Povinná kontrola kotlů – splní svůj cíl?

Zákona č. 201/2012 Sb. ukládá každému majiteli, který provozuje kotel na tuhá paliva o příkonu 10-300 kW včetně, povinnost provést kontrolu kotle do konce roku 2016. Cílem těchto prováděných kontrol kotlů je zajistit stav čistého ovzduší a omezení koncentrace rakovinotvorných látek v ovzduší vznikajících nevhodným spalováním.

Koho se kontrola týká a jak často se provádí?

Kontrolu kotle dle zákona č. 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je povinen provést každý majitel spalovacího zařízení na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 – 300 kW včetně. Tato kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2016 a dále se provádí každé 2 roky. Od 1. 1. 2017 je majitel kotle na tuhá paliva povinen předložit na vyzvání úřední osoby protokol o provedené prohlídce. V případě, že kontrolu kotle nebude mít provedenou, hrozí vám pokuta až 20 000,- Kč.

Kdo kontrolu kotlů provádí?

Kontrolu kotlů může provádět pouze osoba odborně způsobilá, proškolená pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních kotlů na pevná paliva dle §17. Seznam techniků naleznete na stránkách Asociace podniků topenářské techniky.

Co revizní technik kontroluje?

Předmětem kontroly kotlů je ověření správného chodu kotle, jeho celistvost, těsnost, dále se kontroluje řídící jednotka a regulátor. Revizní technik také zpravidla poskytuje poradenskou činnost a radí majiteli kotle jak správně udržovat a provozovat kotel tak, aby jeho účinnost spalování byla co nejvyšší a nejefektivnější a nedocházelo tak k vysoké koncentraci jedovatých látek ve spalinách.

Výstupem kontroly kotlů je doklad o kontrole technického stavu kotle. Vzor dokladu o kontrole kotle je zveřejněn na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Kolik kontrola kotle stojí?

Cena kontroly kotle je závislá na více faktorech, zpravidla se pohybuje od 700,- Kč do 2000,-Kč za provedení kontroly jednoho kotle. Cena je závislá především na dojezdové vzdálenosti revizního technika.

 Má kontrola kotlů smysl a splní svůj cíl zlepšení ovzduší?

 V mnoha diskuzích se setkáváme s názorem, že povinná kontrola kotlů je pouze způsob, jak z lidí „vytáhnout“ peníze, nadruhou stranu jsou však lidé, kteří pevně věří, že pomocí povinné kontroly kotlů mají správní orgány páku na provozovatele kotlů, kteří kvalitu ovzduší neberou v potaz a zamořují okolní prostředí dýmem ze svého komína.

Nedostatkem v tomto případě může být, že kontrola kotle tento problém nevyřeší, jelikož osoby, které dříve spalovali odpad, nebo nekvalitně topily, budou v tomto pokračovat nadále i přes obdržení dokladu o kontrole kotle.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů