Jak používat omítníky? Omítání stěny s použitím omítníků

Omítnout rovně stěnu není jen tak, obzvlášť když se omítá stará nerovně vyzděná cihelná stěna. Pokud se pouštíte do rekonstrukce domu, jistě na křivé stěny narazíte a budete potřebovat vědět, jak stěny omítnout. Pro dokonale rovné omítky je třeba využít omítníky.

Omítník je kovový či dřevěný profil o velikosti cca 12 x 30 mm a délky 2 – 3 m (příp. mohou být z tyče průměru 6 – 8 mm), který slouží pro omítání svislých stěn. Omítník však nemusí být tvořeny žádným profilem, nýbrž může být vytvořen z malty přímo na stěně.

Jaké typy omítníků existují a jak se s nimi zachází?

Omítníky – typy a postup jejich použití

Omítníky z ocelových či dřevěných profilů

Pro omítání rovných stěn můžete využít omítníky kruhového, čtvercového či obdélníkového průřezu o délce 2 – 3 m, které se připevní na stěnu a srovnají pomocí vodováhy a olovnice na špagátu. Na omítanou zeď se nahodí tzv. maltové terče. Terče se zhotoví v rastru 1,2 – 1,5 m a do těchto maltových terčů se vloží omítníkové profily, které se vyrovnají.

Omítníky se na stěnu připevňují v osové vzdálenosti 1,2 -1,5 metru (dle délky srovnávací latě). V ploše stěny se aplikuje potřebný počet omítníků, které se mezi sebou vyrovnají (dokud nezatuhne malta, je možné omítníky rovnat). Jakmile malta zatvrdne, může se začít s omítáním stěny. Připevněné omítníky slouží pro strhávání přebytečné malty pomocí srovnávací latě.


Nahození omítky - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Omítky - IN
Jaké omítky potřebujete udělat?

Detail poptávky

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Omítníky použité pro omítnutí staré cihelné stěny v historickém objektu
Omítníky použité pro omítnutí staré cihelné stěny v historickém objektu (fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Maltové omítníky

Jak bylo zmíněno výše, omítníky lze zhotovit i z malty. Je to ale časově náročnější postup. Vytvoření omítníků z malty spočívá v tom, že se na omítané stěně nejprve vytvoří tzv. hřebíková síť v rastru 1,2 – 1,5 m. Říká se hřebíková síť, je však lepší použít hmoždinky a vruty. Mezi těmito hřebíky (vruty) se ve všech směrech napne provázek (vodorovně, svisle i diagonálně), čímž se vytvoří rovina, představující povrch budoucí omítky.

Na tomto vytvořeném rastru ihned vidíte, zda se provázek někde nedotýká stěny či zda není od stěny příliš daleko. Jednoduchým pohybem hřebíků (vrutů) vyrovnáte síť dle potřeby do roviny. Jakmile je hřebíková síť vyrovnaná, můžete odstranit provázek a v místech hřebíků (vrutů) nahodit maltu a srovnat na úroveň hlaviček. Po zatuhnutí malty se zhotoví svislé omítací pásy (maltové omítníky), které po zatuhnutí slouží pro strhávání omítky.

Systémové hliníkové omítníky

Pokud se vám nechce složitě vytvářet hřebíkovou síť, můžete využít systémové omítníky z hliníkových profilů. Tyto omítníky se na stěnu ve svislé poloze ukotví pomocí vrutů a hmoždinek alespoň ve třech bodech. Hliníkové omítníky se nasadí na vruty ve stěně a pomocí distanční podložky se omítník zaaretuje v potřebné poloze. Na stěnu se osadí všechny omítníky v osové rozteči 1,2 – 1,5 m a následně se srovnají pomocí vodováhy do svislé polohy a přiložením dřevěné či hliníkové latě se srovnají mezi sebou do jedné roviny.  Po omítnutí stěny se omítníky vyjmou ven a prázdná místa se po zatvrdnutí malty zapraví pomocí ocelového hladítka. Tento systém společně s hřebíkovou metodou se hodí pro omítání velmi nerovných stěn.

Kalkulace ceny omítek

Rychloomítníky

Pokud omítáte rovné stěny z keramických či pěnosilikátových tvárnic, poslouží vám ocelové či plastové rychloomítníky, které se vyrábí pro omítky tloušťky 6 – 12 mm. Tyto rychloomítníky se připevní na stěnu v požadovaných osových roztečích pomocí malty a vodováhou se rychloomítníky srovnají do roviny. K sehnání jsou také omítníkové profily pro omítání rohů. Rychloomítníky zůstávají po omítnutí na stěně, nejsou tedy opakovatelně využitelné.

Postup omítání s omítníky

Pokud máte všechny osazené omítníky na stěně vyrovnané a lepidlo, resp. maltové terče již zatvrdly, lze započít omítání stěny. Při omítání zdí je vhodné dodržet pokyny výrobce maltové směsi – zpravidla se jedná o to, že se může omítat při teplotě mezi 5 – 30 °C, povrch omítané stěny musí být očištěn, odmaštěn a navlhčen. Nejprve je třeba provést cementový špric, neboli cementový postřik, na který dále přijde jádrová omítka, která se nahazuje do úrovně instalovaných omítníků. Omítka se nahazuje buď zednickou lžíci, nebo naběračkou, a to vždy směrem zespodu nahoru. Po nahození cca 40 – 60 cm širokého pruhu omítky se nahozená omítka strhne pomocí latě. Ta musí mít délku minimálně osové rozteče omítníků. Může být použita buď hliníková lať, nebo dřevěná hoblovaná deska, avšak hliníková lať je lehčí a práce s ní je daleko jednodušší.

Malta na omítání zdí musí mít specifickou konzistenci, aby na stěně dokonale držela. Příliš řídká malta bude stékat, příliš hustá bude vytvářet buchty, které nebudou dobře držet. Pokud nevíte jak maltu namíchat, přečtěte si návod jak správně namíchat maltu na omítání.

Tip: Chystáte se nahazovat omítky? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nezávazná poptávka - nahození omítek


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Omítky
Jaké omítky potřebujete udělat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů