Proč zvolit KVH hranoly?

KVH hranoly (z německého Konstruktionsvollholz) jsou dřevěné konstrukční hranoly používané zejména ve stavebnictví. KVH hranoly se najdou své uplatnění zejména při stavbě rámově dřevostavby, ale je možné je použít i pro stavbu dřevěného stropu, krovu, pergoly, terasy nebo přístřešku.

Co je to KVH hranol?

Jak již bylo zmíněno, KVH hranol je konstrukční řezivo vyráběné nejčastěji z jehličnatého dřeva, zejména ze smrkového. KVH hranoly eliminují nedostatky obyčejných hranolů a trámků a jsou speciálně určeny pro zabudování do konstrukce dřevostavby, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu řeziva.

Na rozdíl od obyčejného dřevěného řeziva jsou KVH hranoly sušeny uměle v sušárně na požadovanou vlhkost, která je optimální pro zabudování dřeva do konstrukce dřevostavby. Vlhkost KVH hranolů je 15 % +- 3 % odchylka, tzn., že vlhkost KVH hranolů by neměla překročit oněch 18 % vlhkosti. Po vysušení jsou navíc KVH hranoly opracovány. KVH hranoly jsou po vysušení ohoblovány na přesný rozměr a z hranolu jsou odstraněny dokonce vady dřeva, které snižují jak pohledovou, tak konstrukční kvalitu řeziva. Jedná se především o suky nebo rozpraskané části, které jsou strojově vyfrézované, příp. zcela odřezané. KVH hranoly se třídí kvalitativně dle normy DIN 4074-1 dle nosnosti.

Velkou výhodou KVH hranolů oproti klasickému řezivu je možnost použití hranolů i pro velká rozpětí, u kterých klasické hranoly pokulhávají. Běžně se hranoly a trámy dají sehnat v maximálním rozměru 4 – 6 m, přičemž může být řezivo oslabeno zmíněnou konstrukční vadou dřeva. KVH hranoly se dají sehnat v délce až 13 m. Ve skutečnosti je možné vyrobit daleko delší hranoly, avšak u větší délky jak 13 m je obtížnější a komplikovanější doprava.

KVH hranoly, které jsou z výroby zbaveny vad dřeva, se strojově spojují pomocí zubovitého spoje (tzv. cinkový spoj). Tím je zaručeno dosažení délky řeziva i 13 m dlouhého. Z obrázku KVH hranolu je také patrné, že KVH hranoly mají sražené všechny hrany, což může být výhodou, pokud je dřevo používané pro stavbu pergoly nebo přístřešku, kde jsou trámy přiznané.

V jakých rozměrech je možné KVH hranol koupit?

KVH hranol je možné pořídit ve všech standardních rozměrech, které jsou používány ve stavebnictví.  KVH hranoly tak lze koupit o rozměrech 40×60, 60×80 (120;140;160), 80×80 (160), 100×100 (160, 200), 120×120 (160,240), 140×140 (160,200) mm. Lze samozřejmě sehnat i KVH hranoly o jiných rozměrech. Při vysokých nárocích na únosnost konstrukce, která vyžaduje profily velkého průřezu je možné použít KVH hranol DUO, TRIO nebo BSH nosníky. Jedná se o KVH hranoly o stejném průřezu, které jsou k sobě slepeny lepidlem. Díky tomu lze získat hranoly velkého průřezu vhodné pro konstrukce o velkém rozpětí nebo s velkou nosností.


Čtěte dále: KVH hranoly se ve stavebnictví nejčastěji používají pro konstrukci dřevostavby s rámovým konstrukčním systémem.


Pohledový nebo nepohledový KVH hranol?

V závislosti na typu využití KVH hranolu můžete volit mezi kvalitou pohledovou nebo nepohledovou. Pokud se jedná o KVH hranol pro dřevostavbu se sloupkovou konstrukcí, kde bude po celou dobu životnosti schovaný za OSB deskami, postačí nepohledová kvalita. Pro pohledový strop, pergolu nebo terasu je vhodné volit pohledovou kvalitu. KVH hranoly pohledové jsou zbaveny všech částí, které narušují vzhled dřeva. Jedná se o suky, trhliny, začernalé místa apod.

Jak rozeznat pohledový KVH hranol od nepohledového?

KVH hranoly pohledové se označují značkou Si, ty nepohledové se označují Nsi. Vzhledem k tomu, že jsou na pohledové hranoly kladeny přísnější požadavky, počítejte samozřejmě s vyšší cenou. Na oplátku se vám dostane zboží, které již nemusíte hoblovat ani frézovat, stačí jej pouze opatřit nátěrem.

Cena KVH hranolu

Cena za kubík konstrukčního nepohledového hranolu se pohybuje okolo 13 000,-Kč.  Níže uvádíme cenu za metr běžný nejtypičtějších průřezů KVH hranolu.

KVH hranol nepohledový Nsi – cena za bm

40 x 60 mm – 30 – 45 Kč

40 x 120 mm – 60 – 90 Kč

60 x 140 mm  – 110  -160 Kč

60 x 200 mm – 150 – 220 Kč

80 x 120 mm – 120 – 180 Kč

80 x 160 mm – 165 – 240 Kč

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


100 x 100 mm – 135 – 190 Kč

100 x 160 mm – 215  – 310 Kč

140 x 140 mm – 290 – 400 Kč

Cena za kubík pohledového KVH hranolu se pohybuje okolo 15 000 – 16 000 Kč.

Jaký KVH hranol zvolit?

Jelikož se jedná stále o rostlé dřevo, u kterého se pouze vybírají jen kusy bez vad, které snižují pevnost, je pevnost v ohybu, v tlaku, tahu a smyku uváděná stejná, jako u běžného konstrukčního řeziva.

Pevnost v ohybu – 24 MPa

Pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny – 14 MPa

Pevnost v tahu kolmo k vlákna – 0,4 MPa

Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny – 21 MPa

Pevnost v tlaku kolmo k vláknům – 25 MPa

Pevnost ve smyku – 4 MPa.

Ve všech případech se jedná o pevnost charakteristickou.

Průřez KVH hranolu se volí na základě statického výpočtu, který dodá statik/projektant. Pro klasické rámové dřevostavby je však nejvyužívanější KVH hranol o průřezu 40 x 140 mm, 40 x 160 mm, 60 x 140 mm, 60 x 160 mm. Pro střešní konstrukci se používají profily s vyšším průřezem.

Stropy si mohou vyžádat výšku profilu 180 – 240 mm. Pro konstrukci pergoly postačí většinou profily 40 x 120 mm, sloupky 80 x 80 mm nebo 100 x 100 mm.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů