Za které tepelné čerpadlo vyměnit kotel na tuhá paliva?

Pokud přemýšlíte o výměně starého kotle na tuhá paliva za modernější zdroj tepla využívající obnovitelný zdroj energie, jako vhodné řešení se jeví tepelné čerpadlo. Tepelná čerpadla se vyrábí v několika provedeních – vzduch/voda, voda/voda a země/voda. V tomto článku se budeme zabývat tepelným čerpadlem vzduch/voda, jelikož se jedná o zařízení s nejnižšími nároky na technickou a ekonomickou proveditelnost. Nevyžaduje žádné rozsáhlé stavební úpravy, instalace čerpadla je rychlá a navíc ve srovnání s ostatními typy čerpadel je cenově dostupnější. V případě rekonstrukce vytápění ve staré zástavbě se tak jedná o ideální řešení.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Velmi zjednodušeně lze říci, že tepelné čerpadlo odnímá teplo z venkovního prostředí, převede ho na vyšší teplotní hladinu a poté se získané teplo vede otopnou soustavou do budovy. Tepelné čerpadlo je sice po technické a konstrukční stránce složité zařízení, nicméně je tvořeno pouze 4 základními prvky – kondenzátor, výparník, kompresor a expanzní ventil. Do kondenzátoru, který je umístěn uvnitř budovy, je přivedena ohřátá teplonosná kapalina, která odevzdá své teplo potřebné na vytápění domu, a tím pádem zkondenzuje. Tato zkondenzovaná kapalina je poté vedena přes expanzní ventil, kde dojde ke snížení tlaku, kapalina se ještě více ochladí a po přivedení do výparníku, který je umístěn ve venkovním prostředí, odebírá teplo venkovnímu prostředí. Pára je poté vedena přes kompresor, který zvýší v soustavě tlak a tedy i teplotu látky, do kondenzátoru a celý děj se opakuje dokola.

Celý proces je automatizovaný, vše je řízeno dle aktuálních parametrů vnitřního prostředí v budově. Tepelné čerpadlo je spínáno a vypínáno v závislosti na přednastavených režimech a aktuální teplotě uvnitř domu. Díky možnosti ovládání tepelného čerpadla na dálku pomocí mobilního telefonu je jeho ovládání komfortní a takřka bezstarostné.

Dá se tepelné čerpadlo připojit na radiátory?

Tepelné čerpadlo (ať už se jedná o konstrukční provedení vzduch-voda, země-voda, nebo voda-voda) se v rodinných domech připojuje optimálně na podlahové vytápění kvůli teplotě výstupní topné vody, která se pohybuje v rozmezí 55 – 65 °C. Lze jej však připojit i na radiátory nízkoteplotního topného systému dimenzované na teplotní spád 55/45 °C.

Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda
Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda

Jak hlučné je tepelné čerpadlo?

Hlučnost tepelného čerpadla je dána jednak jeho konstrukčním provedením, ale také aktuálním výkonem, který tepelné čerpadlo produkuje. Tepelná čerpadla jsou vybavena vnitřními jednotkami s kompresorem a kondenzátorem, které nejsou o moc hlučnější než klasická lednice. Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky se pohybuje okolo 35 dB, zatímco klasická lednice produkuje 38 – 40 dB.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Tepelná čerpadla vzduch-voda šíří hluk spíše do venkovního prostředí, a to kvůli provozu ventilátoru, který je umístěn na výparníku. Ventilátor žene teplý vzduch přes žebra výparníku, a čím větší je požadovaný výkon tepelného čerpadla a čím nižší teplota venkovního vzduchu je, tím vyšších otáček musí ventilátor dosahovat. Vyšší otáčky znamenají vyšší hluk. Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda dosahuje hladiny hluku 50 – 70 dB.

Kolik ročně ušetří tepelné čerpadlo?

Celková energetická úspora je závislá na účinnosti stávajícího kotle na tuhá paliva, účinnosti nového tepelného čerpadla a celkové potřebě tepla pro vytápění domu. Pro stanovení finanční úspory je třeba uvažovat také s cenou paliva a elektřiny.

Účinnost tepelného čerpadla vzduch/voda je vyjádřena pomocí topného faktoru COP, který vyjadřuje, kolik kWh tepelné energie čerpadlo vyrobí spotřebou 1 kWh elektrické energie. Pokud je tedy COP = 4,5, čerpadlo vyrobí 4,5 kWh tepla při spotřebě 1 kWh elektřiny. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku se teplota venkovního vzduchu mění a teplotní faktor klesá společně s teplotou, je vhodnější se zaměřit na sezónní topný faktor SCOP, který se pohybuje v rozmezí od 3,5 do 4,8. Pakliže takové tepelné čerpadlo bude nahrazovat starý kotel na tuhá paliva s účinností 80 %, dojde k energetické úspoře ve výši 77 – 83 %. Například místo 10 kWh tepla vyrobeného z uhlí tak postačí pouze 1,7 – 2,3 kWh elektrické energie.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů