Darovací daň nahrazuje daň z příjmu. Kolik peněz zaplatíte, když je vám darována nemovitost?

V článku na téma daň z nabytí nemovité věci jsem vás informoval o tom, že pokud kupujete nemovitost, musíte ze sjednané ceny, příp. z ceny zjištěné zaplatit daň. Tato daň se však neplatí v případě, kdy vám někdo nemovitost daruje. Ovšem mohou nastat případy, kdy budete muset zaplatit daň z příjmu (dříve se platila darovací daň). Ve kterých případech budete muset daň zaplatit a kolik procent to dělá, se dočtete v tomto článku.

Darovací daň zrušena, nyní platíte daň z příjmu

Pokud vám někdo daruje nemovitost, daň z nabytí nemovité věci neplatíte, ale možná se vás týká daň z příjmu. Pokud jste fyzická osoba, daň je ve výši 15 %, pokud jste právnická osoba, daň je ve výši 19 %. Daň se vypočítá z ceny nemovitosti zjištěné podle oceňovacích předpisů. Od takto zjištěné ceny lze odečíst dluhy, které se k nemovitosti vážou a cenu majetku osvobozeného od daně z příjmu. Z této konečné ceny nazývané „základ daně“ se poté vypočte konečná hodnota daně z příjmu.

Příklad: Pakliže jste fyzická osoba a známý vám daruje dům v hodnotě 2 miliónů korun, na dani zaplatíte 300 tis. Kč. Pokud by se jednalo o nemovitost v lukrativní čtvrti za 10 mil. Kč, daň z příjmu se vyšplhá až na 1 500 tis. Kč.

Formulář pro přiznání k dani z příjmu naleznete na stránkách Finanční správy v databázi aktuálních daňových tiskopisů.

Darovací daň byla zrušena a je nahrazena daní z přijmu
Daň z příjmu nahrazuje daň darovací

Osvobození od daně z příjmu

Daň z příjmu nemusí platit každý. V zákoně jsou uvedeny výjimky, u kterých není daň z příjmu potřeba platit. Od daně jste osvobozeni, pokud součet hodnoty darů od téhož dárce ve zdaňovacím období nepřesáhne hranici 15 tis. Kč. Jenže u nemovitostí je tato částka zanedbatelná a v praxi se může týkat jen malých pozemků s minimální hodnotou.

Existují ale i další případy. Od daně z příjmu jsou osvobozeny dary:


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • od příbuzného v linii přímé (rodiče, děti, vnuci) a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
 • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

TIP: Pokud vlastníte nemovitou věc a chcete ji předat na starost někomu jinému, lze to udělat 3 způsoby. Nemovitost můžete buď:

 • prodat s tím, že kupující zaplatí daň z nabytí nemovité věci ve výši 4 % z ceny sjednané (příp. z ceny zjištěné),
 • darovat,
 • nebo ji může nabyvatel zdědit.

Pakliže nemovitost nechcete prodávat, ale chcete ji buď darovat, nebo někomu přenechat v rámci dědického řízení, zvolte vhodný způsob přenechání nemovitosti. Je totiž rozdíl, zda chcete nemovitost přenechat osobě příbuzné, nebo cizí. Pokud chcete nemovitost přenechat osobě příbuzné, tak ji darujte. Ušetříte tak za notáře v případě dědického řízení a žádnou daň z příjmu není třeba platit.

Pokud by se nemovitost darovala cizí osobě, musela by obdarovaná osoba zaplatit daň z příjmu ve výši 15 %, resp. 19 % v případě právnické osoby. V případě nemovitosti v hodnotě 3 mil. Kč se jedná o nezanedbatelnou částku v hodnotě 450 tis. Kč, resp. 570 tis. Kč. V tomto případě je lepší nemovitost na cizí osobu převést v dědickém řízení a zaplatit tak pouze za notáře. Dědická daň totiž byla zrušena a již se neplatí.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů