Polystyren na zateplení fasády - EPS 70 F - bílý - šedý | stavimbydlim.cz

Jaký polystyren na zateplení fasády použít – fasádní polystyren EPS typ F

Pro zateplení fasády se nejčastěji používá polystyren. Má vynikající tepelně izolační vlastnosti, je levný a práce s ním je jednoduchá. Proto se pro zateplení fasády polystyrenem rozhodne naprostá většina investorů. Pro zateplení fasády však nelze použít jakýkoli polystyren. Existuje jich více druhů a každý z nich je určen pro jiné použití. Jaký polystyren na zateplení fasády použít?

Typy polystyrenu

Expandovaný polystyren se označuje zkratkou EPS, číslem a písmenem Z, S a F.

Číslo v označení polystyrenu označuje napětí v tlaku při 10% deformaci v kPa. Pro zateplení fasády se používá zpravidla polystyren s pevností 70, nebo 100 kPa (Pascal – jednotka – Wikipedie).

Písmenné označení následně určuje, k čemu se polystyren může používat.

  • Polystyren typu Z – jedná se o základní polystyren, který se používá zpravidla pro izolování podlah v přízemí objektu a pro aplikace, kde nejsou kladeny vysoké požadavky na přesnost v rozměrech desek.
  • Polystyren typu S – jedná se o stabilizovaný polystyren, který se používá pro zateplení plochých střech, balkónů a teras.
  • Polystyren typu F – jedná se o polystyren, který se používá pro kontaktní zateplení fasády.
Běžný bílý polystyren na zateplení fasády - expandovaný polystyren EPS typ F
Běžný bílý polystyren na zateplení fasády – expandovaný polystyren EPS typ F

Polystyren na zateplení fasády – EPS 70 (100) F

Hlavní rozdíl mezi jednotlivými typy polystyrenu je v třídě toleranci rozměrů – délky, šířky, tloušťky a třídy pravoúhlosti a rovinatosti. Na polystyren na zateplení fasády jsou kladeny přísnější požadavky, jelikož v případě použití jiného typu polystyrenu by mohlo dojít k tvorbě příliš velkých spár mezi jednotlivými deskami polystyrenu a tím pádem k výrazným tepelným mostům, skrze které by unikalo více tepla.

Rozdíl v tolerancích odchylek stabilizovaného a fasádního polystyrenu

Geometrické vlastnosti polystyrenu EPS F – polystyren pro zateplení fasády EPS S – stabilizovaný
Tolerance délky ± 2 mm ± 3 mm
Tolerance šířky ± 2 mm ± 3 mm
Tolerance tloušťky ± 1 mm ± 2 mm
Odchylka od pravoúhlosti ± 2 mm/m ± 5 mm/m
Odchylka od rovinatosti 3 mm 10 mm

Polystyrenové desky typu F se vyrábějí nejčastěji s pevností 70 a 100 kPa (napětí v tlaku při 10% deformaci).

Pro kontaktní zateplení fasády používejte tedy fasádní polystyren s označením EPS 70F nebo EPS 100F.

Lze použít extrudovaný polystyren na zateplení fasády?

Extrudovaný polystyren se na zateplení fasády nepoužívá. I když má lepší tepelně izolační vlastnosti a je méně nasákavý než polystyren expandovaný, používá se zejména pro izolaci soklu domu. Je to dáno zejména vyššími pořizovacími náklady. XPS polystyrenové desky jsou 2 – 3x dražší než fasádní polystyrenové desky EPS 70F.

Polystyren XPS se na zateplení fasády nepoužívá. Extrudovaný polystyren použijte pouze pro zateplení suterénné stěny a soklu.
Polystyren XPS se na zateplení fasády nepoužívá. Extrudovaný polystyren použijte pouze pro zateplení suterénné stěny a soklu.

Bílý vs. šedý (grafitový) polystyren na zateplení fasády

Šedý fasádní polystyren má lepší tepelně izolační vlastnosti než klasický bílý polystyren, a to přibližně o 20 %. Díky tomu lze při stejné tloušťce tepelné izolace docílit lepších tepelně-izolačních vlastností, nicméně šedý polystyren je o něco dražší. Kromě toho vyžaduje jeho aplikace vyšší nároky na kvalitu provedení. Jelikož má šedý polystyren tmavší barvu, lépe absorbuje sluneční záření, ohřívá se na vyšší teplotu a značně mění svůj rozměr. Při aplikaci a skladování desek je tedy nutné chránit polystyren před slunečním zářením. V opačném případě hrozí, že se na fasádě budou desky boulit, nebo že mezi nimi naopak vzniknout nadměrně velké mezery. Více informací se dočtete v článku šedý polystyren pro zateplení fasády.

Tloušťka polystyrenu na zateplení fasády

Výpočet tloušťky polystyrenu na zateplení fasády se odvíjí od tepelně-izolačních vlastností stávající konstrukce a od tepelně-technických parametrů polystyrenu. Zateplení navrhuje projektant s ohledem na splnění podmínek uvedených v normách a legislativních dokumentech. Konkrétně na zateplení fasády jsou kladeny požadavky na splnění požadovaného součinitele prostupu tepla UN = 0,3 W*m-2*K-1, v některých případech doporučeného součinitele prostupu tepla Urec = 0,25 W*m-2*K-1.

Pro zajímavost jsme pro vás připravili ukázkový výpočet tloušťky tepelné izolace.

Nezávazná poptávka - zateplení domu


Zadání poptávky je zdarma.
Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
Nabídky od firem si můžete porovnat přímo v e-mailu.

 
magazín bydlení, dům, zahrada

Nová poptávka

Zadání poptávky je zdarma. Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat. Nabídky od firem Vám zašleme do emailu.

magazín bydlení, dům, zahrada

Nová poptávka

Zadání poptávky je zdarma. Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat. Poptávku rozešleme na ověřené firmy ve Vašem okolí. Nabídky od firem Vám zašleme do emailu.