Příprava a založení stavby – postup + seznam pomůcek

Založení stavby neznamená vybudování základů, nýbrž založení první řady zdiva. Tento krok je velmi důležitý a jeho provedení musí být pečlivé. Čím přesnější práce je při založení stavby, tím méně práce je s vyrovnáváním různých odchylek během stavby.

Pokud již máte hotové základy domu s připravenou hydroizolací, čeká vás založení první řady zdiva. Pokud si nejste jisti, zda sami zvládnete tento úkol, pokusíme se vám tímto článkem poradit jak na to.

Co je nutné udělat před založením stavby?

Nejdříve se základová deska co nejvíce očistí smetákem. Poté je třeba položit pod nosnými zdmi, nebo po celé ploše základové desky, hydroizolaci. Zde naleznete návod na realizaci hydroizolace spodní stavby.

Dále je třeba zjistit, jakou odchylku v nerovnosti vykazuje základová deska. K tomuto kroku vám poslouží nivelační přístroj nebo laserová vodováha. Na základovou desku se vyznačí všechny rohy domu a určí se poloha první rohové cihly.

Tyto cihly doporučujeme před nalepením zkušebně osadit přímo do konkrétních rohů (při použití pěny se rohové cihly pouze naklopí a pěna se nanese přímo pod ně).


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pro zjednodušení práce při zdění první řady zdiva si nachystejte zakládací cihly kolem budoucích obvodových zdí. Samozřejmě nezapomeňte vynechat místo na manipulační prostor a nedávejte je přímo k budoucím stěnám.

Založení stavby vyžaduje hydroizolaci pod obvodovými stěnami

Dnes je již možné si vybrat z celé řady hydroizolací i jejich provedení. Hydroizolace musí být nalepená bez jakéhokoliv zvlnění či vzduchových bublin. Je doporučováno položit hydroizolaci po celé ploše a nanést další vrstvu betonu (cca 5 cm). Tato varianta je však poněkud dražší, ale záleží na stavebníkovi, jakou variantu zvolí.

Základová deska připravená pro založení zdiva
Takto vypadá základová deska připravená pro založení zdiva.

Pomůcky vhodné pro lepení hydroizolace:

 • smeták
 • lámací nůž
 • metr
 • propan butanová bomba s hořákem
 • malířský váleček
 • penetrační nátěr a asfaltové pásy

Penetrační nátěr má výborné hydroizolační schopnosti a niveluje mikrotrhliny v podkladu. Výhodou nátěru je krátká doba schnutí – okolo 5 hodin, pokud tedy penetrujete suchou základovou desku. Pro nanášení penetrace je nejvhodnější použít obyčejný malířský váleček s teleskopickou rukojetí.

Hydroizolace a ochrana proti radonu

Pokud vám byl zjištěn radon na pozemku, je vhodné použít hydroizolační folie s hliníkovou úpravou. Pásy se nahřívají a lepí na napenetrovaná místa tam, kde budou obvodové a nosné stěny domu. Šířka se volí podle zdiva a nechává se rezerva s přesahem minimálně 15 cm na každou stranu od požadované zdi.
Na tuto vrstvu se pokládá ještě jedna hydroizolace s nekovovou vložkou. Postupujte stejným způsobem, jako v předchozím případě. Dejte pozor, aby při nahřívání nedošlo k propálení, a tím narušení hydroizolace. Stejně tak je třeba dát pozor na skladování hydroizolace – role skladujeme krátkodobě a pouze ve svislé poloze.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Založení stavby – první řady cihel obvodového zdiva

Nyní máme vše vhodně připravené pro založení obvodových zdí domu. Tato část stavby už se vyvíjí poměrně rychle. Mnoho výrobců k objednávce veškerého zdiva na stavbu přikládá zdarma také službu, založení stavby jejich školeným odborníkem tzv. zakládacím technikem. Ten vás případně seznámí se zakládáním rohů, postupy zdění či realizaci ostění otvorů.

Seznam pomůcek pro založení stavby (první řady zdiva):

 • nivelační přístroj
 • vodováha
 • vyrovnávací sada (pro stahování malty)
 • zednické provázky
 • hřebíky
 • gumová palice
 • pila na řezání cihel
 • zednická lžíce
 • hladítko

Založení první řady zdiva – návod

Založení první řady začínáme v nejvyšším rohu základové desky. První řada cihel se zakládá od rohu do zavadlé (základové) malty na maltové lože. Doporučujeme pořídit trochu víc zakládací malty. Tato vrstva základové malty musí být vodorovná a po celé délce souvislá. Cihly se po osazení do maltového lože nesmí posouvat! Za pomoci napnuté zednické šňůry se osadí zbytek cihel a zkontrolují se úhlopříčky. Provede se ještě kontrola správné výšky řady cihel nivelačním přístrojem.

Další pás cihel se ukládá na předchozí řadu, a to na podklad, který je vhodný k vámi zvolenému zdivu (např. pěna nebo tenkovrstvá malta). Pěna má tu nevýhodu, že s ní nelze pracovat při větru. Za jeden den není doporučováno postavit víc než 3 řady cihel.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů