OSB desky – rozměry, použití, cena

OSB desky (Oriented Strand Board – desky z orientovaných třísek) jsou desky vyrobené z aglomerovaného dřeva. Jedná se o dřevoštěpové desky vyrobené z několika centimetrů dlouhých dřevěných třísek lepených a lisovaných k sobě pod velkým tlakem. OSB desky jsou vyrobeny ze tří až pěti vrstev těchto třísek, které jsou orientovány ve dvou na sebe kolmých směrech pro dosažení maximální pevnosti desky.

OSB desky se používají především ve stavebnictví, ale i v nábytkářském průmyslu. Ve stavebnictví se OSB desky mohou používat jako pomocný materiál na stavbě, ale také jako materiál pro zhotovení stavebních konstrukcí. Jedná se o velkoplošný nosný materiál s velkou pevností, který je zdravotně nezávadný, má dobré tepelně izolační a akustické parametry, jednoduše se opracovává a montuje. Další specifikaci OSB desek naleznete například na wikipedii.

OSB desky pro difúzně uzavřené dřevostavby
OSB desky lze při stavbě dřevostaveb využít jako pozábranu, nebo vzduchotěsnou vrstvu (fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Typy OSB desek

Základní dělení desek je na desky s rovnou hranou a na desky s perem a drážkou. OSB desky s rovnou hranou se k sobě sesazují „na sraz“ a používají se především na zhotovení bednění, záklopy střech či opláštění stěn dřevostavby. OSB desky s perodrážkou se používají například na zhotovení suché podlahy, kde tvoří roznášecí vrstvu a je třeba, aby desky mezi sebou byly provázány.

Dále lze OSB desky rozdělit do 4 skupin dle oblasti použití:

OSB/1 – desky lze využít v interiéru v suchém prostředí, desky jsou určené pro všeobecné použití.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

OSB/2 – desky určené do suchého prostředí, lze využít i pro zhotovení nosných konstrukcí.

OSB/3 – desky lze využít ve vlhkém prostředí, lze využít i pro zhotovení nosných konstrukcí.

OSB/4 – desky určené do vlhkého prostředí, které snesou i vyšší zatížení.

Kromě výše uvedeného lze desky rozdělit dále na desky broušené a nebroušené. Desky nebroušené se používají prakticky ve všech konstrukcích, kde jsou kryté, nejsou pohledové či s nimi člověk nepřichází do kontaktu. Desky se však používají i pro výrobu nábytku, jako podlahová krytina či obklad stěn. Pro tyto případy jsou vyráběny broušené OSB desky, které jsou hladké a připravené k aplikování laku či lazury na dřevo.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Rozměry OSB desek

OSB desky jsou velkoformátové, jejich délka je standardně 2 500 mm a šířka 1 250 mm. K dostání jsou ovšem též desky poloviční šířky 625 mm a také desky o šířce 675 mm. Poloviční šířka desky se prodává z toho důvodu, že se OSB desky často kladou ve dvou vrstvách, vždy s vazbou. Aby se velké formáty nemusely přiřezávat na poloviční rozměr, jsou takto dodávány již z výroby. OSB desky se vyrábí v tloušťce 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23 a 25 mm.

OSB desky lze využít pro opláštění stěn dřevostaveb
OSB desky lze využít pro opláštění stěn dřevostaveb (fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Příklady použití OSB desek

OSB desky 12 mm se mohou používat pro obklad stěn a stropů a také tam, kde nejsou velké nároky na pevnost a únosnost. Desky lze též použít pro výrobu šalování, pro celoplošný záklop přístřešků či pro opláštění zahradního domku apod.

OSB desky 15 mm s rovnou hranou se využívají například pro oboustranné opláštění stěn dřevostaveb ze sloupkového konstrukčního systému. Sloupky dřevostavby jsou v osové rozteči zpravidla 625 mm, OSB deska překryje tedy přesně 2 pole tvořené sloupky.

OSB deska 18 mm se používá například jako celoplošný záklop střechy ze strany interiéru. Pokud se styčné spáry OSB desek přelepí parotěsnou páskou, nahradí desky fólii používanou jako parozábranu. OSB desky se tedy hodí při stavbě difúzně uzavřené dřevostavby. OSB desky tl. 18 mm se také mohou používat například pro celoplošný záklop horního pláště dvouplášťové střechy a jako podklad pod šindelovou či plechovou falcovanou střešní krytinu.

Desky tl. 15 a 18 mm s perem a drážkou je možné použít pro konstrukci roznášecí vrstvy suché podlahy. Desky musí být k sobě celoplošně lepeny a mezi sebou také prošroubeny, aby při chůzi nedocházelo k vrzání desek. V některých návrzích je možné se setkat pouze s jednou OSB deskou tl. 22 mm.

OSB nebo QSB desky?

QSB desky (Quality Strand Board) jsou desky podobné těm OSB deskám, jedná se však o desky s menší kvalitou. Hlavní rozdíl je v tom, že jsou vyráběny z mnohem menších dřevěných třísek a navíc jsou vyrobeny pouze z jedné vrstvy třísek. QSB desky jsou pojeny voděvzdorným lepidlem MUF (melamin-močovino-formaldehyd) a hodí se pro nosné konstrukce ve vlhkém prostředí. Mohou se používat jako podkladové desky v podlahových systémech nebo pro opláštění stěnových a stropních panelů, konstrukci bednění základů, schodiště, pozedních věnců, dále pro oplocení staveniště příp. pro méně významné a dočasné zařízení na stavbě.

Cena OSB desky

Cena OSB desek závisí celkem na 4 faktorech  – značka (výrobce), tloušťka, povrchová úprava (broušená x nebroušená OSB deska), provedení hrany (rovná hrana x pero drážka).

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


K dnešnímu dni cena OSB desek prodávány od cca 100 do 470,-Kč/m2.

Co se týká výběru desek, není dobré vybírat desky pouze podle ceny. Pro každou aplikaci se hodí jiná OSB deska jiné tloušťky a je proto třeba využít vždy desky navržené v projektu stavby. Pro dočasné konstrukce, bednění konstrukcí apod. lze pochopitelně využít nejméně kvalitní nejlevnější OSB desky, ovšem pokud jsou OSB desky určené pro stavbu dřevostavby, šetřit se nevyplácí. Nutné je dodržet tloušťku desky z důvodu statiky a provedení desky (skupina 1 – 4) z důvodu trvanlivosti a životnosti OSB desky, potažmo celé konstrukce.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů