Co ovlivňuje životnost krovu

Živostnost krovu je ovlivněna nejen údržbou střechy v průběhu života, ale také návrhem střešní konstrukce a zejména její skladby. Špatně zvolená skladba může zapříčinit kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce a trvale poškodit dřevěný krov. Co dále ovlivňuje životnost krovu?

Návrh krovu – poddimenzované prvky životnost krovu sníží

Již v projektové dokumentaci musí být myšleno na budoucí zatížení střechy. Nejedná se pouze o zatížení větrem, ale zejména sněhovou pokrývkou. Krov musí být navržen s ohledem na lokalitu, ve které je stavba umístěna. Velkou roli hraje také to, zda na střeše budou použity betonové tašky, nebo lehká plechová krytina, která nadměrně nezatěžuje krov. Zapomínat by se také nemělo na fotovoltaické panely a solární kolektory.

Poddimenzovaný krov by se pod velkým zatížením mohl prohýbat a došlo by k trvalé deformaci střešní konstrukce.

Stavba krovu

Dřevo ke stavbě krovu má být maximálně vysušeno. Nakoupit můžete také tzv. lunární dřevo, které obsahuje minimální procento mízy a vody. Suché dřevo je vhodné také naimpregnovat a ošetřit chemickým přípravkem proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu.

Stavba dřevěného krovu
Živostnost krovu ovlivňuje jeho správný návrh. Prvky krovu nesmí být vzhledem k zatížení konstrukce poddimenzované.

Co ovlivňuje životnost krovu

Nadměrné přetížení krovu krytinou, sněhem, solárními panely naplněných vodou, zateplení střechy, které způsobuje špatné odtávání sněhu, mokré, špatně vysušené dřevo, zatékání dešťové vody a kondenzace vodních par. To vše jsou faktory ovlivňující živostnost krovu. Některé z nich také podporují vznik nežádoucích dřevokazných plísní a hub.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Dřevokazné houby a dřevokazný hmyz snižují životnost krovu

Dřevokazná a parazitická houba Dřevomorka domácí prorůstá zdivem i betonem a daří se jí v nevětraných prostorech již při 15% vlhkosti. Druhou nejrozšířenější dřevokaznou houbou je Koniofora sklepní, která vyvolává hnilobu krovu. Krov proto nesmí být vystaven vlhku. Je nutné zajistit stékání dešťové vody kvalitní krytinou, příp. správně navrženou a provedenou doplňkovou hydroizolační vrstvou (pojistná hydroizolace).

Kalkulace ceny střechy_02

Nežádoucí vlhkost se v krovu může objevit také kondenzací vodních par, které prostupují směrem z interiéru domu do exteriéru. Kondenzaci páry zabráníte provedením parozábrany na vnitřní straně konstrukce a zateplením střechy s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace. Při zateplení střechy je třeba dbát na bezvadné provedení detailů a eliminovat tak tepelné mosty.

Dřevokazný hmyz

Červotoč a Tesařík je parazitický hmyz, který se živí dřevem a kůrou. Odolnost zajišťuje chemická ochrana dřeva, která proniká do trámů, zajišťuje ochranu krovové konstrukce před biologickým napadením.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Krov – obecné informace

Krov je důležitou součástí střechy. Přenáší zatížení střešní krytiny sněhem a dalších povětrnostních vlivů. Chrání jej střešní krytina a jeho zatížení je volně rozkládáno do svislých nosných konstrukcí stavby.

Krovy jsou dřevěné, kovové nebo kombinované. Krovových soustav máme hned několik druhů. Nejpoužívanější je soustava vaznicová. Máme ale také krovové soustavy hambalkové, vlašské, rámové, krokvové, věžové a další. Nejdůležitějšími částmi krovu jsou vazné trámy, krokve, pozednice, kleštiny, zavětrování, vzpěry, ale i další komponenty.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů