Ekologické vytápění biomasou – dřevěné brikety a jejich výhody

Většina domácností je vytápěná teplem z centrálního zdroje, zemním plynem či elektřinou. Mnoho domů, zejména těch na vesnici a menších městech, je však stále vytápěno tuhými palivy. Nejrozšířenější je samozřejmě hnědé a černé uhlí, někteří lidé ale volí ekologičtější způsob vytápění, a to biomasou.

Rostlinnou biomasou je označováno prakticky vše, co lze vypěstovat a přeměnit na energii. Jedná se o ekologický a obnovitelný zdroj energie. Biomasou je zpravidla označováno dřevo, dřevěné pelety, brikety, ale i sláma, seno a jiné rostliny.

Výhody dřevěných briket

Dřevěné brikety
Dřevěné brikety

Dřevěné brikety jsou vyrobeny z pilin, kůry či jiného dřevěného odpadu. Podrcený dřevěný odpad se vysuší a při vysoké teplotě se pod velkým tlakem slisuje na briketu. Brikety mají různé tvary, zpravidla se jedná o kostky, šestihrany či válce o průměrů 30 – 100 mm a délky až 300 mm. Dřevěné brikety jsou vhodné prakticky pro všechny typy kotlů, kamen i krbů a díky jejich rozměrům a hmotnosti se s nimi jednoduše manipuluje.

Velkou výhodou dřevěných briket je jejich nízká vlhkost, které je docíleno zmíněným sušením vstupní suroviny. Nízká vlhkost má vliv na výhřevnost paliva. Čím vlhčí palivo je, tím menší výhřevnost má, nehledě na to, že spalování vlhkého paliva snižuje životnost kotle. Doporučená vlhkost dřeva určeného pro spalování je max. 20 %. Vlhkost dřevěných briket se pohybuje v rozmezí 6 – 12 %, čímž je zaručena vysoká výhřevnost paliva mezi 16 – 18 MJ/kg. Brikety jsou navíc dodávány v PE obalech, které zabraňují navlhnutí paliva, přesto je vhodné brikety skladovat na suchém místě.

Dřevěné brikety vs. palivové dřevo

Výhřevnost dřevěných briket a dřeva je přibližně stejná, pokud ovšem mají stejnou vlhkost. Palivové dřevo je však běžně prodáváno s vlhkostí mezi 16 a 20 %, přičemž se jedná o vysušené dřevo (čerstvě natěžené dřevo má vlhkost okolo 50 %). Z toho vyplývá, že zásoby palivového dřeva musí být větší než zásoby dřevěných briket. Kvůli nižší výhřevnosti je potřeba více paliva a tím pádem i více prostoru pro jeho skladování.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jak správně topit v krbu?

Větší nároky na skladování má palivové dřevo i kvůli jeho objemové hmotnosti. Objemová hmotnost jehličnatých dřevin je 400 – 600 kg/m3 a listnatých dřevin 650 – 800 kg/m3, zatímco dřevěné brikety dosahují objemové hmotnosti 1000 – 1100 kg/m3.

Vzhledem k vyšší výhřevnosti dřevěných briket a jejich větší objemové hmotnosti tak lze v některých případech ušetřit až 50 % prostoru pro skladování paliva.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů