Dokumentace bouracích prací

Něco zničit, bylo vždy lehčí než něco vybudovat. V podivuhodné krajině projektových dokumentací to ale nemusí vždy platit. Ať už se chystáte ke zboření staré stodoly, nebo rušíte celý rodinný dům, bude dokumentace bouracích prací jedním ze spisů, které musíte doložit. Navíc nesmíte ohrozit souseda, ani okolní infrastrukturu, ani výrazně zasáhnout do životního prostředí. Jak se s tím vším úspěšně vypořádat, je předmětem dnešního článku.

Co je to dokumentace bouracích prací?

Pokud se chystáte k odstranění jednoho ze svých projektů, budete v naprosté většině případů muset požádat o souhlas svůj stavební úřad. Ohlášení záměru odstranění stavby by mělo, mimo jiné, obsahovat následující body:

 • Základní údaje o stavbě
 • Termíny započetí a ukončení bouracích prací
 • Způsob odstranění stavby
 • Vymezení sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací

Vše je podrobně popsáno ve formuláři v příloze č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Dokumentace bouracích prací je pak přílohou ohlášení, kterou musíte mít, pokud bouraná stavba vyžaduje dokumentaci pro stavební povolení/ohlášení. Podrobnosti naleznete v § 104 odst. 1 písm. a) až e).

Předepsaný formulář vás podrobně provede vším, co bude třeba udělat. Díky tomu zvládnete dokumentaci bouracích prací vyřešit i z domova – podle zákona, k tomu totiž není potřeba zvláštní autorizace.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

V tomto článku se dočtete, kdy je potřeba vyřídit povolení odstranění stavby a jak postupovat.

Dokumentace bouracích prací
Pro ohlášení demolice budovy je nutné doložit projektovou dokumentaci odstranění stavby.

Souhlas souseda s bouracími pracemi

Nezapomeňte na to, že s demolicí musí také souhlasit všichni sousedi, se kterými bouraný objekt sousedí. Pokud je okolní pozemek majetkem obce, navštívíte navíc i obecní radu.

Při vyřizování povolení buďte maximálně svědomití. Za případné neplnění povinností, stanovených stavebním zákonem, můžete na pokutách zaplatit až dvě stě tisíc korun.

Co by měla dokumentace bouracích prací obsahovat?

Formální struktura dokumentace bouracích prací vypadá následovně:

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situace stavby
 • Dokladová část
 • Zásady organizace bouracích prací
 • Dokumentace odstraňovaných staveb

Dokumentaci bouracích prací už mám, co bude dál?

Úřad vám povolení odstranění stavby vydá do třiceti dnů od ohlášení. Poté už následuje bourání zdí a odvážení nikdy nekončících hromad sutin. Na větší projekty bude nutné najmout si demoliční četu. Tuto alternativu silně doporučujeme. Vybrat si totiž můžete ze široké palety služeb a firma zařídí i odvoz/recyklaci odpadu.

Podle typu bouraného objektu vás demolice vyjde až na tři sta tisíc korun. Po ní zbývá už jen podat ohlášení o ukončení na stavební úřad a danou nemovitost odebrat z katastru.

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů