Cenová soustava RTS a směrné ceny pro položkový rozpočet

Pojmem, na který ve stavebnictví zcela jistě dříve či později narazíte, jsou směrné ceny RTS. Oč se vlastně jedná? V podstatě jde o standardně stanovené průměrné ceny jednotlivých materiálů a prací bez DPH, vydávané konkrétně společností RTS a.s. pod názvem cenová soustava RTS DATA.

Jedná se o ucelený systém obsahující databázi ceníků materiálů a prací. Tato data jsou pravidelně vždy po půl roce aktualizována tak, aby odpovídala cenovým změnám na trhu.

K čemu se cenová soustava RTS využívá

Pro jsou směrné ceny RTS potřeba a k čemu slouží?

Hlavní využití směrných cen je převážně při sestavování rozpočtů stavby. Podle dané cenové úrovně vám projektant zároveň s projektem domu předloží rozpočet, stanovující průměrnou hodnotu stavby, včetně veškerého použitého stavebního materiálu a dodávaných prací.

Cenová soustava RTS slouží pro zhotovení položkového rozpočtu stavebních a montážních prací.
Cenová soustava RTS slouží pro zhotovení položkového rozpočtu stavebních a montážních prací.

Agregované položky

Některé položky v rozpočtu mohou obsahovat již jak dodávku kompletního materiálu, tak i jeho montáž. V tomto případě hovoříme o agregovaných položkách. Může se jednat například o montáž sádrokartonové konstrukce, kde je v položce už započtena cena za veškerý nezbytně související materiál včetně jeho sestavení. Agregované položky tak urychlují a usnadňují práci rozpočtáře a běžně se využívají.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Položkový rozpočet

Oproti tomu při variantě rozepsání jednotlivých položek se hovoří o položkovém rozpočtu. Obojí je správně, záleží jenom na tom, jak vám rozpočtář rozpočet zpracuje.

Co ceník RTS obsahuje:

 • Ceník Vedlejších a ostatních nákladů stavby
 • Ceníky prací HSV
 • Ceníky prací PSV
 • Ceníky montáží
 • Ceníky – Agregované položky
Položkový rozpočet - soupis prací HSV a PSV.
Položkový rozpočet – soupis prací HSV a PSV.

Cenová soustava RTS vs. nabídkový rozpočet

Odlišný od směrných cen RTS je nabídkový rozpočet, který vychází z nabídky konkrétní firmy. V nabídkovém rozpočtu vám firma může jednotlivé položky nacenit levněji a některé naopak dráže. Běžná odchylka takového nabídkového rozpočtu od ceníku RTS je obvykle cca 15 %.

K čemu vám potom rozpočet RTS bude? 

Rozpočet se směrnými cenami RTS je nezbytný, žádáte-li o dotace, například z evropské unie nebo jiných dotačních programů. Zde je přímo požadavek na doložení rozpočtu se směrnými cenami.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Zároveň při výběru zhotovitele stavby využijete takzvaný slepý rozpočet, což je rozpočet s položkami dle ceníku RTS, kde však nejsou uvedeny konkrétní ceny, ale je na konkrétní firmě, aby vám dle slepého rozpočtu předložila svoji cenovou nabídku.

Společnost RTS a.s. ale není jediná, kdo vytváří cenové tabulky, proto není podmínkou předkládat pouze rozpočet vypracovaný podle cenové úrovně RTS, ale můžete využít rovněž i jiných cenových soustav, například Callida, ÚRS a další.

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů