Kolaudační souhlas - kdy je potřeba a jak jej vyřídit | stavimbydlim.cz
leaderboard

Co je kolaudační souhlas (kolaudace domu)

Fotovoltaika - úspory
Fotovoltaika - úspory

Kolaudační souhlas je poslední částí stavebního řízení, po které již lze začít nemovitost legálně užívat. Pro obdržení takzvaného kolaudačního souhlasu byla dříve nutná prohlídka stavby od stavebního úřadu, na které se kontrolovalo velké množství konstrukčních detailů. Především byl pak vždy posuzován aktuální stav stavby oproti plánům v projektových dokumentech. 

To se ale, po velké novele stavebního zákona v roce 2018, změnilo. Ke kolaudačnímu souhlasu přibylo tajemné kolaudační rozhodnutí a v některých případech už kolaudace není potřeba. Následující článek vám proto pomůže se ve všem zorientovat. Probereme, kdy je potřeba jaký dokument, kdy naopak žádný a co musí všechny formálně obsahovat, abyste mohli začít oficiálně bydlet.                                                                        

Kolaudace domu: co je to kolaudační souhlas?

Kolaudační souhlas je dokument, který bylo dříve nutné vypracovat, než jste mohli začít nemovitost legálně užívat. Po velké novele stavebního zákona se ale tato nutnost omezila převážně na případy, kdy jde o:

 • veřejnou infrastrukturu,
 • stavbu, jejíž vlastnosti nemohou uživatelé ovlivnit (např. obchody, nebo nemocnice, developerské projekty, nebo nájemní domy),
 • stavbu s nařízeným zkušebním provozem (např. u domů které obsahují regulované technologie),
 • změnu kulturní památky (i pokud je objekt ve vašem vlastnictví).                         

Kolaudační souhlas: proces

Pro vydání kolaudačního souhlasu musí nejdřív stavební úřad provést závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Při té zkoumá především splnění následujících podmínek:

 • Žádost je úplná.
 • Projektová dokumentace je v souladu s realizovaným projektem.
 • Obecné požadavky na stavbu byly dodrženy.
 • Provedení/užívání stavby neohrožuje život/zdraví/bezpečnost lidí ani zvířat, ani nepoškozuje životní prostředí.

Pokud bude vše v pořádku, tak vám může být kolaudační souhlas vydán už do patnácti dnů ode dne prohlídky. Zákonem daná lhůta, ve které se musí stavební úřad o věci vyjádřit, je třicet dní, ve speciálních případech pak šedesát dní.

Závěrečné prohlídce se vyhnete jen pokud si seženete odborný posudek autorizovaného inspektora.                                                                                                                           

Kolaudační souhlas - stavba rekreačního zařízení
Kolaudační souhlas není u rodinných domů vyžadován. Neobejde se však bez něj například u staveb, jejichž vlastnosti nemohou užvatelé ovlivnit (penzion, hotel, obchody apod.).

Co je to kolaudační rozhodnutí?

Ke kolaudačnímu rozhodnutí se stavební úřad uchýlí, pokud vydání kolaudačního souhlasu není možné. Celý proces probíhá ve formě správního řízení, díky čemuž, se proti jeho závěru můžete odvolat, případně podat žalobu na rozhodnutí správního orgánu.

Okruh staveb, u kterého je kolaudační rozhodnutí potřeba, je totožný s tím u kolaudačního souhlasu.


Jakého odborníka hledáte?

Zajistíme Vám cenové nabídky od odborníků ve Vašem okolí. Zdarma a nezávazně!

Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Kontrolní prohlídka musí proběhnout vždy, posudek od inspektora vám tedy k jejímu odpuštění stačit nebude. Pokud vaše nemovitost prohlídkou neprojde, budete vyzváni k nápravě, nebo může být rovnou nařízena demolice.

Kolaudační rozhodnutí také, na rozdíl od kolaudačního souhlasu, umožňuje stavebnímu úřadu vymezit podmínky užívání nemovitosti.                                                                               

Kdy není kolaudační souhlas potřeba?

Díky velké novele stavebního zákona už u staveb, které nejsou jinak vymezeny stavebním zákonem, kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání nemovitosti nepotřebujete. Zrušena byla i povinnost užívání ohlásit. To je dobrá zpráva především pro rodiny, které díky tomu mohou některé stavby začít obývat hned po jejich dokončení a provedení všech potřebných zkoušek a měření.

Kolaudace domu: závěr

Úspěšná kolaudace bude sladkou tečkou za dlouhou cestou, kterou stavba vaší nemovitosti byla. Nejčastěji je hacena odchýlením se při stavbě od původního plánu. I to ale lze většinou zachránit skrze dodatečné povolení stavby.

Pokud jde vše hladce, souhlasu se dočkáte zhruba za měsíc.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je zdarma.
 • Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Nabídky od firem si můžete porovnat přímo v e-mailu.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?
Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
blank
blank
FVE exit