Jak předejít vyhoření komínu?

Komíny jsou poměrně častou příčinou požáru a počet těchto případů dokonce stoupá. Jak je to možné? Na vině bývá špatná konstrukce komínu, nebo nedostatečná údržba komínu.

Doba se mění, nové spotřebiče vyžadují technicky jinak řešené komíny. Mnoho lidí dnes topí stále dřevem nebo uhlím, ale neví, jak komín správně udržovat. Vrstva sazí může vzniknout poměrně rychle, zejména, topíme-li nepříliš vyschlým dřevem, a komín pak může chytnout velmi snadno. Často komín vyhoří, není-li dlouho používán, přes zimu vymrzne a pak se v něm z ničeho nic zatopí.

Jak komín kontrolovat a čistit?

Čistit komín si můžeme sami svépomocí. Kominíkem by měl ale být zkontrolován a vyčištěn minimálně jednou ročně a nezáleží na tom, jak často ho používáme. Komín stárne, stejně jako celá stavba. Navíc nikdy nevíme, co přesně se v něm odehrává. Může být zanesený silnou vrstvou sazí, ucpaný, komínová vložka se může porušit nebo prasknout, mohou se v něm nacházet mrtví ptáci nebo vysypaná suť.

Co je potřeba pro čištění komínů?

Pokud jste se rozhodli pro vyčištění komínu svépomocí, budete potřebovat chemický čistič, kominický strojek se sluníčkem stejného průměru jako komínový průduch, kýbl, lopatku a kus odvahy, pokud budete čistit komín ze střechy.

Jak čistit komín – postup krok za krokem

  1. V kamnech či v kotli spatle chemický čistič určný pro čištění komínů a přesaňte topit. Vyčkejte, dokud kotel a komín zcela nevychladnou.
  2. Ucpěte dvířka od vymetacího otvoru pod sopouchem a také dvířka od kotle.
  3. Vylezte na střechu po revizní lávce (žebříku) a kominické sluníčko spusťe do komínu až na samotné dno a postupně jej vytahujte nahoru. Pokud je komín stále zanešený, akci opakujte, dokud nebude komín čistý.
  4. Kouřovod vedoucí z kotle do soupouchu vyjměte, vysypte z něj saze a protáhněte též kartáčem či sluníčkem, aby se kouřovod zbavil veškerých sazí.
  5. Z vymetacího otvoru pod soupouchem vyměťte všechny saze. Pro vyčištění otvoru použijte kovovou lopatku a kýbl. Pokud máte průmyslový vysavač, můžete jej taktéž použít pro vyčištění vymetacího otvoru.
  6. Odstraňte ucpávky z dvířek kotle a vyčistěte kotel.
  7. Zatopte a ověřte, zda komín dobře táhne.

Pokud komín nečistíte ze střechy, ale používáte k tomu čisticí otvor v podkroví, nebo na půdě, vymeťte nejdříve horní část komínu a posléze spodní část komínu.

Jak je to s plynovým spotřebičem?

Smysl má kontrolovat i komín od plynu!  To mnoho lidí neví. I takovýto komín se zanáší, uvnitř probíhají procesy jako koroze, nebo kondenzace, mohou se vyskytnout dokonce i saze a pro naši bezpečnost by jej měl pravidelně kontrolovat technik. Zejména kondenzace může u starých cihelných komínů postupem času narušit jejich statiku.

Vyčištění, oprava nebo nový komín?

Někdy je na místě komín zrekonstruovat, nebo dokonce postavit nový, je to velmi individuální. Komín může být vnitřní i vnější, dnes se většinou spojují výhody nerezu a keramiky. Nový komín může být vystavěn během pár dní.

Ve většině případů však postačí komín zrekonstruovat. Staré komíny, které nebyly vyvložkovány a jsou vyzděny z cihel plných pálených, mají hrubý vnitřní povrch, na kterém velmi snadno ulpívají saze. Navíc staré komíny nemusí být zcela těsné a nemusí vytvářet dostatečný tah. Řešením tohoto problému je vyvložkování komínu. Šamotová, nerezová a v případech kondenzačních kotlů i plastová komínová vložka bývá umístěna do komínového průduchu. Pokud nelze z rozměrového hlediska vložku umístit do stávajícího komínového průduchu, je možné komínový průduch vyfrézovat. Frézování komínu probíhá za pomoci speciálního zařízení, které „otloukáním“ odebírá vnitřní vrstvu komínového průduchu a zvešuje tak jeho průřez.

Jak správně topit?

Správná vlhkost dřeva na topení

Čím sušší je palivo, kterým topíme, tím dochází ke kvalitnějšímu spalování. Kvůli mokrému palivu se spalinová cesta zanáší a zvýšeně se tvoří dehet. Pokud topíte vlastním dřevem , které těžíte ve vlastním lese, je potřeba dřevo nechat řádně vyschnout. Dřevo by mělo být umístěno pod přístřeškem po dobu alespoň 2 let.
Surové dřevo má vlhkost obvykle 50 %, rok sušené má vlhkost cca 30 % a 2 roky sušené dřevo má vlhkost 20 %. Dřevo s vlhkostí pod 20 % je dřevem ideálním pro topení. Při vyšší vlhkosti vzniká více znečišťujících látek. Používání suchého dřeva má však ještě jednu výhodu, a to je vyšší výhřevnost. Dřevo sušené 2 roky má o cca 30 % vyšší výhřevnost než dřevo sušené pouze 1 rok. Takže ze stejného množství dřeva vyprodukujete více tepla a tím pádem ušetříte.

Zda topíme uhlím nebo dřevem je v zásadě jedno, komín zanáší obojí palivo, důležitá je jeho suchost.

Regulace přívodu kyslíku během hoření

Pokud regulujeme přísun kyslíku tak, aby dřevo hořelo déle, zvyšuje se i tvorba sazí. V topeništi by měly být přibližně stejné kusy dřeva pro rovnoměrné hoření a zajištěn dostatečný přívod kyslíku. V žádném případě nemá smysl oheň tzv. „zadusit“ zavřením dvířek a přiškrcením přívodu kyslíku. Přiškrcením přívodu kyslíku oheň sice hoří pomaleji, ale tudy cesta přeci jen nevede. Mnozí lidé si myslí, že zadusením ohně ušetří. Oheň jim sice bude hřát o něco déle, ale spalinami ze špatného spalování zamoří celé okolí a časem se jim zanese komín i kotel. Ve výsledku na tom budou tito lidé hůře.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů