Hydroizolace spodní stavby – asfaltové pásy, tekutá hydroizolace a další způsoby izolace

Spodní stavby jako jsou základy, suterény či sklepy jsou části domu, u kterých by se měl klást velký důraz na řešení hydroizolace. Jen kvalitní hydroizolace spodní stavby vám zajistí dlouhou životnost bydlení. Stejně tak jako u celé stavby je třeba dbát nejen na kvalitní a správně zvolené materiály, ale i bezvadné provedení hydroizolace.

Spodní stavba je vystavená působení těchto místních vlivů:

 • tlaková voda
 • agresivní voda (s obsahem chemikálií)
 • sedání stavby (a jiné statické síly)
 • kořeny a plísně
 • plyny v půdě
 • teplotní rozdíly

Výběr správné hydroizolace spodní stavby

Výběr hydroizolace je velmi individuální podle umístění, ale i materiálu stavby. Většinou se nedoporučuje svépomocná montáž, z důvodu neznalosti stavebních postupů. Následná oprava či výměna je velmi finančně náročná či dokonce nemožná.

Plastové fólie pro hydroizolaci spodní stavby

Hydroizolační fólie jsou vyráběné z PVC nebo PE v určité délce a tloušťce. Spojení pásů probíhá horkovzdušně a manipulace s nimi je velmi snadná. Mezi hlavní výhody patří jejich odolnost, přizpůsobivost různým podkladům a pokládka v jedné vrstvě.

Hydroizolace se provádí buďto tzv. izolační vanou, kde je izolace stěn provedena na přizdívku nebo pažení před realizací objektu či montáží hydroizolace na stěny dokončené konstrukce suterénu.

Bílá vana a nepropustný beton

Řešení tzv. bílé vany je v poslední dobou velice vyhledávané alternativní řešení hydroizolace spodní stavby. Je to stavba, u které vlastní železobetonová konstrukce má nejen funkci nosnou, ale i těsnící. Ochrana proti pronikání vlhkosti z podloží je tedy pouze vlastní hmota konstrukce.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Základem je správně navržený beton, konstrukce (spáry a prostupy) a hlavně technologicky správné provedení konstrukce. Výhodou je snadné a rychlé zhotovení bez dalších starostí. Tato varianta bývá poměrně dražší z důvodu použití kvalitnějšího betonu.

Asfaltové pásy jsou nejpoužívanější pro vytvoření hydroizolace spodní stavby

V dnešní době jsou již k hydroizolaci spodní stavby k dispozici modifikované asfaltové pásy skládající se z několika vrstev. Jádrem pásu je nenasákavá nosná vložka v podobě skelné, kovové nebo polyesterové rohože.

Asfaltové pásy jsou předem vyrobené, při izolování se akorát rozvinou, položí a vzájemně spojí natavením. Při natavování dbejte na to, aby se neporušila nosná vložka pásu. V případě použití více pásů se postarejte, aby nebylo více spojů nad sebou.

Výška hydroizolace spodní stavby
Hydroizolace spodní stavby musí být vyvedena minimálně 300 mm nad úroveň přilehlého terénu.

Případné ukotvení hydroizolace se může provést kotvami (určí projektant), nebo se bodově nataví. Pokládka hydroizolace však musí probíhat při správných předepsaných teplotách!

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nelze použít jako izolaci proti radonu jen asfaltový pás s hliníkovou vložkou, případně musí být doplněn ještě o pás s jinou nekovovou vložkou.

Přehled asfaltových pásů Nosná vložka Posouzení
Asfaltový pás typ A Papírová lepenka Nevhodný pro hydroizolaci spodní stavby
Asfaltový pás typu R Skleněná tkanina Vhodný pro vytvoření hydroizolace spodní stavby
Asfaltový pás typu S Kovová vložka Vhodný pro vytvoření hydroizolace spodní stavby za určitých podmínek

Bitumenové nátěry – tekutá hydroizolace spodní stavby

Oproti známým asfaltovým pásům mají tyto nátěry velkou výhodu především v rychlé aplikaci beze spár a zápachu. Bitumenový nátěr dobře kryje trhliny a v některých případech může sloužit jako lepidlo k upevnění izolačních desek z pěny a pěnového skla. Po aplikaci stěrka nestéká a její elasticita se nemění ani s teplotou. Lze je využít jako ochranu proti tlakové i netlakové vodě či zemní vlhkosti. Některé hydroizolační nátěry jsou dokonce certifikované jako vhodná protiradonová ochrana, lze je tedy použít pod i nad úrovní země.

Na jaký podklad se pokládá hydroizolace spodní stavby?

Povrch podkladu pro aplikaci hydroizolace spodní stavby musí být bez ostrých hran, prachu a vlhkosti. Měl by být hlavně pevný a soudržný. To platí pro jakoukoliv hydroizolaci.

U asfaltových pásů by měly být silikátové podklady jako jsou omítky, potěry a betony před natavováním pásů napenetrovány asfaltovým lakem k tomu určeným.

Hydroizolační fólii je dobré ochránit z obou stran PP geotextiliemi, jejichž použití musí posoudit projektant.

Hydroizolace spodní stavby - asfaltové pásy
Hydroizolace spodní stavby se natavuje na zdivo, které je předem opatřeno penetračním asfaltovým nátěrem.

Vhodné podklady pro hydroizolace spodní stavby:

 • beton
 • betonová mazanina
 • cementový potěr
 • zdivo s cementovou omítkou
 • cihelné zdivo se zastřenými spárami

Oprava hydroizolace spodní stavby

Oprava hydroizolace je vždy finančně nákladnou a časově náročnou operací. Hydroizolace spodní stavby může být poškozena mechanickým přičiněním (protržení) či postupnou degradací, na vině je však často i nevhodně provedená hydroizolace. Nedostatečné přesahy hydroizolačních pásů, nedokonale spojené pásy, chybné kotvení či špatně provedené prostupy hydroizolační rovinou.

Tam, kde je to možné, řeší se oprava hydroizolace spodní stavby jejím obnovením. Základy a suterénní stěny domu se obnaží a provede se nová hydroizolace. Její ochrana je zajištěna buď izolační přizdívkou, tepelnou izolací z polystyrenu XPS nebo nopovou fólií. Nopová fólie přitom plní mimo funkci ochrannou také mikroventilační funkci a odvádí tak vlhkost od základů domu.  

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Tlaková injektáž

Ovšem ne vždy je opravu hydroizolace možné provést takto. Pakliže k hydroizolaci není přístup z vnější strany, lze lokální poruchy provést odbouráním konstrukce a opravením závady, příp. lze zdivo napustit hydrofobní látkou pomocí tlakové injektáže, která zajistí nepropustnost konstrukce (sanace zdiva).

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů