Vyžadují terénní úpravy stavební povolení?

Na začátek uvedeme, že žádné terénní úpravy stavební povolení nevyžadují, ovšem v některých případech se neobejdete bez ohlášení stavby, rozhodnutí o změně využití území nebo územní souhlas.

Zda budou terénní úpravy vyžadovat ohlášení stavby či nikoliv, záleží na několika parametrech. Rozhodující je jednak výška/hloubka terénních úprav, rozloha terénních úprav a to, zda se budou terénní úpravy provádět na pozemku sousedícím s veřejnou pozemní komunikací či veřejným prostranstvím.

Terénní úpravy – definice dle stavebního zákona

Definice terénní úpravy je uvedena ve stavebním zákoně v § 3, odst. 1.

(1) Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.

Které terénní úpravy vyžadují stavební povolení
Terénní úpravy stavební povolení nevyžadují, některé však potřebují ohlášení stavebnímu úřadu.

Které terénní úpravy stavební povolení ani ohlášení nevyžadují

Stavební povolení ani ohlášení stavby nevyžadují terénní úpravy, které jsou vyjmenované v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e) stavebního zákona.

Pokud terénní úpravy budou splňovat následující parametry, na stavební úřad nemusíte a s pracemi můžete začít ihned.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • Terénní úpravy budou do 1,5 výšky nebo hloubky.
 • Terénní úpravy budou do 300 m2 plochy.
 • Pozemek, na kterém budou terénní úpravy prováděny, nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím.
 • Při provádění terénních úprav nedochází k nakládání s odpady.

Pokud jedno z kritérií nesplňujete, terénní úpravy vyžadují ohlášení stavby podle § 105 stavebního zákona. Jak vyřídit ohlášení stavby naleznete v tomto článku.

Terénní úpravy vyžadující územní souhlas

Územní souhlas v případě terénních úprav postačí, pokud:

 • Výška či hloubka terénních úprav nepřesahuje 1,5 m.
 • Výměna terénních úprav je 300–1000 m2.
 • Úpravy se provádí na pozemních, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím.
 • Nedochází k nakládání s odpady.

Tyto podmínky vychází z § 96, odst. 2, písm. f stavebního zákona 183/2006 Sb.

Terénní úpravy vyžadující rozhodnutí o změně využití území

Pokud jsou terénní úpravy většího rozsahu, než je uvedeno v seznamu výše, budete muset vyřídit rozhodnutí o změně využití území. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a seznam podkladů naleznete ZDE.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Další články na téma stavební povolení a ohlášení stavby jsou pro vás připraveny na stránkách magazínu Stavimbydlim.cz v rubrice Stavební úřad.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů