Kde lze zjistit aktuální výpadek elektřiny?

Výpadek elektřiny, neboli přerušení dodávky elektrické energie, postihne každoročně prakticky každého. Výpadky elektřiny jsou nejčastěji způsobeny poruchou elektrárny či selháním přenosové soustavy. Často se na výpadku elektrické energie podepisuje počasí – zejména vichřice a bouřky.

Výpadek elektřiny však může být způsoben také plánovanou odstávkou, během které probíhají opravy či údržba přenosové soustavy. Odstávku dodávky elektřiny by však měl distributor ohlásit s určitým předstihem.

Co dělat, když nastane výpadek elektřiny?

Když vám z ničeho nic přestane jít elektřina, nemusí to ještě znamenat, že je chyba na straně distributora. Proto je vždy vhodné zkontrolovat hlavní jistič a další podružné jističe, zda nedošlo k jejich „vyhození“. Vyhození jističe může způsobit například zapojení více spotřebičů s velkým odběrem elektrické energie (trouba, vysavač, varná konvice, žehlička apod.). Pokud jsou všechny jističe zapojené, zkontrolujte, zda jde elektřina u sousedů. Pokud nejde ani zde, bude chyba pravděpodobně na straně přenosové soustavy. Jedná se zpravidla o místní výpadek elektřiny způsobený poruchou nadzemního vedení nízkého napětí. V tom případě nezbývá nic jiného než vyčkat na zprovoznění sítě. Můžete se též informovat na poruchové lince distributora, příp. na jeho internetových stránkách (ovšem pokud vám pojede internet).

TIP: Pokud výpadek elektřiny postihl v okolí pouze vás a máte dokonce všechny jističe zapojené, může se jednat o přerušení dodávky elektrické energie pro neplacení. Proto si zkontrolujte, zda jste zaplatili včas veškeré faktury. Vše můžete vyřešit přes zákaznický servis vašeho dodavatele elektrické energie.

Výpadek elektřiny můžete nahlásit na těchto číslech:

Výpadek elektřiny ČEZ distribuce – 800 850 860


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Výpadek elektřiny PRE distribuce – 1236

Výpadek elektřiny E.ON – 800 22 55 77

Pokud se rozhodnete distributorovi nahlásit výpadek elektřiny, operátor po vás bude chtít sdělit vaše jméno, příp. jméno osoby, která je zákazníkem, adresu místa poruchy, specifikaci a upřesnění poruchy a telefonický kontakt.

Plánovaná odstávka elektřiny

Jak již bylo zmíněno, výpadek elektřiny nemusí být vždy způsoben poruchou, někdy se může jednat o plánovanou odstávku za účelem opravy či údržby přenosové soustavy. Plánované odstávky jsou s dostatečným předstihem ohlášeny (alespoň 15 dnů předem), informace naleznete vždy na stránkách obcí, úředních deskách, plakátech či na internetových stránkách distributora. Níže uvádíme stránky distributorů, kde lze dohledat plánované odstávky elektřiny.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Plánovaná odstávka elektřiny ČEZ distribucehttps://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Plánovaná odstávka elektřiny PRE distribucehttps://www.predistribuce.cz/cs/distribucni-sit/stav-distribucni-site/

Plánovaná odstávka elektřiny E.ONhttps://portal.eon.cz/odstavky/www/

Finanční náhrada za výpadek elektřiny

Plánované odstávky elektřiny i výpadky elektřiny nemají mnohdy dlouhé trvání a elektřina je zapojena během několika málo minut až maximálně několika hodin. Ve vyhlášce č. 540/2005 Sb. Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice je uvedeno, jak dlouho může trvat výpadek elektřiny, mimo plánovou odstávku elektřiny. V Praze musí být dodávka elektřiny obnovena do 12 hodin v sítích distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV a do 8 hodin v sítích distribuční soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV. Mimo území Prahy musí být dodávka elektřiny obnovena do 18 hodin v sítích distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV a do 12 hodin v sítích distribuční soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV.

Za nedodržení standardu ukončení přerušení distribuce elektřiny poskytuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši 10 % z jeho roční platby za distribuci, maximálně však 6000 Kč v sítích do 1 kV.

Výpadek elektřiny je jedním z efektivních způsobů, jak ušetřit za elektřinu. 🙂 Existují však i jiné způsoby, jak spotřebu elektřiny snížit. Mrkněte se na tipy.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů