Aktivní rekuperace. Proč ji upřednostnit před pasivní rekuperací?

soutez

Kdo má doma vzduchotechnické zařízení, které zajišťuje nucenou výměnu vzduchu, má instalovanou i rekuperaci vzduchu. Jsou ale dva typy rekuperací – aktivní a pasivní. Která z nich je účinnější? Kterou zvolit pro svůj dům?

Co je to rekuperace?

Rekuperace tepla z odpadního vzduchu je zpětné získání tepla z odváděného vzduchu a předání této tepelné energie vzduchu přiváděnému, čerstvému. Výměna tepelné energie probíhá v zařízení zvaném rekuperátor. Rekuperační výměník je zařízení o rozměrech cca 80 x 50 x 30 cm (rozměry se pochopitelně liší podle výkonových parametrů rekuperátoru).

Jak funguje pasivní rekuperace?

Uvnitř rekuperačního výměníku se nachází nejčastěji křížené průtokové kanálky, kterými proudí v jednom směru teplý a v druhém směru studený vzduch a teplý vzduch předává svoji energii studenému vzduchu. V závislosti na průtoku mají tyto rekuperátory účinnost 70 – 95 %. Tyto rekuperační výměníky se nazývají křížem lamelové výměníky. Pro průmyslové objekty nebo objekty s vyšším požadavkem na výměnu vnitřního vzduchu se instalují tzv. rotační rekuperační výměníky.

Pasivní rekuperace dokáže zajistit pouze předání tepelné energie z odpadního vzduchu do čerstvého přiváděného vzduchu a to zejména přes zimu v topném období, kdy je potřeba co nejvíce tepla udržet uvnitř domu a zamezit tepelným ztrátám. V letním období se tato rekuperace nepoužívá a odpadní vzduch obtéká rekuperační výměník tzv. by-passem, aby bylo zaručeno, že již tak teplý vzduch z exteriéru nebude ohříván rekuperačním výměníkem.

Jak funguje aktivní rekuperace?

Zatímco pasivní rekuperace slouží především v zimním období pro to, aby se minimalizovali tepelné ztráty, aktivní rekuperaci lze využívat po celý rok. Aktivní rekuperace totiž funguje jako tepelné čerpadlo a může běžet v módu pro rekuperaci tepla v zimním období, ale i v letním období pro chlazení přiváděného vzduchu.

Aktivní rekuperace by se dala přirovnat k lednici. V zimním období aktivní rekuperace funguje tak, že odpadní vzduch, který je vyfukován do exteriéru, je hnán přes výparník. Ten odebere odpadnímu vzduchu tepelnou energii a teplonosná látka se v potrubí výparníku vypaří. Kompresor pak zahřátou teplonosnou látku stlačí, čímž se zvýší ještě více teplota teplonosné látky a dále putuje do kondenzátoru, kde se voda ochladí a zkondenzuje a teplo odevzdá přiváděnému vzduchu. V další fází dojde ke zvětšení objemu a tím pádem i k ochlazení látky, která opět putuje do výparníku. Cyklus se neustále opakuje.

Výhodou aktivní rekuperace je to, že chod jednotky se dá otočit a výparník zaměnit s kondenzátorem a naopak. V letním období je tak výparník na přívodním potrubí, kde ochladí přívodní vzduch, přes kompresor projde do kondenzátoru, kde předá teplo odpadnímu odváděnému vzduchu a po zvětšení objemu proudí teplonosná látka opět do výparníku. Z toho je jasné, že se aktivní rekuperace dá využít v letním období pro chlazení. Nepotřebujete tak externí splitovou nebo multisplitovou klimatizační jednotku.

Může vás zajímat: Šetřit energiemi je velmi důležité. energie lze šetřit i během sprchování pomocí sprchového rekuperátoru. Co to je a jak sprchový rekuperátor funguje?

Napojení zásobníku teplé vody na aktivní rekuperaci

Je zbytečné přes léto vypouštět do exteriéru teplo, které je získáno ochlazením přívodního vzduchu. Na jednotku aktivní rekuperace je možné napojit přes čtyřcestný ventil nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody potřebné pro hygienické účely, mytí nádobí apod. Teplo, které je ve výparníku odebráno přívodnímu vzduchu může být akumulováno v zásobníku a později během dne využito. Stejného efektu lze docílit i v zimním období, když venku není natolik velká zima, aby se všechno zpětně získané teplo muselo využít pro ohřev přívodního vzduchu. V noci, kdy teplota venku poklesne je možné toto naakumulované teplo využít pro ohřev přívodního vzduchu. Samozřejmostí je možnost doplnit elektrickou patronu pro ohřev vody pro případ, že jednotka nebude schopna výkonově pokrýt spotřebu teplé vody.

Kompaktní jednotky s aktivní rekuperací

Někdo si může myslet, že v případě systému zajišťujícího větrání, chlazení, topení a ohřevu teplé vody se bude jednat o několik zařízení, která budou mezi sebou propojeny potrubím a kabely. Ovšem na trhu jsou dostupné kompaktní jednotky skříňového typu. Všechno zařízení, potrubí, kabely a dokonce i zásobník na teplou vodu pojme jednotka do skříně o velikosti 600x600x2000 mm.

Příkladem jsou jednotky aktivní rekuperace Nilan. Jednotky jsou dodávány v několika řadách, například Nilan VPL 15, Nilan Anaconda AW6, Nilan Gott 2600 a nejznámější Nilan VP 18. Například jednotka Nilan VP 18 je osazena čerpadlem o topném výkonu 2,1 kW, chladícím výkonu 1,0 kW a nadrží na teplou vodu na 180 l. Na nádrž je také možné napojit solární panely nebo krbovou vložku. Jednotka Nilan VP 18 stojí cca 150 000 – 170 000,-Kč.

dodavatel

Dalším představitelem aktivní rekuperace je rekuperační jednotka Genvex Combi 185 S a Combi 185 LS. Jednotka má nádrž na 185 l užitkové vody, vzduchový výkon až 370 m3/hod a topný výkon cca 1,4 kW.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů