leaderboard

Povinná kontrola kotlů – splní svůj cíl?

kalkulace_Porfix
kalkulace_Porfix

Zákona č. 201/2012 Sb. ukládá každému majiteli, který provozuje kotel na tuhá paliva o příkonu 10-300 kW včetně, povinnost provést kontrolu kotle do konce roku 2016. Cílem těchto prováděných kontrol kotlů je zajistit stav čistého ovzduší a omezení koncentrace rakovinotvorných látek v ovzduší vznikajících nevhodným spalováním.

Koho se kontrola týká a jak často se provádí?

Kontrolu kotle dle zákona č. 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je povinen provést každý majitel spalovacího zařízení na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 – 300 kW včetně. Tato kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2016 a dále se provádí každé 2 roky. Od 1. 1. 2017 je majitel kotle na tuhá paliva povinen předložit na vyzvání úřední osoby protokol o provedené prohlídce. V případě, že kontrolu kotle nebude mít provedenou, hrozí vám pokuta až 20 000,- Kč.

Kdo kontrolu kotlů provádí?

Kontrolu kotlů může provádět pouze osoba odborně způsobilá, proškolená pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních kotlů na pevná paliva dle §17. Seznam techniků naleznete na stránkách Asociace podniků topenářské techniky.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Co revizní technik kontroluje?

Předmětem kontroly kotlů je ověření správného chodu kotle, jeho celistvost, těsnost, dále se kontroluje řídící jednotka a regulátor. Revizní technik také zpravidla poskytuje poradenskou činnost a radí majiteli kotle jak správně udržovat a provozovat kotel tak, aby jeho účinnost spalování byla co nejvyšší a nejefektivnější a nedocházelo tak k vysoké koncentraci jedovatých látek ve spalinách.

Výstupem kontroly kotlů je doklad o kontrole technického stavu kotle. Vzor dokladu o kontrole kotle je zveřejněn na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Kolik kontrola kotle stojí?

Cena kontroly kotle je závislá na více faktorech, zpravidla se pohybuje od 700,- Kč do 2000,-Kč za provedení kontroly jednoho kotle. Cena je závislá především na dojezdové vzdálenosti revizního technika.

 Má kontrola kotlů smysl a splní svůj cíl zlepšení ovzduší?

 V mnoha diskuzích se setkáváme s názorem, že povinná kontrola kotlů je pouze způsob, jak z lidí „vytáhnout“ peníze, nadruhou stranu jsou však lidé, kteří pevně věří, že pomocí povinné kontroly kotlů mají správní orgány páku na provozovatele kotlů, kteří kvalitu ovzduší neberou v potaz a zamořují okolní prostředí dýmem ze svého komína.

Nedostatkem v tomto případě může být, že kontrola kotle tento problém nevyřeší, jelikož osoby, které dříve spalovali odpad, nebo nekvalitně topily, budou v tomto pokračovat nadále i přes obdržení dokladu o kontrole kotle.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
Exit Popup - obecná-min