Distribuční sazba – jak správně vybrat z 11 sazeb?

Distribuční sazba se volí podle toho, jakým způsobem nemovitost (resp. odběrné místo) vytápíte, jak často jej využíváte a také podle toho, zda jezdíte elektromobilem či nikoli. Výběr distribuční sazby výrazně ovlivňuje cenu silové elektřiny i cenu distribuce. Tam, kde se předpokládá vyšší odběr elektřiny, je ze strany distributora nabídnuta také nižší cena. Proto lze již prostým zvolením distribuční sazby ušetřit nemalé peníze, zvlášť pokud máte vysokou spotřebu. Jaké jsou základní distribuční sazby a za jakých podmínek je lze uplatnit?

Distribuční sazby a jejich kompletní přehled

D01d – jedná se o tzv. jednotarifovou sazbu, která je vhodná pro domy, byty či chaty bez významného zastoupení elektrických či přímotopných spotřebičů s malým příkonem. Jednotarifová sazba je taková sazba, která umožňuje odebírat elektrickou energii pouze v jednom tarifu, a sice ve vysokém, označovaném zkratkou VT (dříve se tento tarif lidově nazýval „denní proud“). Využitím této sazby tak nelze využívat levnější noční proud (nízký tarif NT) například pro ohřev vody v bojleru či v akumulačním zásobníku.

Tato distribuční sazba je vhodná tedy pro domácnosti, které využívají elektrickou energii víceméně pouze pro osvětlení a pro provoz běžných domácích spotřebičů.

 

D02d – Stejně jako u D01d se jedná o jednotarifovou sazbu s tím rozdílem, že akumulační a přímotopná zařízení bez významného zastoupení mohou mít střední příkon.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 

D25d – distribuční sazba D25d je dvoutarifová sazba, která spotřebiteli umožňuje využívat jak vysoký, tak nízký tarif, přičemž nízký tarif má platnost 8 hodin denně. Distributor může dobu platnosti tohoto tarifu v průběhu dne operativně měnit.  Tato sazba je vhodná především pro odběratele, kteří v domácnosti provozují elektrické akumulační spotřebiče.

Podmínkou pro uplatnění sazby D25d je především to, že v domácnosti bude instalovaný elektrický akumulační zásobník pro přípravu teplé vody, nebo pro vytápění objektu a také to, že provoz tohoto akumulačního zásobníku bude omezen v době platnosti vysokého tarifu. Akumulační zásobník tedy může být nahříván pouze během 8 hodinového časového úseku během noci a přes den, kdy platí vysoký tarif, musí být, například pomocí programovatelných hodin, odstaven.

 

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Distribuční sazba - přehled distribučních sazebD26d – jedná se o tzv. dvoutarifovou sazbu, která spotřebiteli umožňuje využívat jak vysoký, tak nízký tarif, přičemž nízký tarif má platnost 8 hodin denně. Dobu platnosti může distributor tohoto tarifu v průběhu dne operativně měnit.  Tato sazba je vhodná především pro odběratele, kteří v domácnosti provozují elektrické akumulační spotřebiče. Distribuční sazba D26d se od sazby D25d liší v tom, že provozované elektrické akumulační spotřebiče jsou využívané i pro vytápění objektu, nikoli jen pro ohřev teplé užitkové vody.

Podmínkou pro uplatnění sazby D26d je především to, že v domácnosti budou instalovány elektrické akumulační zásobníky pro přípravu teplé vody, nebo pro vytápění objektu, jejichž součtový příkon bude nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem.

Další podmínkou pro uplatnění sazby D26d je, že provoz těchto akumulačních zásobníků bude omezen v době platnosti vysokého tarifu. Akumulační zásobník tedy může být nahříván pouze během 8 hodinového časového úseku během noci a přes den, kdy platí vysoký tarif, musí být, například pomocí programovatelných hodin, odstaven.

 

D27d – Distribuční sazba D27d je určena všem vlastníkům elektromobilu či jejich uživatelům, přičemž vlastnictví/užívání elektromobilu musí být doloženo. Stejně jako u sazeb D25d a D26d může vlastník nemovitosti využívat nízký tarif v 8 hodinové délce, a to v časovém úseku od 18:00 do 8:00 hodin. Nízký tarif může být během této doby rozdělen do maximálně dvou časových úseků.

 

D35d – Pokud objekt vytápíte smíšeným způsobem, tedy kombinací akumulačních a přímotopných elektrických zdrojů, je pro vás určená distribuční sazba D35d. Tato dvoutarifová sazba nabízí možnost využití nízkého tarifu po dobu až 16 hodin denně, přičemž doba nízkého tarifu může být rozdělena až do 5 úseků o délce minimálně 1 hodiny.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Podmínkou pro uplatnění sazby D35d je především instalace hydbridního systému elektrického vytápění, které bude mít součtový příkon (včetně akumulačního zásobníku na TV) vy výši minimálně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Další podmínkou je nutnost blokovat tyto spotřebiče během platnosti vysokého tarifu.

 

D45d – Pokud objekt vytápíte převážně elektrickými přímotopy, využijte dvoutarifovou sazbu D45d, která je pro tyto případy určena. Nízký tarif má v případě distribuční sazby D45d platnost minimálně 20 hodin, přičemž tato doba může být rozdělena až do 7 úseků o délce minimálně 1 hodiny.

Podmínkou pro uplatnění sazby D45d je instalace elektrických přímotopů, které budou mít součtový příkon (včetně akumulačního zásobníku na TV) vy výši minimálně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Jako u všech ostatních distribučních sazeb, i v tomto případě musí být zajištěno blokování provozu přímotopů v době platnosti vysokého tarifu.

 

D55d – Distribuční sazba D55d je určena pro odběrná místa, která pro vytápění využívají tepelná čerpadla. Nízký tarif má v tomto případě délku minimálně 22 hodin denně, tato doba může být rozdělena až do 7 úseků o délce minimálně 1 hodiny. Podmínkou pro uplatnění distribuční sazby D55d je prokázání, že výkon tepelného čerpadla pokrývá veškeré tepelné ztráty objektu. Topné elektrické spotřebiče musí být v době platnosti vysokého tarifu blokovány.

 

D56d – Jedná se o obdobnou distribuční sazbu, jako je D55d s tím rozdílem, že pro její uplatnění je potřeba splnit mírně odlišné podmínky. V případě distribuční sazby D56d je třeba doložit, že tepelný výkon tepelného čerpadla pokryje minimálně 60 % tepelných ztrát objektu.

 

D57d – Dvoutarifová distribuční sazba D57d nabízí dobu platnosti nízkého tarifu v délce minimálně 20 hodin denně, tato doba může být rozdělena až do 7 úseků o délce minimálně 1 hodiny. Podmínkami pro uplatnění sazby D57d je instalace hybridního elektrického systému vytápění, elektrických přímotopů, nebo tepelného čerpadla. Součtový příkon všech zdrojů tepla na elektřinu (včetně akumulačního zásobníku na TV) musí být ve výši minimálně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. V době platnosti vysokého tarifu je třeba blokovat chod přímotopných a akumulačních zařízení.

Distribuční sazba pro chaty a chalupy

D61d – Dvoutarifová distribuční sazba D61d je určena především pro majitele chat, chalup a jiných rekreačních objektů, které jsou v převážné míře využívány přes víkend. Nízký tarif je v případě této distribuční sazby platný od pátku od 12:00 do neděle 22:00.

 

Pozn. U mnoha distribučních sazeb je podmínkou to, aby součtový příkon všech přímotopných, akumulačních a hybridních elektrických systém byl v určité výši ve vztahu k příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Pokud tato podmínka není splněna, je třeba doložit, že instalované spotřebiče dostatečně pokryjí celkové tepelné ztráty vytápěného objektu.

 Detailní podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie D (domácnosti), naleznete na stránkách distributorů:

ČEZ Distribuce – podmínky distribučních sazeb ČEZ Distribuce pro rok 2019

E.ON Distribuce – přehled sazeb a cen za zajišťování distribuce elektřiny  – platnost od 1.1.2018

Jak se přepíná z vysoké tarifu na nízký tarif?

Pro přepínání mezi jednotlivými tarify slouží tzv. hromadné dálkové ovládání označované zkratkou HDO. Přijímačem HDO, dvousazbovým elektroměrem a blokovacím stykačem je vybavena každá domácnost, která využívá dvoutarifové sazby. Distributor přes elektrické vedení vyšle signál o určité frekvenci, která slouží jak pro přepínání vysokého a nízkého tarifu, tak pro ovládání bojlerů, akumulačních kamen a přímotopného topení. Vše tedy probíhá automaticky bez zásahu spotřebitele.

Může vás zajímat: Občas se může stát, že přestane jít elektřina, ať už z důvodu vyhozeného jističe, nebo přerušení dodávky elektřiny ze strany distributora. Kde sledovat aktuální výpadek elektřiny?

Kdy se přepíná z vysokého tarifu na nízký tarif?

Konkrétní časy spínání nízkého tarifu se liší dle zvolení distribuční sazby, dohledat je lze na stránkách distributorů:

ČEZ Distribuce – Vyhledání aktuálního času spínání HDO

E.ON Distribuce – Platnost nízkého tarifu HDO

PRE Distribuce – Spínání nízkého tarifu HDO

Rozdíl v cenách za elektřinu dle sazby a tarifu

Níže v tabulce uvádíme orientační ceny za silovou elektřinu a distribuci dle tarifu a distribuční sazby. Kompletní ceníky lze dohledat na stránkách distributorů.

Distributor ČEZ Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.
Distribuční sazba VT (Kč/kWh) NT (Kč/kWh) VT (Kč/kWh) NT (Kč/kWh)
D01d 2,79 2,75
D02d 2,12 2,22
D25d 2,21 0,12 2,16 0,13
D26d 0,81 0,12 0,79 0,13
D27d 2,21 0,12 2,16 0,13
D35d 0,35 0,12 0,32 0,13
D45d 0,35 0,12 0,32 0,13
D56d 0,35 0,12 0,32 0,13
D57d 0,23 0,20 0,20 0,18
D61d 3,72 0,18 3,42 0,17

Pozn.: Ceny byly převzaty z ceníků produktu Elektřina v akci na 3 roky na stránkách ZDE a ZDE.

Kompletní ceníky pro rok 2019:

Ceny distribuce se liší dle distribučního území, ve kterém působí určitý distributor.

ČEZ Distribuce, a.s. – Plzeňský, Karlovarský, Pardubický, Olomoucký, Liberecký, Moravskoslezský a Středočeský kraj

PREDistribuce, a.s. – Praha

E.ON Distribuce, a.s. – Vysočina, Zlínský, jihočeský a Jihomoravský kraj

Kompletní ceníky pro jednotlivá distribuční území naleznete ZDE.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů