Jak správně topit v krbu?

Venku je stále zima a rádi byste se zahřáli u krbu? Proč ne. Zatápění je rychlé a teplo sálá během okamžiku. Umíte však v krbu správně zatápět a topit nejen ekonomicky, ale i ekologicky?

Dřevo je stále velmi rozšířeným palivem pro vytápění rodinných domů, a to především na vesnicích, kde stále není zaveden plyn. I když mnoho domácností používá k vytápění hnědé či černé uhlí, v krbu se topí zpravidla biomasou, tedy rostlým dřevem či briketami.

Jistě jste už narazili na případ, kdy se během některého zimního dne nedá vylézt z domu. Ne že by tam byla taková zima, ale někdo ze sousedů topí odpadem, nebo topí dřevem, ale neumí topit správně, tedy ekologicky. Za účelem snížení nákladů na vytápění nevědomky topí špatným způsobem, který je paradoxně ve výsledku nejen nákladnější, ale především neekologický, zdraví škodlivý.

Čím topit v krbu? Optimální vlhkost dřeva na topení.

Pokud doma topíte pevnými palivy, v žádném případě nespalujte odpad. Jednak zamořujete ovzduší sobě, svým blízkým, ale také všem v okolí. Navíc Vám za spalování odpadu hrozí tučná pokuta. Pokud Vám známý dodává dřevěný odpad z dřevovýroby, tedy například odřezky OSB a dřevotřískových desek apod., i ty se správně nesmí spalovat, jelikož v sobě obsahují formaldehydová lepidla. Spalováním dochází k uvolňování toxických látek a zdraví škodlivých látek.

Pokud dochází ke správnému hoření suchého rostlého dřeva, vyprodukuje se maximálně tolik oxidu uhličitého, kolik dokáže strom za svůj život spotřebovat ke svému růstu.

Vlhkost dřeva

Topte zásadně rostlým dřevem a briketami. Pokud si přejete, aby dřevo déle hořelo, volte spíše tvrdou dřevinu, která odhořívá pomaleji a má vyšší výhřevnost.

Zbytková vlhkost ve dřevě musí být alespoň pod 20 %, lépe však okolo 15 %. Čím je dřevo sušší, tím méně je během spalování vytvářeno zplodin a tím vyšší je výhřevnost. Navíc pokud budete spalovat suché dřevo, nebude tolik trpět krb, kotel a ani komín, který by se v opačném případě zanášel sazemi a dehtem. To může postupem času vést i k vyhoření komínu a vzniku požáru.

Pokud máte dřevo z vlastního lesa, mělo by ve venkovním prostředí schnout alespoň po dobu 2 let. Právě po cca 2 letech dosáhne dřevo zbytkové vlhkosti okolo 20 %. Dřevo, které bylo sušeno pouze rok má ve výsledku o 30 % menší výhřevnost než dřevo sušené 2 roky.

Vlhkost dřeva se měří k tomu určeným vlhkoměrem ve středu špalku.

Postup správného zatápění

Spodní zatápění

Spodní zatápění zná snad každý. Na rošt se narovná papír, na papír se položí dýha či skolky a na závěr větší polínka. Po zapálení se oheň rychle rozhoří. Dle odborníků má tento způsob zatápění v krbu několik nevýhod. Těmi jsou:

  • Při rychlém rozhoření dochází k nadměrnému namáhání konstrukce kotle vlivem rychlé změny teploty.
  • Zatápění není ekologické, všechny uvolňované plyny se nestačí při rychlém rozhoření ohně spálit.
  • Většina tepla při zatápění uniká do komína.

Svrchní zatápění

Svrchní zatápění je pro mnohé lidi méně známé, přitom je ekologičtější a ekonomičtější. U svrchního zatápění se polínka kladou v opačném pořadí. Na rošt se tedy položí velké kusy polínek ve třech vrstvách, vždy křížem na sebe. Polínka se rovnají s mezerou mezi sebou širokou alespoň 1 – 2 cm. Na vrch se ve dvou vrstvách položí menší třísky (také křížem), mezi které se položí pevný či kapalný podpalovač. Dřevo by mělo být vyrovnané maximálně do 2/3 výšky spalovací komory či dle technického listu výrobce krbu.

Po zapálení pevného podpalovače se pomalým tempem začne rozhořívat plamen a oheň prohořívá od shora dolů. Veškeré uvolněné plyny během hoření shoří v plameni na hoře hranice a po několika okamžicích již prakticky není pozorovatelný žádný kouř ze spalování. Jakmile dřevo odhoří a v krbu zůstanou uhlíky, je možné přiložit další poleno.

Důležité je, aby dřevo použité pro svrchní podpal bylo co nejvíce vysušené, optimálně s vlhkostí 12 – 15 %. Dřevo s vyšší vlhkostí by nemuselo správně hořet.

Jak zatopit v krbu?

Před zatopením v krbu je nutné krb vyčistit. Rošt by měl být správně čistý, popelník prázdný. V momentě, kdy se zapálí oheň, je potřeba naplno otevřít komínovou klapku a spodní přisávání vzduchu. Jakmile se oheň rozhoří, je možné přisávání vzduchu a komínovou klapku přiškrtit, ovšem jen natolik, aby nedocházelo k dušení ohně. To lze poznat na barvě plamenu. Pokud je plamen jasně žlutý až bílý a svižný, spalování je ekologické a dochází k tvorbě minima zplodin. Pokud jsou plameny rudé a pomalu mihotají, při spalování dochází ke zvýšené tvorbě zplodin. V tuto chvíli je potřeba zvýšit přísun vzduchu pro hoření pootevřením spodního přisávání spalovacího vzduchu.

Jak do krbu přikládat?

Pokud dřevo odhořelo, je čas na přiložení. Přikládá se tím způsobem, že se naplno otevře přívod vzduchu pootevřením spodního přisávání, poté se mírně pootevřou dvířka krbu a cca 3 – 5 vteřin se vyčká, než komín „nasadí“ tah, aby kouř neunikal do obytného prostoru. Poté je možné dvířka otevřít pomalu dokořán, přiložit polínku, dvířka opět zavřít a spodní přívod vzduchu přiškrtit, opět jen natolik, aby nedocházelo k dušení ohně.

Při nedostatku kyslíku při spalování dochází ke zvýšené tvorbě oxidu uhelnatého, dehtu, sazí, kyselin a jiných zdraví škodlivých látek. Dehet a saze zanáší kotel a komín a snižují tak jeho životnost, v nejhorším případě může dojít i k požáru komínu. Pokud má krb prosklená dvířka, i na tomto prosklení se špatné spalování podepisuje. Časem se dvířka od krbu zanesou černými sazemi a je nutné jej častěji čistit.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů