Daň z nabytí nemovitých věcí – dříve daň z převodu nemovitosti

Nabýt nemovitost můžete 3 způsoby – nemovitost buď koupíte, zdědíte, nebo vám ji někdo daruje. Pakliže jste v situaci, kdy nabýváte nemovitost, budete se muset zabývat daněmi. Nejedná se pouze o daň z nabytí nemovitých věcí, ale také o darovací daň a daň dědickou. V tomto článku se však podíváme pouze na daň z nabytí nemovitosti.

Daň z nabytí nemovitých věcí se dříve označovala jako daň z převodu nemovitosti. Daň se platí pouze tehdy, jedná-li se o úplatný převod. Pokud tedy nemovitost nabýváte darem, nebo dědictvím, daň z převodu nemovitých věcí neplatíte.

Daň z nabytí nemovitých věcí a základní fakta

 • Daň z převodu nemovitosti platí vždy kupující.
 • Sazba daně z převodu nemovitostí jsou 4 % ze základu daně.
 • Základ daně z převodu nemovitých věcí je buď celá prodejní cena nemovitosti, nebo 75 % směrné hodnoty nemovitosti. Pro výpočet se užije vyšší z hodnot.
 • Směrnou cenu nemovitosti určuje finanční úřad na základě polohy nemovitosti, typu a charakteru nemovitosti.
 • Pokud by se vám směrná cena nemovitosti určená finančním úřadem nezdála, můžete si nechat zpracovat znalecký posudek. V tom případě bude jako základ daně použita hodnota uvedená v posudku.
 • Náklady na zpracování znaleckého posudku si můžete odečíst od základu daně z nabytí nemovitých věcí.
Daň z nabytí nemovitých věcí
Formulář – Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Jak podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Daňové přiznání podejte na finančním úřadě, v jehož obvodu se nemovitost nachází, a to do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad do katastru nemovitostí. Není tedy rozhodující datum platby či podpis kupní smlouvy.

S sebou na finanční úřad přineste vyplněný formulář Přiznání k dani z nabytí nemovité věci (všechny ostatní přílohy k přiznání k dani z nabytí nemovitosti a pokyny k vyplnění naleznete ZDE). Daň lze poté zaplatit buď převodem z účtu, nebo složenkou.

Kam poslat peníze za daň z nabytí nemovitých věcí?

Peníze posílejte na účty finančních úřadů, které jsou uvedeny na stránkách finanční správy. Jako variabilní symbol uveďte své rodní číslo, příp. DIČ, jste-li podnikatel.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Adresy a kontakty jednotlivých územních pracovišť

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, 111 21 PRAHA 1
Finanční úřad pro Středočeský kraj Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 PRAHA 4
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14, 305 72 PLZEŇ 3
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Krymská 2a, 360 01 KARLOVY VARY
Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 LIBEREC
Finanční úřad pro Královehradecký kraj Horova 17, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625, 530 02 PARDUBICE I
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, 586 01 JIHLAVA
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 BRNO-STŘED
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 OLOMOUC
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 OSTRAVA
Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 ZLÍN

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nabytí nemovitých věcí naleznete ZDE.

Daň z nabytí nemovité věci nemusíte platit například v dědickém řízení
Daň z nabytí nemovité věci nemusíte platit například v dědickém řízení

Osvobození od daně z nabytí nemovitosti

V některých případech je nabytí nemovitosti od daně osvobozeno. Dle § 7 Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k:

a) pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,

b) dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu,

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

c) dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která:

 1. nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,
 2. na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci je od daně osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Dle § 8 jsou dále:

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

(2) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá,

a) je nájemcem této jednotky,

b) je členem této právnické osoby a

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


c) podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.

Všechny případy věcných osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí naleznete v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů