leaderboard

Družstevní byt vs. byt v osobním vlastnictví – jaké jsou rozdíly

kalkulace_Porfix
kalkulace_Porfix

Před pořízením družstevního bydlení byste měli vědět, že kupujete družstevní podíl. Nestáváte se tudíž majitelem bytu, který je zapsán na katastru nemovitostí, ale stáváte se vlastníkem podílu v družstvu a byt máte pouze v nájmu. Bez vědomí a souhlasu družstva tedy nesmíte družstevní byt pronajmout, nemůžete byt zastavit hypotékou ani provádět stavební úpravy bytu. Máte ovšem právo nahlížet do dokumentů, které souvisí s hospodařením družstva.

Rozdíl mezi vlastnictvím družstevního podílu (družstevním bytem) a bytem v osobním vlastnictví

Rozdíly jsou zcela zásadní. Především družstevní byt nevlastníte. Nejste zapsáni v katastru nemovitostí jako majitelé, zapsaným majitelem je družstvo. Jste vlastníkem družstevního podílu. Družstevní byt máte pouze v nájmu. Jestliže prodáváte družstevní byt, prodáváte tedy družstevní podíl, za stejných podmínek (vnitřních stanov družstva), jaké máte vy.

Družstevní byt a hypotéka

Družstevní byt nelze zastavit hypotékou s výjimkou, kdy bytové družstvo garantuje bance, že byt bude do jednoho roku převeden do osobního vlastnictví. Prakticky o všem, co chcete v družstevním bytě podniknut (přestavba, podnájem – nájemník pronajímá byt třetí osobě), musí vědět a schválit členská schůze bytového družstva.

Družstevní podíl

Družstevní podíl můžete prodat, družstvo neurčuje prodejní cenu družstevního podílu. U družstevního bytu platíte nájem, jehož součástí jsou poplatky za služby, poplatky za správu domu, příspěvek na fond oprav a splátka anuity. Výše nájmu je určena podle velikosti bytu. Z výše uvedených důvodů se jeví pořízení družstevního bydlení, jako nevýhodné.

Výhodou může být správa domu, kterou vykonává družstvo a také pořizovací cena družstevního podílu u nových družstevních bytů, kde nové družstvo zakládá přímo developer nebo investor. Pořízení družstevního podílu u nového družstevního bytu je finančně výhodné pro nájemníky, kteří nedosáhnou na vysoké hypotéky. V takovém případě složí počáteční částku 20 % – 30 % z reálné ceny bytu a zbytek splácí prostřednictvím měsíčních částek (nájmu), až do úplného vyplacení anuity (závazek, dluh družstva vůči bance – hypotéka, úvěr). Po doplacení anuity vydává developer (zakladatel družstva) Prohlášení vlastníka (vkládá na katastr nemovitostí) a zakládá Společenství vlastníků jednotek. Do výstavby družstevních bytů intervenuje také město nebo kraj za účelem zajištění bydlení nízkopříjmovým skupinám obyvatel.

Byt v osobním vlastnictví

Byt v osobním vlastnictví je charakteristický především osobním vlastnickým právem k bytu. Byt v osobním vlastnictví je zapsán v katastru nemovitostí přímo na vlastníka fyzickou nebo právnickou osobu. Nemá charakter družstevního bydlení, neplatíte nájem. O rekonstrukcích, pronájmu i podnájmu nebo zástavě bytu hypotékou rozhoduje vlastník bytu samostatně. Majitel bytu se podílí na správě bytového domu samostatně nebo správu a služby bytového domu zajišťuje samostatná smluvní firma. Majitel bytu platí spotřebované energie nasmlouvaným energetickým společnostem, odvádí peníze do fondu oprav na účet Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a také daň z nemovitých věcí (informace k dani najdete na stránkách Finanční správy).


Jakého odborníka hledáte?

gif - poptávka
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
Exit Popup - obecná-min