Podřezání domu stavební povolení vyžaduje

Podřezání domu je jednou z účinných sanačních metod, jak se zbavit vlhkosti. Realizuje se nejen na vnitřních, ale i obvodových nosných stěnách. Při podřezávání domu se tedy zasahuje do nosných konstrukcí. V takovém případě podřezání domu stavební povolení vyžaduje.

Otázkou je, jak stavební úřad kategorizuje podřezání domu. Zda se bude jednat o stavební úpravu zasahující do nosné konstrukce či nikoliv. S touto otázkou pomůže zajisté také statik, který může určit, zda se jedná o nosnou či nenosnou konstrukci a zda bude podřezáním domu ohrožena stabilita stavby.

Podřezání stěn nezajišťujících stabilitu stavby

Pokud se provádí podřezání domu, při kterém se zasahuje do nenosných konstrukcí a stabilita stavby není ohrožena, není potřeba vyřizovat žádná povolení, tedy ani stavební povolení, ani ohlášení stavby. Dle § 103 odst. 1 písm. d nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu:

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce-IN
Co vše bude součástí rekonstrukce?

Detail nezávazné poptávky

Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Podřezání domu stavební povolení vyžaduje, pakliže se zasahuje například do nosných obvodových konstrukcí.
Podřezání domu stavební povolení vyžaduje, pakliže se zasahuje například do nosných obvodových konstrukcí.

Podřezání domu a ohlášení stavby

Dle stavebního zákona se s ohlášením stavby setkáte pouze v případě, že podřezáváte nenosné konstrukce, a to na kulturní památce. Pokud by byly podřezávané konstrukce nosné, musíte vyřídit stavební povolení.

Podřezání stěn zajišťujících stabilitu stavby

Pakliže podřezávaná konstrukce zajišťuje stabilitu konstrukce, budete potřebovat stavební povolení. Dle § 104 odst. 1 písm. k vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Jelikož se ale v tomto případě zasahuje do nosných konstrukcí, ohlášení stavby nepostačí a musí se vyřídit stavební povolení.

Konzultace na stavebním úřadě

Než začnete cokoli vyřizovat, informujte se na místním příslušném stavebním úřadě, jaké podklady budete muset doplnit, a zda po vás budou vyžadovat ohlášení stavby či stavební povolení. V praxi se lze mnohdy setkat s výjimkami, a i na podřezání domu postačí pouze ohlášení stavby.

Podřezání domu nejsou udržovací práce

Pro začátek uvádíme, že podřezání domu nespadá do udržovacích prací, nýbrž do stavebních úprav. Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Tento popis sice na podřezání domu sedí, u udržovacích prací se však neuvažuje se zásahem do nosných konstrukcí.

Rekonstrukce domu či bytu – nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce
Co vše bude součástí rekonstrukce?
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů