Kdy opěrná zeď stavební povolení nevyžaduje a kdy ano

Opěrná zeď stavební povolení vyžaduje pouze v jednom případě, a to tehdy, když je vyšší jak 1 metr. V ostatních případech se obejdete s ohlášením stavby a územním souhlasem.  Jaké mohou nastat případy a co budete muset vyřídit?

Opěrná zeď bez stavebního povolení

Opěrnou zeď můžete postavit bez jakéhokoli souhlasu ze strany stavebního úřadu, pakliže splňuje parametry uvedené v § 79 odst. 2 písm. f. Jedná se o:

  • Výška opěrné zdi je maximálně 1 metr.
  • Opěrná zeď nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím.
  • Opěrná zeď se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše.

Pokud plníte všechny parametry, nepotřebujete ani stavební povoleni/ohlášení stavby, ani územní souhlas či územní rozhodnutí o umístění stavby.

Opěrná zeď, která hraničí s veřejně přístupnými komunikacemi

Pokud opěrná zeď bude hraničit s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a její výška bude do jednoho metru, taková stavba se neobejde bez ohlášení stavby. Současně bude vyžadován územní souhlas (pokud se stavba opěrné zdi nachází v zastavěném území či zastavitelném území), nebo územní rozhodnutí o umístění stavby.

Opěrná zeď a stavební povolení
Opěrná zeď vyžaduje stavební povolení pouze v případě, že je vyšší jak 100 cm.

Opěrná zeď stavební povolení potřebuje při výšce nad 1 metr

Opěrná zeď stavební povolení vyžaduje pouze v případě, že by její výška byla větší, jak 1,0 metru. Stejně jako v případě ohlášení stavby by bylo potřeba vyřídit také územní souhlas, nebo územní rozhodnutí o umístění stavby.

Opěrná zeď do 1 metru v nezastavitelném území

Opěrná zeď do výšky 1 metru v nezastavitelném území sice stavební povolení a ohlášení stavby nevyžaduje (za předpokladu, že se nenachází na hranici s veřejně přístupným pozemkem či komunikací), bez územního rozhodnutí se však neobejde.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Souhlas souseda se stavbou opěrné zdi

Souhlas souseda se stavbou není potřeba, pokud nemáte povinnost vyřídit jakékoli ohlášení na stavebním úřadě. V případě územního souhlasu, ohlášení stavby a územního rozhodnutí je souhlas vlastníků sousedních pozemků nutný. Pokud je pro stavbu opěrné zdi třeba vyřídit stavební povolení, souhlas souseda není potřeba při podání formuláře dokládat. Sousedé jsou účastníky stavebního řízení a svoje námitky mohou uplatnit při ústním jednání.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů