoucnu na nové omítce netrápily solné výkvěty způsobené vysycháním zbytkové vlhkosti ve zdivu, doporučujeme před aplikací svépomocně namíchané sanační omítky na ošetřovanou stěnu aplikovat protisolný hydrofobní nátěr AquaSalt Stop ®, který zamezí opětovnému zasolení nových omítek a prodlouží tak jejich životnost. Přípravek se aplikuje dvojnásobným nátěrem nebo nástřikem buď přímo na zdivo, příp. na zavadlý postřik (špric).

Máte dotazy k injektáži zdiva? Internetová poradna nabízí odpovědi.

Ať už si nejste jisti, jak provést sanaci zdiva, jak aplikovat krém, navrtat otvory pro injektáž krému či omítnout stěnu sanační omítkou, podívejte se do této internetové poradny. V tomto praktickém rádci naleznete více jak 600 zodpovězených dotazů týkajících se nejen samotné sanace zdiva, ale také ostatních stavebních prací spojených s rekonstrukcí domu. Při hledání vám pomůže seznam témat v pravém sloupci stránek, případně vyhledávací pole umístěné v horní části stránek. Pakliže však nenaleznete odpověď, která by Vám pomohla vyřešit váš problém, můžete odeslat vlastní konkrétní dotaz, na který vám odpoví přímo pan jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o. Jiří Schwarz, a to na poradenské lince 731 565 565.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Užitečné odkazy:

Technický list injektážního krému AquaStop Cream®.

Technický list přípravku AquaSalt Stop®.

Technický list a návod na přípravu sanační omítky AquaSan Porosity®.

Kontakt na společnost TRUMF sanace s.r.o.

Injektáž svépomocí TRUMF sanace, s.r.o.

Jiří Schwarz

Telefon: +420 731 565 565

E-mail: schwarz@sanace-trumf.cz

Web: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Rekonstrukce domu či bytu – nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce
Co vše bude součástí rekonstrukce?
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů