Kvalitní projekt rodinného domu ušetří peníze i čas

Přemýšlíte o vlastním bydlení v domě s pěknou zahradou? Máte již pozemek a prvotní představu, jak by mohl dům se zahradou vypadat? V tom případě vám nezbývá nic jiného, než představu přenést na papír, vytvořit koncept, projekt rodinného domu, sehnat potřebné podklady, ohlásit stavbu na stavebním úřadě a začít s budováním.  

Projektová dokumentace je nedílnou součástí podkladů pro ohlášení stavby. Ovšem není to jen kus papíru pro stavební úřad, ale hlavně výsledek dlouhé práce s cílem najít optimální řešení objektu, které vyhovuje závazným předpisům, ale především požadavkům investora. Takové řešení dokáže zajistit jedině kvalitní projekt rodinného domu.

Kvalitním projektem není myšleno pouze kompletní zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky, ale především navržení ideální dispozice dle nároků investora, situování domu na pozemku, ale také funkční navržení domu po konstrukční stránce, které zajistí dlouhou životnost domu s minimálními nároky na údržbu.

Projekt rodinného domu na kraji města
Projekt rodinného domu na kraji města

Projekt rodinného domu a jeho vliv na cenu stavby

Zpracování kvalitního projektu není jen o tom přenést požadavky investora na papír, ale také o společném hledání přípustných alternativ, které usnadní výstavbu domu a jeho následné užívání, příp. takového řešení, které má pozitivní vliv na výši nákladů. Podrobně zpracovanými podklady pro stavbu domu se může dosáhnout významné finanční úspory za různých víceprací, které mohou vznikat v důsledku nekompletního a nedostatečně zpracovaného projektu. Čím podrobněji je projekt zpracován, tím přesněji lze zhotovit položkový rozpočet za stavební práce, který se ve výsledku nebude markantně lišit od reálných výdajů.

To však není jediná výhoda kvalitně zpracované projektové dokumentace. V případě, že se jedná o individuální projekt rodinného domu, který je po konstrukční stránce složitější a vyskytují se na něm nestandardní materiálové a konstrukční prvky, projekt by měl disponovat odpovídajícími skladbami konstrukcí a vhodně vyprojektovanými detaily. Jedině tak se předejde komplikacím na stavbě, v lepším případě pak i nesprávnému zhotovení konstrukce, které může mít za následek pozdější nepříjemné komplikace, jako je růst plísní, zatékání do objektu, netěsnost obálky budovy, atd.


Projekt - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Projekty rodinných domu Plzeň

Projekční kancelář JAN PAVEL VLČEK z Plzně se zabývá komplexními návrhy domů, které nejsou vytrženy z kontextu, reagují na své okolí a respektují Genius loci. Kancelář nenabízí pouze služby architekta a inženýrské služby, ale také projekty bungalovu, rodinných domů a také návrhy interiérů. Nechte se inspirovat na jejich stránkách www.jpvarchitekt.cz, kde naleznete ukázky mnoha zdařilých referenčních projektů, staveb a návrhů interiérů. V případě dotazů ohledně projektu domu jsou vám k dispozici členové projekčního týmu.

Projekt - nazávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů