Vyplatí se Ytong Lambda YQ?

Co je to Ytong Lambda YQ a vyplatí se? V dnešní době vysokých nároků na tepelně-technické vlastnosti zdiva se záměrem snížit energetickou náročnost budovy, se výrobci stavebnin předhánějí v kvalitě izolačních schopností tvárnic pro obvodové zdivo. Nejčastěji používané jsou keramické tvárnice Porotherm nebo Heluz, pórobetonové tvárnice Ytong nebo vápenopískové tvárnice Silka.

Na trh však byla uvedena produktová řada tepelně izolačních tvárnic Ytong Lambda YQ, která slibuje mnohonásobně lepší tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva, které není nutné dále tepelně izolovat kontaktním zateplovacím systémem, aby konstrukce vyhovovala normovým požadavkům pro výstavbu nových domů.

Vlastnosti Ytong Lambda YQ

Ytong Lambda YQ je tepelně izolační tvárnice z autoklávovaného pórobetonu, která nevyžaduje dodatečné zateplení kontaktním zateplovacím systémem. Tvárnice jsou vhodné jak pro nosné, tak nenosné stěny, výplňové a požární stěny rodinných i bytových budov. Vyrábí se buď jako hladké tvárnice nebo tvárnice s dvojitým perem a drážkou s úchopovými kapsami (PDK). Pevnost tvárnic v tlaku je 1,5 – 5 MPa a objemová hmotnost je 850 kg/m3. Nejdůležitější vlastností tvárnic je tepelná vodivost charakterizovaná součinitelem tepelné vodivost λ = 0,077 W/(mK). Jen pro srovnání, běžné keramické tvárnice dosahují hodnot součinitele tepelné vodivosti  λ = 0,115 W/(m.K), pórobetonové tvárnice λ = 0,11 – 0,13 W/(m.K) a tepelně izolační desky polystyrenu EPS dosahují hodnot λ = 0,038 W/(m.K).

V porovnání s ostatními běžnými stavebními materiály je hodnota součinitele tepelné vodivosti  velice dobrá. Již nejmenší tvárnice s tl. 375 mm díky svému tepelnému odporu R = 4,52 m2.K/W, tedy součinitel prostupu tepla U = 0,22 W/(m2.K), vyhoví normové doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla Urec = 0,25 W/(m2.K). V případě použití tvárnice tl. 500 mm získáme tepelný odpor R = 6,02 m2.K/W, tedy součinitel prostupu tepla U = 0,166 W/(m2.K), což vyhovuje dokonce požadovaným hodnotám pro výstavbu pasivního domu. Tepelně izolační tvárnice Ytong Lambda YQ tl. 500 mm jsou vhodné pro pasivní domy bez dodatečného zateplení.

Věděli jste, že aby bylo dosaženo stejných hodnot součinitele prostupu tepla konstrukce U pro stěnu s Ytong Lambda YQ a standardní keramickou nebo pórobetonovou tvárnicí, musel aby se stěna s obyčejnými tvárnicemi zateplit min. cca 70 mm tepelné izolace s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,40 W/(m.K)?


Čtěte dále: Je tepelná izolace z fenolické pěny opravdu nejlepším tepelným izolantem?


Je tvárnice Ytong Lambda YQ cenově výhodná?

O kvalitních tepelně izolačních vlastnostech tvárnice Ytong Lambda YQ jsme se přesvědčili. Je však Lambda cenově výhodnější než obyčejné tvárnice s dodatečnou tepelnou izolací?

V následujícím výpočtu nebudeme počítat s prací potřebnou pro vyzdění obvodové stěny. Materiál pro vyzdění 1 m2 obvodové stěny z tvárnic Ytong Lambda YQ tl. 450 mm stojí cca 1 200,-Kč/m2. Jedná se o tvárnice za cenu cca 155,-Kč/ks, přičemž pro vyzdění 1m2 obvodové stěny je zapotřebí 8 ks/m2. Keramické tvárnice obdobné tloušťky stojí cca 750 – 850,-Kč/m2, tedy přibližně o 500,-Kč/m2 méně. Jedná se o tvárnice za cenu okolo 50,-Kč/ks, přičemž je zapotřebí 16 ks/m2. Ovšem tyto konstrukce nedosahují stejných hodnot součinitele prostupu tepla U. Aby bylo dosaženo stejných hodnot součinitele prostupu tepla U a konstrukce tak tepelně izolovala úplně stejně, je zapotřebí provést kontaktní zateplovací systém z EPS nebo minerální vaty.

Pokud je pro vyzdívku použita tvárnice Ytong Lambda YQ, zateplení odpadá. V každém případě se zhotoví venkovní omítka, která stojí cca 500 – 600 Kč/m2. Do ceny je zahrnuta aplikace armovací tkaniny, penetrace pod omítku, zhotovení omítky, montáž a demontáž lešení, úklid a odvoz suti. Dalších cca 550 Kč/m2 by stálo zateplení stěny fasádním polystyrénem tl. 80 mm. Cena za m2 obvodové stěny z tvárnic Ytong Lambda YQ a klasických tvárnic s kontaktním zateplovacím systémem je přibližně na stejné cenové hladině. Vzhledem k tomu, že pro vyzdění stěny z tvárnic Lambda YQ je zapotřebí méně tvárnic a zcela odpadá zateplování fasády, dá se očekávat rychlejší realizace systému.


Bude vás zajímat: Zdíte obvodové stěny svépomocí? Přečtěte si článek Jak postavit dům – zdění obvodových stěn.


Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů