Tepelná čerpadla – levná a čistá energie pro vytápění domů

Tepelná čerpadla patří v současné době mezi jedny z nejekologičtějších zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie. Byť pro svůj provoz spotřebovávají elektřinu, ve větší míře využívají teplo ze vzduchu, vody, nebo země. Nejenže jsou tepelná čerpadla energeticky úsporná a sníží tak náklady na vytápění domu, jsou také nenáročná na údržbu a jejich provoz lze plně automatizovat.

Tepelná čerpadla lze řídit na dálku pomocí nástěnného ovladače, nebo mobilního telefonu. Zatápění nevyžaduje vaši přítomnost, jako je tomu u kotlů na tuhá paliva a starších typů plynových kotlů. Čerpadla nepotřebují žádný komín ani žádný sklad paliva, čímž odpadá spousta nepříjemných povinností spojená se zásobováním palivem a údržbou celého systému pro vytápění.

Zdroj je ekologický, neprodukuje žádný kouř ani saze. Vzhledem k vysoké sezónní účinnosti zdroje, která se pohybuje v rozmezí SCOP = 4,5 – 6,5, se vyprodukuje minimum škodlivých emisí.

To jsou hlavní důvody, proč si pořídit tepelné čerpadlo. Instalovat jej se vyplácí především lidem, kteří nemají přístup k vedení zemního plynu či k rozvodu dálkového vytápění.

Tepelná čerpadla vzduch-voda - venkovní jednotky
Tepelná čerpadla vzduch-voda

Jak tepelná čerpadla fungují

Tepelná čerpadla fungují podobně jako klasická lednička. Hlavní částí čerpadla je kompresor, oběhové čerpadlo, výparník a kondenzátor. Princip fungování tepelného čerpadla je prakticky velmi jednoduchý. Výparník, který je umístěn v exteriéru, odebírá teplo okolnímu prostředí. Teplonosná kapalina se ve výparníku ohřeje, vypaří a dále putuje do kompresoru, který tuto látku prudce stlačí. Tím dojde také ke zvýšení teploty látky. Takto získané teplo se poté předá přes kondenzátor do sekundárního okruhu otopné soustavy. Teplonosná látka se v kondenzátoru ochladí a putuje přes expanzní ventil, její tlak a teplota se sníží a putuje opět do výparníku ve venkovní jednotce, kde odebírá teplo okolnímu prostředí.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Typy tepelných čerpadel

Výběr tepelného čerpadla závisí na mnoha faktorech. Jedná se například o polohu nemovitosti, prostorové a hydrogeologické poměry v okolí nemovitosti. Tepelná čerpadla se dělí na:

  • Tepelná čerpadla země/voda – jedná se o nejideálnější způsob vytápění domu, který nabízí stabilní výkon po celý rok, dlouhou životnost a vysokou účinnost výroby tepla. Teplo se získává z plošného zemního kolektoru, což může být v mnoha případech největší kámen úrazu. Vybudování zemního kolektoru je nákladné, a navíc je pro jeho vybudování potřeba velký pozemek, nejlépe rovný, nebo mírně svažitý.
  • Tepelná čerpadla voda/voda – stejně jako tepelné čerpadlo země/voda nabízí stabilní topný výkon, vysokou účinnost a díky nižším pořizovacím nákladům také krátkou dobu návratnosti. Ovšem lokalit, ve kterých lze využít tepelné čerpadlo voda/voda, je málo. Ideální je mít na pozemku vydatný zdroj vody, studnu, případně vrt, ze kterého by se voda mohla odebírat. Navíc ne všechny povrchové i podpovrchové vody jsou svým chemickým složením pro tyto účely vhodné.
  • Tepelná čerpadla vzduch/voda – jsou konstrukčně nejjednoduššími, nemají vysoké prostorové požadavky, jejich instalace je velmi jednoduchá a lze je použít prakticky pro vytápění jakéhokoli domu. Velkou nevýhodou je to, že během silných mrazů mají nižší účinnost a tepelné čerpadlo tak nemusí být schopno dům vytopit. Kromě toho mohou být některé typy hlučnější (zvlášť při vysokém výkonu).

Tepelná čerpadla Mastertherm

Pokud přemýšlíte o pořízení tepelného čerpadla pro vytápění domu, v současnosti je vhodná doba. Na pořízení tepelného čerpadla můžete v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám získat dotaci až 100 000 Kč. S výběrem a návrhem nového systému vytápění vám pomohou odborníci z české firmy Mastertherm, která se výrobou a vývojem tepelných čerpadel zabývá. Na jejich stránkách je vám k dispozici také online kalkulačka úspor, pomocí které si můžete orientačně spočítat úsporu energie dosaženou instalací nového tepelného čerpadla.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů