Jaký polystyren na zateplení fasády použít – fasádní polystyren EPS typ F

Pro zateplení fasády se nejčastěji používá polystyren. Má vynikající tepelně izolační vlastnosti, je levný a práce s ním je jednoduchá. Proto se pro zateplení fasády polystyrenem rozhodne naprostá většina investorů. Pro zateplení fasády však nelze použít jakýkoli polystyren. Existuje jich více druhů a každý z nich je určen pro jiné použití. Jaký polystyren na zateplení fasády použít?

Typy polystyrenu

Expandovaný polystyren se označuje zkratkou EPS, číslem a písmenem Z, S a F.

Číslo v označení polystyrenu označuje napětí v tlaku při 10% deformaci v kPa. Pro zateplení fasády se používá zpravidla polystyren s pevností 70, nebo 100 kPa (Pascal – jednotka – Wikipedie).

Písmenné označení následně určuje, k čemu se polystyren může používat.

  • Polystyren typu Z – jedná se o základní polystyren, který se používá zpravidla pro izolování podlah v přízemí objektu a pro aplikace, kde nejsou kladeny vysoké požadavky na přesnost v rozměrech desek.
  • Polystyren typu S – jedná se o stabilizovaný polystyren, který se používá pro zateplení plochých střech, balkónů a teras.
  • Polystyren typu F – jedná se o polystyren, který se používá pro kontaktní zateplení fasády.
Běžný bílý polystyren na zateplení fasády - expandovaný polystyren EPS typ F
Běžný bílý polystyren na zateplení fasády – expandovaný polystyren EPS typ F

Polystyren na zateplení fasády – EPS 70 (100) F

Hlavní rozdíl mezi jednotlivými typy polystyrenu je v třídě toleranci rozměrů – délky, šířky, tloušťky a třídy pravoúhlosti a rovinatosti. Na polystyren na zateplení fasády jsou kladeny přísnější požadavky, jelikož v případě použití jiného typu polystyrenu by mohlo dojít k tvorbě příliš velkých spár mezi jednotlivými deskami polystyrenu a tím pádem k výrazným tepelným mostům, skrze které by unikalo více tepla.

Rozdíl v tolerancích odchylek stabilizovaného a fasádního polystyrenu


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Geometrické vlastnosti polystyrenu EPS F – polystyren pro zateplení fasády EPS S – stabilizovaný
Tolerance délky ± 2 mm ± 3 mm
Tolerance šířky ± 2 mm ± 3 mm
Tolerance tloušťky ± 1 mm ± 2 mm
Odchylka od pravoúhlosti ± 2 mm/m ± 5 mm/m
Odchylka od rovinatosti 3 mm 10 mm

Polystyrenové desky typu F se vyrábějí nejčastěji s pevností 70 a 100 kPa (napětí v tlaku při 10% deformaci).

Pro kontaktní zateplení fasády používejte tedy fasádní polystyren s označením EPS 70F nebo EPS 100F.

Lze použít extrudovaný polystyren na zateplení fasády?

Extrudovaný polystyren se na zateplení fasády nepoužívá. I když má lepší tepelně izolační vlastnosti a je méně nasákavý než polystyren expandovaný, používá se zejména pro izolaci soklu domu. Je to dáno zejména vyššími pořizovacími náklady. XPS polystyrenové desky jsou 2 – 3x dražší než fasádní polystyrenové desky EPS 70F.

Polystyren XPS se na zateplení fasády nepoužívá. Extrudovaný polystyren použijte pouze pro zateplení suterénné stěny a soklu.
Polystyren XPS se na zateplení fasády nepoužívá. Extrudovaný polystyren použijte pouze pro zateplení suterénné stěny a soklu.

Bílý vs. šedý (grafitový) polystyren na zateplení fasády

Šedý fasádní polystyren má lepší tepelně izolační vlastnosti než klasický bílý polystyren, a to přibližně o 20 %. Díky tomu lze při stejné tloušťce tepelné izolace docílit lepších tepelně-izolačních vlastností, nicméně šedý polystyren je o něco dražší. Kromě toho vyžaduje jeho aplikace vyšší nároky na kvalitu provedení. Jelikož má šedý polystyren tmavší barvu, lépe absorbuje sluneční záření, ohřívá se na vyšší teplotu a značně mění svůj rozměr. Při aplikaci a skladování desek je tedy nutné chránit polystyren před slunečním zářením. V opačném případě hrozí, že se na fasádě budou desky boulit, nebo že mezi nimi naopak vzniknout nadměrně velké mezery. Více informací se dočtete v článku šedý polystyren pro zateplení fasády.

Tip: Chystáte se na zateplení fasády? Na konci tohoto článku si můžete spočítat orientační cenu zateplení fasády.

Tloušťka polystyrenu na zateplení fasády

Výpočet tloušťky polystyrenu na zateplení fasády se odvíjí od tepelně-izolačních vlastností stávající konstrukce a od tepelně-technických parametrů polystyrenu. Zateplení navrhuje projektant s ohledem na splnění podmínek uvedených v normách a legislativních dokumentech. Konkrétně na zateplení fasády jsou kladeny požadavky na splnění požadovaného součinitele prostupu tepla UN = 0,3 W*m-2*K-1, v některých případech doporučeného součinitele prostupu tepla Urec = 0,25 W*m-2*K-1.

Pro zajímavost jsme pro vás připravili ukázkový výpočet tloušťky tepelné izolace.

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů