Rekonstrukce podlahy Liaporbetonem – jaké výhody nabízí?

Rekonstrukce podlah ve starých objektech obvykle zahrnuje odstranění celé skladby podlahy a položení nových vrstev.  V tomto článku vám představíme lehký beton Liapor Mix a jeho výhody při rekonstrukci podlah, které oceníte právě u starších objektů.

Logo Liapor mix - lehký beton pro rekonstrukci podlahy

Zatímco objemová hmotnost klasického betonu se pohybuje v rozmezí od 2 200 do 2 500 kg/m3, objemová hmotnost některých tříd lehkého betonu známého také jako „keramzibeton“, nebo „Liaporbeton“ může dosahovat pouze 600 – 950 kg/m3 a je tedy více jak 3x menší oproti klasickému betonu.

Lehké betony Liapor Mix a Liapor Mix final, které tyto hodnoty objemové hmotnosti dosahují, se tak hodí zejména pro rekonstrukce podlah a výplně stropních konstrukcí (například na klenbové, betonové nebo keramické stropy).

Struktura lehkého betonu Liapor Mix
Struktura lehkého betonu Liapor Mix

Lehký beton je vyráběn ve dvou pevnostních třídách – mezerovitý Liapor Mix pro podkladní a výplňové vyrovnávací vrstvy a potěrový Liapor Mix final pro finální vrstvy podlah. Kromě odolnosti nabízí také dobré tepelně-izolační vlastnosti. Součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) lehkého betonu se v závislosti na jeho třídě pevnosti pohybuje v rozmezí od 0,14 do 0,60 W/mK, zatímco součinitel tepelné vodivosti u běžného hutného betonu λ = 1,3 W/mK. Lehký beton tak nabízí až 9x vyšší tepelný odpor materiálu, čímž snižuje tepelné ztráty.


Podlahy - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy - IN
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Section

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pytlovaný lehký beton Liapor Mix a Liapor Mix final
Pytlovaný lehký beton Liapor Mix a Liapor Mix final

Lehká zpracovatelnost a aplikace

Liapor Mix a Liapor Mix final jsou dodávané jako směsi cementu, pojiva a lehkého kameniva Liapor frakce 4-8 mm, resp. 1-4 mm. Příprava lehkého betonu ze směsi je velmi jednoduchá – stačí pouze smíchat s předepsaným množstvím vody (postačí 3 – 4 litry vody) buď v míchačce, nebo ručně pomocí elektrického míchadla. Betonová směs je po smíchání připravená pro aplikaci na připravený podklad, minimální doporučená výška vrstvy je u obou typů lehkého betonu 50 mm. Vrstva lehkého betonu je pak pochozí obvykle po 24 hodinách od realizace.

Základní vlastnosti lehkého betonu Liapor Mix

Vlastnost Liapor Mix Liapor Mix final
Objemová hmotnost cca 600 kg/m3 cca 750 kg/m3
Pochůznost Po 24 hodinách od aplikace Po 24 hodinách od aplikace
Součinitel tepelné vodivosti 0,14 W/mK 0,19 W/mK
Orientační spotřeba cca 34 kg/m2/50 mm cca 34 kg/m2/50 mm

Pro více informací přikládáme odkazy na technický list produktu Liapor Mix a Liapor Mix final.

Postup rekonstrukce podlahy s použitím lehkého betonu Liapor Mix

Příprava podkladu

Stávající podklad, na který budete aplikovat lehký beton, musí být zbaven nesoudržných částí a prachu. Podklad je vhodné před aplikací betonu navlhčit, aby z lehkého betonu nevstřebával záměsovou vodu potřebnou pro hydrataci betonu.

Příprava lehkého betonu

Lehký beton zhotovíte smícháním směsi Liapor Mix se 3 – 4 litry vody. Směs namíchejte buď ve stavební míchačce, příp. ručně elektrickým míchadlem. Směs musí být důkladně promísena, doba míchání by proto měla být optimálně 2 – 3 minuty. U elektrického míchadla míchejte na nižší otáčky, aby nedošlo k poškození směsi. Tuhnutí směsi lehkého betonu probíhá rychleji, po namíchání je doporučeno její okamžité zpracování. Betonování provádějte pouze při teplotách nad +5 °C.

Tip: Chystáte se na nové podlahy? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Příprava lehkého betonu pro rekonstrukci podlahy
Pomalé míchání lehkého betonu elektrickým mísidlem

Aplikace lehkého betonu

Na stávající podlaze si z betonu vytvořte stahovací pruhy, podle kterých pak budete srovnávat aplikovaný beton v ploše.  K vyrovnání podlahy do roviny použijte vodováhu a pro upravení čerstvého betonu použijte stahovací hliníkovou nebo dřevěnou lať.

Rekonstrukce podlahy Liaporbetonem - rovnání betonové vrstvy
Betonová směs se urovná hladítkem

Minimální doporučená výška lehkého betonu je 50 mm. Pokud aplikujete vyšší vrstvu lehkého betonu, použijte na vyrovnání podkladu nejprve Liapor Mix z frakce 4-8 a následně Liapor Mix final z frakce 1-4 mm jako krycí vrstvu. Uhlazení betonu proveďte zednickým hladítkem.

Porovnání betonu Liapor Mix (vlevo) a Liapor Mix final (vpravo)
Porovnání betonu Liapor Mix (vlevo) a Liapor Mix final (vpravo)

Kompletní průběh realizace rekonstrukce podlahy za použití lehkého betonu Liapor Mix si můžete prohlédnout na videu níže.

Liapor Mix je produktem společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Kromě obchodní sítě Liapor jej můžete zakoupit on-line v e-shopu obchod.liapor.cz nebo v široké síti stavebnin DEK.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů