Družstevní byt vs. byt v osobním vlastnictví – jaké jsou rozdíly

soutez

Před pořízením družstevního bydlení byste měli vědět, že kupujete družstevní podíl. Nestáváte se tudíž majitelem bytu, který je zapsán na katastru nemovitostí, ale stáváte se vlastníkem podílu v družstvu a byt máte pouze v nájmu. Bez vědomí a souhlasu družstva tedy nesmíte družstevní byt pronajmout, nemůžete byt zastavit hypotékou ani provádět stavební úpravy bytu. Máte ovšem právo nahlížet do dokumentů, které souvisí s hospodařením družstva.

Rozdíl mezi vlastnictvím družstevního podílu (družstevním bytem) a bytem v osobním vlastnictví

Rozdíly jsou zcela zásadní. Především družstevní byt nevlastníte. Nejste zapsáni v katastru nemovitostí jako majitelé, zapsaným majitelem je družstvo. Jste vlastníkem družstevního podílu. Družstevní byt máte pouze v nájmu. Jestliže prodáváte družstevní byt, prodáváte tedy družstevní podíl, za stejných podmínek (vnitřních stanov družstva), jaké máte vy.

Družstevní byt a hypotéka

Družstevní byt nelze zastavit hypotékou s výjimkou, kdy bytové družstvo garantuje bance, že byt bude do jednoho roku převeden do osobního vlastnictví. Prakticky o všem, co chcete v družstevním bytě podniknut (přestavba, podnájem – nájemník pronajímá byt třetí osobě), musí vědět a schválit členská schůze bytového družstva.

Družstevní podíl

Družstevní podíl můžete prodat, družstvo neurčuje prodejní cenu družstevního podílu. U družstevního bytu platíte nájem, jehož součástí jsou poplatky za služby, poplatky za správu domu, příspěvek na fond oprav a splátka anuity. Výše nájmu je určena podle velikosti bytu. Z výše uvedených důvodů se jeví pořízení družstevního bydlení, jako nevýhodné.

Výhodou může být správa domu, kterou vykonává družstvo a také pořizovací cena družstevního podílu u nových družstevních bytů, kde nové družstvo zakládá přímo developer nebo investor. Pořízení družstevního podílu u nového družstevního bytu je finančně výhodné pro nájemníky, kteří nedosáhnou na vysoké hypotéky. V takovém případě složí počáteční částku 20 % – 30 % z reálné ceny bytu a zbytek splácí prostřednictvím měsíčních částek (nájmu), až do úplného vyplacení anuity (závazek, dluh družstva vůči bance – hypotéka, úvěr). Po doplacení anuity vydává developer (zakladatel družstva) Prohlášení vlastníka (vkládá na katastr nemovitostí) a zakládá Společenství vlastníků jednotek. Do výstavby družstevních bytů intervenuje také město nebo kraj za účelem zajištění bydlení nízkopříjmovým skupinám obyvatel.

Byt v osobním vlastnictví

Byt v osobním vlastnictví je charakteristický především osobním vlastnickým právem k bytu. Byt v osobním vlastnictví je zapsán v katastru nemovitostí přímo na vlastníka fyzickou nebo právnickou osobu. Nemá charakter družstevního bydlení, neplatíte nájem. O rekonstrukcích, pronájmu i podnájmu nebo zástavě bytu hypotékou rozhoduje vlastník bytu samostatně. Majitel bytu se podílí na správě bytového domu samostatně nebo správu a služby bytového domu zajišťuje samostatná smluvní firma. Majitel bytu platí spotřebované energie nasmlouvaným energetickým společnostem, odvádí peníze do fondu oprav na účet Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a také daň z nemovitých věcí (informace k dani najdete na stránkách Finanční správy).


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů