Podlahová plocha

Podle nového a platného Občanského zákoníku z roku 2014 a v návaznosti na něm, v novém nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím je podlahová plocha definována takto:

Podlahová plochy bytu

Podlahová plocha bytu v jednotce je půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Podlahová plocha mezonetového bytu

Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stejný, jako v případě podlahové plochy bytu viz výše a plocha pouze dolního průmětu schodiště.

Podlahová plocha bytu s galerií

V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se podlahová plocha galerie započítává jako plocha místnosti, pokud podchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; započítává se současně plocha dolní místnosti, má-li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolní místnosti.

Vypočtená podlahová plocha bytu v m2 a zaokrouhluje na jedno desetinné místo směrem nahoru.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Balkony, terasy, lodžie, sklepy a atria

I když je na balkon, terasu, lodžii či atria vstup přímo z dotčeného bytu, jejich plocha se do podlahové plochy nezapočítává. Stejně je tomu i v případě sklepu. Výměna sklepu se do podlahové plochy bytu nezapočítává.

Jak se vypočítá zastavěná plocha a co vše se do zastavěné plochy započítává?

Dřívější definice podlahové plochy

Dřívější legislativa definovala podlahovou plochu ve dvou různých předpisech, a to v zákoně 107/2006 Sb. a vyhlášce 372/2001 Sb., ve kterých se interpretace podlahové plochy liší.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů