Jak funguje čtyřcestný ventil?

Čtyřcestný ventil se používá nejčastěji v otopných soustavách a stará se o regulaci teploty vody v jednotlivých okruzích otopné soustavy? Jaký je princip funkce čtyřcestného ventilu?

Čtyřcestný ventil je armatura, na kterou jsou napojeny celkem čtyři potrubí – odtud název čtyřcestný ventil. Dvě potrubí náleží primárnímu kotlovému okruhu (teplá voda z kotle a studená vratka do kotle) a zbylá dvě potrubí náleží sekundárnímu topnému okruhu (potrubí s teplou vodou zásobující radiátory či podlahové topení a potrubí se studenou vodou – vratka).

Regulace teploty a nízkoteplotní koroze kotle

V obou dvou okruzích je potřeba udržovat určitou teplotu. V topném okruhu je teplota topné vody dána požadavkem regulace prostřednictvím prostorového termostatu či ekvitermní regulace (regulace na základě venkovní teploty), nebo pomocí přednastavených hodnot teploty topné vody dle teplotního spádu otopné soustavy. V kotlovém okruhu je nutné udržovat teplotu vody v určitém rozmezí a chránit tak kotel před nízkoteplotní korozí. Teplota vody v kotlovém okruhu by měla být v rozmezí 40 – 70 °C dle typu kotle a hořáku. Například minimální teplota pro litinový kotel s atmosférickým hořákem je 40 – 45 °C.

Čtyřcestný ventil má dvě základní polohy – otevřeno a zavřeno. Pokud je čtyřcestný ventil v poloze „otevřeno“, veškerá topná voda z kotle jde do otopné soustavy a oba okruhy jsou tak plně propojeny. Pakliže je páčka ventilu v poloze „zavřeno“, oba okruhy jsou od sebe odděleny a voda, která proudí z kotle, se vrací zpět kotle a voda proudící ze sekundárního okruhu se vrací zpět do sekundárního okruhu.

Páčka čtyřcestného ventilu může být také v libovolné poloze mezi polohami „otevřeno“ a „zavřeno“ a dle její polohy se nastavuje teplota topné vody v primárním a sekundárním okruhu otopné soustavy (reguluje se tedy průtok vody v obou větvích).

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Lze tedy například:

  • Pustit více topné teplé vody z kotle do okruhu, čímž se sníží teplota v primárním okruhu.
  • Nastavit střední polohu ventilu, kdy polovina topné teplé vody z kotle půjde do sekundárního okruhu a polovina topné vody půjde zpět do primárního okruhu (kotle).
  • Pustit více topné teplé vody z kotle zpět do kotle, čímž se zvýší teplota v primárním kotlovém okruhu a sníží teplota v sekundárním topném okruhu.

Ovládání čtyřcestného ventilu

Čtyřcestný ventil může být ovládán ručně pomocí kolečka či páčky, nebo je možné jej osadit servopohonem, který bude ovládán řídicí jednotkou. Ta se automaticky na základě naměřených teplot v jednotlivých okruzích postará o nastavení potřebné polohy čtyřcestného ventilu.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů