Aplikace stavební deník – elektronický stavební deník

V souvislosti se stavbou nemovitosti vyžadují současné zákony vést takzvaný stavební deník. Klasická forma stavebního deníku je v podobě papírového, nejčastěji propisovatelného tiskopisu. Nejde však o variantu jedinou. Žijeme v moderním světě, která je spjata i s možností vést stavební deník elektronicky. K tomu může sloužit aplikace stavební deník. Podívejme se blíže na její specifika a charakteristiku.

Aplikace stavební deník umožní vedení deníku v elektronické podobě

Stavební zákon vedení deníku vyžaduje, ale zároveň povoluje různé možnosti toho, jakou bude mít formu. To znamená, že není nutné vést jej jenom klasicky v tištěné podobě. Je možné vést ho také elektronicky. A to umožní právě aplikace stavební deník. Obě cesty jsou zcela legální a možné. Stavební úřady plně přijímají i varianty vedení právě v elektronických podobách. Vzhledem k rozmachu IT technologií jsou dokonce online stavební deníky aktuálním tématem.

Nevíte, jak má vypadat zápis do stavebního deníku? Podívejte se na vzor stavebního deníku.

Stavební deník online je možné vést v různých zařízeních

Pokud se zaměříme na mapování hlavních pozitiv, nelze zapomínat na fakt, že stavební deník online je možné vést v různých zařízeních. Oproti písemné, tedy tištěné formě, je mnoho věcí zjednodušeno. Kladem je i fakt, že daný stavební deník online je možné vést v různých zařízeních. Může se jednat o ty klasické, které dnes využívá většina lidí. Jedná se o notebook, chytrý mobilní telefon a tablet.

Jistota správného zadávání

U tištěné verze, kdy je využito různých tiskopisů, je samozřejmě možné využívat řadu kolonek, které jsou připraveny k vyplnění. Ne každý ale ví, které jsou povinné a které nepovinné. Oproti této formě má aplikace stavební deník jednu jasnou výhodu. I zde jsou formuláře předpřipravené k vyplnění.

Největší výhodou aplikace je to, že na případné chyby ve stavebním deníku bude upozorněno, stejně tak bude upozorněno na nutnost vyplnit všechny povinné položky. Z formálního hlediska tak bude dokument vždy správně vyplněn, což je v rámci případných kontrol ze strany stavebního úřadu velké plus.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Bezpečně uložená data

V tištěné podobě se stavební deník musí vést a uchovávat ve své originální podobě, a dále ještě ve 2 kopiích. To sice může minimalizovat rizika spojená se ztrátou nebo poškozením, ale na druhou stranu stále mluvíme o verzi, kterou je možné někde zapomenout, ztratit, může se namočit a rozpít, výrazně umazat, ale třeba i shořet. Nic z toho nemusí být na stavbách výjimečné. Proti tomu stojí možnost vést stavební deník online. Tato výhoda je spojena s faktem, že data jsou bezpečně uložena a tak nehrozí, že by se ztratila, nebo znehodnotila. A jelikož zákony mluví o nutnosti uchovávat data po dobu deseti let, je celkem jasné, proč je toto nejbezpečnější možnost vedení stavebního deníku. Jak s ohledem na uchování dat, tak s ohledem na jejich možné vyhledání a využití.

Jednoduchost vedení

I toto je klad, proč je aplikace stavební deník velmi využívanou a moderní formou. Není třeba nosit klasický sešit a tiskopis. Stačí mít mobilní telefon, který má většina lidí u sebe po dobu 24 hodin. Zapíšou se potřebná data, vše se potvrdí a uloží. Zápis je hotov. Navíc není třeba myslet na určitou formálnost, jako je dodržování číslování stránek, nebo riziko přehlédnutí prázdného listu. Dané záznamy jsou ukládány automaticky, přesně tak, jak vyžaduje stavební zákon č. 183/2006 Sb. Dbát stačí jenom na to, aby zde byly všechny informace, které mají spojitost se stavbou.

Možností je celá řada

Jelikož jde o moderní trend, je třeba říci, že možností vedení elektronického stavebního deníku je celá řada. Existuje několik aplikací a programů, které jsou nabízeny různými společnostmi. Mohou se lišit využitelností, ukládáním dat, bezpečností, ale třeba i cenou.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů