Dokumenty ke kolaudaci domu

Kolaudace domu je posledním dokumentem, který je nutné doložit, než budete moci začít svoji nemovitost naplno využívat. Nicméně, změť kolonek kolaudačního formuláře může být pro někoho příliš velkým soustem. Následující článek vás proto jednotlivými oddíly postupně provede, objasní některé zrádnosti a zajistí, že většinu dokumentů ke kolaudaci zvládnete vypracovat v klidu a z pohodlí domova.

Bez čeho se kolaudace domu neobejde?

Dokumentů, které bude potřeba pro kolaudaci domu doložit, je mnoho. Všechny je ale zastřešuje takzvaný kolaudační formulář. Ten má celkem šest stran a je rozdělen na části A a B.

Kolaudační formulář: část A

V části A dokumentu pro kolaudaci budete vyplňovat následující body:

 • Identifikační údaje stavby
  • Zde uvedete název stavby, účel stavby a její umístění.
  • Pokud dochází ke změně parcelního čísla, bude třeba uvést i původní a nové parcelní číslo.
 • Identifikační údaje stavebníka
  • Zde si dejte pozor, jestli formulář vyplňujete jako fyzická, nebo jako právnická osoba.
  • Podrobný seznam informací, které je třeba vypsat naleznete ve formuláři.
 • Stavebník jedná samostatně/je zastoupen
  • Nezapomeňte, že v případě jednání v zastoupení na základě plné mocimusí být plná moc v samostatné příloze.
 • Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba provedena
  • Zde uvedete označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednacího rozhodnutí nebo opatření.
  • Pokud jste při stavbě odchýlili od projektové dokumentace, bude třeba tyto odchylky vypsat v následujícím pododdílu. Na tento krok si dejte velký pozor, nesoulad dokončené stavby s původní projektovou dokumentací bývá u kolaudace domu častým kamenem úrazu.
 • Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání
  • Pokud datum nedodržíte, bude vám za kolaudaci účtován poplatek okolo 500 Kč.
  •  V opačném případě je kolaudace domu zdarma.
 • Údaj o zkušebním provozu
  • Pokud vaše nemovitost disponuje například regulovanými technologickými prvky, bude třeba před kolaudací stavby podstoupit zkušební provoz.
  • Při vyplňování jednotlivých údajů se řiďte šablonou ve formuláři.

Kolaudační formulář: část B

Tato část je velmi obsáhlá a obsahuje například geocentrické plány, projektovou dokumentaci, doklady o provedení potřebných zkoušek atd. Doložit bude nutné všechno, je tedy těžké vypíchnout to nejdůležitější, nicméně zvýšenou pozornost určitě věnujte následujícím bodům:

 • Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
  • Jedná se například o protokol o tlakové zkoušce vody.
 • Doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud byl prováděn
  • Zkušební provoz ověřuje funkčnost a vlastnosti stavby.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
  • Zde opravdu pozor, pokud se silně odchýlíte od původní dokumentace, může stavební úřad nakázat odstranění stavby.
 • Certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven
  • V některých případech může tento certifikát nahradit kontrolní prohlídku (což je vždy výhodou).
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována
  • Sem patří souhlasy stavbou dotčených sousedů, firem a institucí.

Více informací ke kolaudaci domu se dozvíte v tomto článku.

Dokumenty ke kolaudaci: závěr

Pokud jste se dočetli až sem, tak máte formulář úspěšně vyplněný. Teď vyčkejte na kontrolní prohlídku od stavebního úřadu. Pokud bude vše v pořádku, bude vám do třiceti dnů vydán kolaudační souhlas.

Poté už užívání vaší nemovitosti nestojí nic v cestě.