Frézování a vložkování komínu. Kdy, jak a proč?

Potřebujete zvětšit komínový průchod a vyvložkovat komín a obáváte se komplikací spojených s bouráním zdiva? Dobrou zprávou je, že vždy se bourat nemusí. Dnes je tu možnost vyfrézování komínu pomocí speciální frézy, což je výborné, pokud potřebujete připojit spotřebič s vyšším výkonem, než váš komín umožňuje, ale také pokud komín dobře netáhne, nebo netěsní.

Kdy je komín potřeba vyvložkovat?

Vložkování komínů se provádí nejčastěji v případech rekonstrukcí starých komínů. V minulosti se komíny stavěly převážně z cihel pálených a šamotových cihel, příčemž spaliny proudily v mnohdy nepravidelně vyzděném průduchu, který se časem zanesl a zúžil. V průběhu času také mohlo dojít k uvolnění malty ze spár komínu a komín se stal netěsným. Takový starý komín je vhodné vyvložkovat z důvodu správné funkčnosti, ale především z bezpečnostního hlediska.

Starý komín je třeba vyvložkovat pokud komín špatně táhne, pokud se instaluje kotel o vyšším výkonu či v případě, kdy se přechází na jiné palivo. Vložkování komínu je také potřeba v případě již zmíněné netěsnosti komínu, příp. pokud komín nevyhovuje zvláštním předpisům a požadavkům.

TIP: Nedostatečný tah komínu lze mnohdy vyřešit umělým tahem pomocí komínového ventilátoru.

Problém může nastat u starých nevhodně navržených a provedených komínů, které jsou využity pro odvod spalin z kotle na tuhá paliva. V komínu může dojít k rychlenu usazení sazí, které mohou časem vzplanout a dojde tak k vyhoření komínu. Při vyhoření komínu vzroste teplota v komínovém tělese na vysokou hodnotu a samotná konstrukce komínu a příp. i konstrukce v těsné blízkosti komínu jsou nadměrně namáhany. Z praxe jsou známé případy vyhoření domu. Z tohoto důvodu se vyplatí investovat do vyvložkování komínu a zvýšení tak bezpečnosti jeho provozu. Více se dočtete v článku jak předejít vyhoření komínu.

Vložkování komínu – postup

Vložkování komínu lze provést bez větších zásahů do konstrukce komínu. Mnohdy postačí vybourat montážní otvory v místě sopouchu a kontrolního otvoru. Při bourání je třeba dbát na to, aby nebyla narušena statika konstrukce. Komínový průduch se připraví pro vložení vložky, tzn. že se komínový průduch vyčistí a zbaví hrubších výčnělků, které by jinak zavazely při vkládání komínové vložky.

S vložkováním komínů se začíná v místě vymetacího a kontrolního otvoru v patě komínu a postupuje se směrem nahoru k ústí komínu. Komínové vložky jsou na jednom konci opatřeny hrdlem (rozšířenou částí), takže jednotlivé tvarovky do sebe zapadají. Vložky se do komína instalují buď z ústí komína, nebo se vložky vkládají skrze dostatečně velký vybouraný montážní otvor. Důležité je, aby byla komínová vložka dilatovaná od komínového tělesa a nebylo tak bráněno objemovým a délkovým změnám vložky v závislosti na teplotě spalin.

Komínová vložka se v místě soupouchu a kontroloního a vymetacího otvoru zazdí. V ústí komínu je třeba instalovat krycí desku, která zamezí zatékání srážkové vody do komínového průduchu. Zároveň je nutné komínovou vloužku dilatovat od krycí komínové desky.

Někdy se může stát, že komínový průduch, který má být vyvložkován, není dostatečně veliký pro instalaci komínové vložky. Tento problém je možné vyřešit třemi různými způsoby:

  • komín zbourat a postavit nový, certifikovaný pro daný typ spotřebiče
  • komín z jedné strany ubourat, komínový průduch vyčistit, instalovat komínovou vložku a komín zazdít
  • provést frézování komínu, které je nejjednodušší, nejrychlejší a lze jej provést u většiny zděných a betonových komínů

Druhy komínových vložek

Pro vyvložkování komínů se používají nejčastěji nerezové vložky, které jsou k dostání v podobě ohebného či neohebného potrubí a vložky keramické. Nerezové vložky jsou vhodné pro kotle na plyn, šamotové vložky jsou vhodné pro všechny druhy paliv, nelze je však využít pro kondenzační kotle. Pro odkouření plynového kondenzačního kotle je možné využít i plastové certifikované komínové vložky.

Jak se provádí frézování komínu?

Vyfrézování komínu je zjednodušeně řečeno zvětšení jeho vnitřního prostoru, kterým proudí spaliny. Jak frézování komínu probíhá? Fréza je vybavena speciálními řetízky, které vnitřek komínu „otloukají“ a je odebírán nadbytečný materiál bez nutnosti bourání.

Během práce je nutné překrýt všechny otvory, které z domu do komína vedou, aby se do interiéru nedostal nepořádek. Prach a saze zevnitř komína jsou odebírány komínovými dvířky nebo ještě lépe vysávány průmyslovým vysavačem.

Nemusíte se bát porušení vnitřní stěny komína, odebírá se jen taková vrstva, aby k němu nedošlo. Odebrat je dokonce možné až 1/3 stěny komína. Po vyfrézování se musí komín vyvložkovat a utěsnit, aby spaliny nepronikaly do místností. Pokud hodláme napojovat nový spotřebič, v daném místě se vybourá otvor pro jeho napojení a umístění dvířek.

Jak dlouho bude frézování komínu trvat?

Většinou se počítá s časem 1 hodina na 1 až 2 metry komína. Frézovat lze komíny z cihel a betonu, šamotové a osinkocementové trubky jdou vyfrézovat jen někdy. Frézovat nelze kámen, keramiku, nebo plech.

Veškeré práce se provádějí ze střechy, proto je potřeba před frézováním komínu zajistit přístup ke komínu ze střechy, a také ke všem částem komína v domě a revizním dvířkům.

Je možné frézovat každý komín?

Může se stát, že komín nebude technicky možné vyfrézovat. Stává se to u komínů, které nejsou rovné, ale „uskakují“ na stranu a fréza jimi nemusí projít. To se zjišťuje ještě před začátkem zásahu. I odskočený komín lze vyvložkovat, ale je třeba vytvořit technologický otvor, který se mnohdy musí vybourat právě v obytné místnosti.

Na frézování komínu si najměte opravdu kvalitní firmu. Zejména u starších staveb se při „bezhlavém“ frézování stává, že vibrace naruší konstrukci stropu nebo se stěna komínu ztenčí příliš a starý materiál to nezvládne a dojde k poruše. Okolo komína vždy musí být alespoň 5 cm pásmo, kde se nevyskytuje nic hořlavého, problém mnohdy představují třeba vestavěné skříně. Proto je někdy nutná i kontrola stropu, než se začne frézovat, zejména u stropů dřevěných.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Kolik stojí frézování komínu?

Cena frézování komínu je odvislá od materiálu použitého na konstrukci komínu a samozejmě od délky komínu. Za frézování 1 m komínu z cihel zaplatíte okolo 700 – 1000,- Kč, v případě šamotového a kameninového komínu zaplatíte cca 1600 – 1800,-Kč za m délky komínového průduchu.

Kolik stojí vložkování komínu?

Cena vložkování komínu závisí na výšce komínu, na průměru kouřovodu a na použité vložce. Cena za vyvložkování 6 m vysokého komínu se pohybuje v rozmezí 11 000 – 20 000,-Kč a cena za vyvložkování 10 m vysokého komínu 15 000 – 28 000,-Kč. Cena vložkování se však může lišit od konkrétních podmínek. Cena za 1 m vložkování komína nelze jednoznačně určit. Do ceny vložkování komínu je započtena cena za různé tvarovky, kotvení, úchyty, dvířka, odvod kondenzátu, bourací a zednické práce, které jsou u každého komínu víceméně stejné. Výsledná cena za 1 m vložkování  je pak podstatně ovlivněna celkovou výškou komínu.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů