HDO – hromadné dálkové ovládání. K čemu slouží?

HDO neboli hromadné dálkové ovládání je zařízení, které je umístěno v elektroměrovém rozvaděči u odběratele elektrické energie. Jedná se o přijímač signálu, na základě kterého distributor elektrické energie na dálku přepíná mezi elektroměry. Stejně tak může distributor dát povel k zapnutí, resp. vypnutí ovládaného elektrického spotřebiče (nejčastěji se jedná o elektrické přímotopné vytápění, bojler, akumulační kamna).

Stručný princip funkce HDO

Distributor elektřiny, od kterého odebíráte proud, na základě sjednané distribuční sazby vyšle signál o frekvenci několika set herz (Hz) až kiloherz (kHz). Tento signál putuje rozvodnou soustavou k jednotlivým odběrným místům, které jsou osazeny přijímačem HDO přednastaveným na určitou frekvenci. Na základě přijetí tohoto „povelu“ dojde k zapnutí/vypnutí spotřebičů, které jsou na HDO napojeny přes stykač. Rovněž dojde k přepnutí mezi elektroměrem vysokého tarifu a elektroměrem nízkého tarifu (více o elektroměru na Wikipedii ZDE).

Jednoduše řečeno distributor elektřiny může na dálku ovládat některé z významných elektrických spotřebičů s vyšším příkonem v jemu vhodnou dobu a řídit tak odběr elektřiny. Odběratel elektřiny je za to odměněn cenou nízkého tarifu, tedy cenou mnohonásobně nižší oproti ceně elektřiny ve vysokém tarifu. Přes stykač mohou být na HDO napojeny různé akumulační zásobníky, zásobníky teplé vody, tepelná čerpadla, ale i například elektromobily, které odebírají levnou elektřinu, dříve označovanou jako „noční proud“.

Pomocí HDO lze přepínat mezi jednotlivými elektroměry
Pomocí HDO lze přepínat mezi jednotlivými elektroměry

Dvoutarifová distribuční sazba – vysoký a nízký tarif

Dvoutarifovým elektroměrem a přijímačem HDO jsou vybavena ta odběrná místa, která mají nasmlouvanou dvoutarifovou distribuční sazbu. Například distribuční sazby D 01d a D 02d jsou jednotarifové sazby, u kterých lze odebírat elektřinu pouze ve vysokém tarifu.

Dvoutarifové sazby jsou označeny D25d, D25d, D27d, D35d, D45d, D55d, D56d, D57d a D61d. Každá z distribučních sazeb má jiné podmínky pro uplatnění nízkého tarifu. Zatímco u distribuční sazby D25d je délka platnosti nízkého tarifu 8 hodin, u distribuční sazby D61d je délka platnosti 20 hodin. Distribuční sazba se volí podle toho, k čemu budete elektřinu používat. Je totiž velký rozdíl v tom, zda elektřinu budete využívat jen pro osvětlení a provoz běžných domácích spotřebičů nebo i pro vytápění objektu přímotopy či tepelným čerpadlem, ohřev teplé vody a pro nabíjení elektromobilu. Více informací k tomuto tématu naleznete v článku Výběr distribuční sazby.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Délka platnosti nízkého tarifu může být přitom rozdělena do několika časových úseků o délce minimálně 1 hodina.

Orientační ceny za MWh elektrické energie (obchodní část ceny + distribuční část ceny + daň z elektřiny + systémové služby)

Distribuční sazba Nízký tarif (cena Kč/MWh) Vysoký tarif (cena Kč/MWh)
D01d 4 800
D02d 4 122
D25d 2 022 4 333
D26d 2 022 2 934
D27d 2 022 4 332
D35d 2 224 2 639
D45d 2 228 2 458
D56d 2 186 2 461
D57d 2 272 2 343
D61d 2 110 5 816

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů