Rekonstrukce krovu – jak postupovat

Před opravou střechy je nezbytné posouzení nosné konstrukce krovu. Pokud je střešní krytina poškozena a dlouhodobě dochází k poškození dřevěné konstrukce zatékáním vody, dřevokaznými houbami nebo škůdci, je nutná rekonstrukce krovu.

Kdy je potřeba rekonstrukce krovu

Před započetím rekonstrukce krovu je nutná konzultace a posouzení krovní konstrukce kvalifikovaným statikem. K poškození krovu dochází jeho přetížením, zatékáním vody, následným šířením vlhkosti, která způsobuje hnití tesařských spojů, vzpěr či zavětrovacích prvků, dále dřevokaznými houbami (dřevomorka) nebo červotoči.

Poškození krovu může vznikat také špatnými stavebními zásahy. Pokud je poškození částečné, lze vyměnit pouze jednotlivé prvky krovu, které si popíšeme níže. Pokud je poškození většího formátu, je nutné vyměnit krov celý.

Výměna krokve

K prasknutí krokve (šikmý prvek krovu, nesoucí střešní latě, je na nichž je položena střešní krytina), dochází přílišným přetížením, např. sněhovou pokrývkou, krytinou nebo hnitím krokve. Pokud je poškozena pouze krokev, stačí ji pouze vyměnit. Krokev narovnáme do správné polohy, použijeme sloupek jako podpěru a podložíme prknem, ukotvíme a spojíme pevnými prvky. Při slabém profilu krokví vyměníme raději všechny, jelikož dochází k permanentnímu přetížení jak krytinou, tak např. sněhem či vichřicí.

Výměna pozednice

Výměna nahnilé pozednice (vodorovný trám, zajišťuje nosnou konstrukci střechy, spojuje nosné zdi domu a nese celou váhu krokví). Vyhnilou část pozednice odřežeme, nahradíme novou částí, kterou uložíme vedle vyříznuté části na půdní nadezdívku a pevně upevníme spojovacími částicemi k původní zdravé krokvi.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Podobnými způsoby opravujeme i další poškozené části krovu. Např. prasklou vaznici (je umístěna v hřebeni střechy, nebo ve dvou třetinách výšky krovu, je nosným komponentem krokví).

Kalkulace ceny střechy_01

Oprava vazného trámu

Při opravě nahnilého vazného trámu použijeme dřevěné příložky a svorníky, kterými zpevníme vazný trám.

Poškozený může být také spoj, který spojuje sloupek a vazní trám. Vyřežeme uhnilou část sloupku u spoje, přeplátujeme jej zdravým kusem, upevníme špalíky a zpevnění zajistíme utáhnutím úhelníků.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Pokud jsou poškozené latě, vyměníme je celé.

Zvlněný, nebo nerovný hřeben střechy se zdravým krovem nemusí priojít celkovou rekonstrukcí krovu. Jde o projev stáří krovní konstrukce. Pokud bychom však chtěli budovat nové podkrovní bydlení, je nanejvýš vhodné zrekonstruovat krovy celé, zvláště u starších domů, v rámci celé rekonstrukce domu.

Rekonstrukce krovu - uhnilé zhlaví vazného trámu
Uhnilé zhlaví vazného trámu lze v rámci rekonstrukce krovu nastavit.

Posouzení statika a projekt pro rekonstrukci krovu

Rekonstrukce krovu vyžaduje posouzení autorizovaného stavebního statika a z pohledu legislativy musí splňovat požadavky dle Stavebního zákona 183/2006 sb., §104.  Stavební zákon pracuje s obecnějším pojmem „stavební úprava“, jakožto změnou dokončené stavby. Pokrývá veškerá stavební díla vznikající stavební nebo montážní technologií.

poptavka
poptavka

Rekonstrukce krovu, stavební povolení a ohlášení stavby

  • Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují rekonstrukce, které nezasahují do nosné konstrukce stavby, nemění její vzhled ani způsob užívání, nevyžadují povolení EIA tzv. vyhodnocení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže ovlivnit požární bezpečnost stavby.
  • Ohlášení stavebnímu úřadu je nutné, pokud rekonstrukce vede i částečně ke změně způsobu užívání, ale nedošlo k zásahům do nosných konstrukcí stavby nebo změně vzhledu jakožto i ke vzniku povinnosti zajistit EIA.
  • Stavební povolení je nutné, pokud rekonstrukce zasahuje do nosných konstrukcí stavby, mění vzhled stavby, musí být posouzen vliv na životní prostředí a zda provedená rekonstrukce může negativně ovlivnit protipožární bezpečnost stavby.

Při rekonstrukci krovu zasahujete do nosných konstrukcí

Např. u rekonstrukce krovu, kdy je nutná celá výměna krovu s plánovanou půdní vestavbou je potřeba stavební povolení (potřebujeme projektovou dokumentaci, statické posouzení, PENB, zaměření stávajícího stavu a položkový rozpočet). Pokud ale rekonstruujeme krov, aniž bychom zasáhly do nosných konstrukcí stavby a nezměnili vzhled stavby, potřebujeme ohlášení stavby. U ohlášení stavby je nutný souhlas sousedů s uvedenou úpravou a jiná dokumentace na vyžádání stavebního úřadu.

Orientační cena rekonstrukce krovu

Cena za montážní práce krovu je od 2 800 Kč/m3, orientační cena hranolů na krovy s rozměry 10/14 cm, 12/14 cm, 15/15 cm, 8/16 cm, 10/16 cm, 12/16 se pohybují od 5 500 Kč/m3 do 6 200 Kč/m3 + další tesařské, pokrývačské a klempířské práce. O cenách vždy uvažujme bez DPH.

Rekonstrukce či stavba nového krovu vždy závisí na našich požadavcích a odborném posouzení. Chceme podkrovní bydlení? Jaký druh krytiny zvolíme? Rozhodně se nejedná o nízkonákladovou záležitost. Pokud tedy nejde o menší opravu, je na místě požádat o posouzení a cenovou kalkulaci rekonstrukce krovu odborného statika, který nám s rekonstrukcí poradí a projektanta, který na základě požadavků zhotoví projekt pro stavební povolení rekonstrukce krovu. Následně nezbývá nic jiného než oslovit dostatečné množství firem, které nám na základě cenové nabídky v položkovém rozpočtu krov profesionálně zrekonstruují či smontují zcela nový.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů