Septik a žumpa – jaký je mezi nimi rozdíl?

soutez

Stále existují místa, kde se z nějakého důvodu nenachází splašková kanalizace, která by efektivně odváděla odpadní vody do čistírny odpadních vod. A je jedno, jestli se jedná o vzdálenější rekreační místa, nebo menší vesnice. Naštěstí zde existuje řešení, tedy septik nebo žumpa. Rozhodnout se mezi těmito variantami nemusí být vždycky úplně jednoduché. Rozhodli jsme se proto obě možnosti porovnat a s rozhodováním vám pomoct.

Žumpa a septik není to samé

Přesto, že si většina lidí při vyslovení těchto pojmů představí jedno a to samé, není tomu tak. Septiky odpadní vody totiž zároveň částečně čistí, a to buď mechanickým, nebo biologickým způsobem, přičemž mají více, od sebe oddělených, komor. V první komoře septiku, kde odpadní voda přitéká, je odpadní voda s nejvyšším obsahem hrubých částic a směrem k přepadu ze septiku se hustota odpadní vody v jednotlivých komorách postupně snižuje. Odpadní voda ze septiků poté odtéká přepadem dále do kanalizace či malé domácí čistírny odpadních vod.

Oproti tomu jímka (tedy žumpa), je v podstatě jenom nádrž pro dočasné shromažďování odpadních vod a je nutné ji nechávat pravidelně vyvážet fekálním vozem.

Jak funguje septik?

Jak už jsme nastínili v minulém odstavci, septik je v podstatě vodotěsná nádrž, která slouží ke shromažďování a následnému částečnému čištění odpadních vod. Je ovšem nutné dodat, že v septiku odpadní voda nezůstává, ale odtéká přepadem do kanalizace nebo do země. To je možné jenom proto, že nejdřív projde čistírnou odpadních vod nebo filtrem.

Většina moderních septiků je dnes vyráběna z plastu nebo železobetonu. Celá nádrž má kruhový, válcový, výjimečně hranatý tvar a je rozdělena do několika (většinou tří) komor, kterými voda postupně protéká. Mezi nimi je systém přepážek a dochází tak k mechanicko-biologickému čištění za pomoci bakterií. To samo o sobě ale většinou nestačí, proto bývá septik většinou doplněn ještě o čistírnu odpadní vod nebo filtr.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jelikož je septik tzv. vodní dílo, ze kterého vytéká voda, je nutné si před stavbou opatřit jak stavební povolení, tak povolení k nakládání s vodami. Obě žádosti se podávají na odbor životního prostředí v místě bydliště. Zároveň je nutné mít i povolení k vypouštění odpadních vod.

Špatně fungující septik?

Nejčastějším problémem septiků je nedostatek, nebo naopak nadbytek bakterií uvnitř. Na jeho hladině se může začít tvořit pěna a začíná zapáchat. Tento stav může nastat například při používání nevhodných mycích prostředků.

Správné fungování septiku lze podpořit speciálními tabletami do septiku, které obsahují bakterie napomáhající k dobrému rozkladu odpadu.

Kam se septik hodí?

Septik je vhodným řešením například pro různé rekreační chaty nebo chalupy, tedy místa, které nejsou pravidelně obývané. Výhodou je hlavně to, že majitel nemusí platit časté vyvážení žumpy. Přesto i septik je nutný občas vyvážet, většinou ale maximálně jednou ročně a cena se pohybuje okolo 1 – 3 tisíc korun (v závislosti na vyváženém objemu a vzdálenosti).

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Jaké jsou výhody žumpy?

Žumpa je oproti septiku pouze prostor, kde se shromažďují odpadní vody. Dále nejsou žádným způsobem čištěny, proto je nutné zajistit jejich pravidelné vyvážení fekálním vozem. Je to tak z toho důvodu, že se odpadní vody musí likvidovat v souladu se zákony o životním prostředí.

K vybudování žumpy do hloubky 3 m úplně postačí ohlášení stavebnímu úřadu v místě bydliště. Pokud potřebujete jímku hlubší, je nutné zažádat o stavební povolení. Není třeba shánět žádné povolení k vypouštění, když je jímka plná jednoduše ji za určitý poplatek necháte vyvézt. Jediným pravidlem, které je třeba dodržet, je vzdálenost jímky minimálně 5 – 12 m od domovní studny v závislosti na propustnosti prostředí.

dodavatel

Které řešení je levnější?

Samozřejmě na tuhle otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Důležitým faktorem, který výrazně ovlivní jak pořizovací cenu, tak cenu a četnost vyvážení, je velikost septiku/žumpy. Pořizovací cena žumpy se pohybuje okolo 8 000 – 70 000 Kč a cena za vyvážení žumpy pak závisí na četnosti. Vzhledem k tomu, že průměrná spotřeba vody na osobu je přibližně 100 litrů/den, tak 4 členná domácnost naplní žumpu o objemu 12 m3 za pouhý měsíc. Fekální vozy mají objem maximálně zmíněných 12 m3, ročně by se tedy žumpa musel vyvést 12x.

Při pravidelném vyvážení odpadních vod jednou měsíčně můžete počítat s cenou cca 10 000 – 30 000,-Kč za kalendářní rok (v závislosti na objemu fekálního vozu a dojezdové vzdálenosti).

Oproti tomu septik se většinou vyznačuje vyšší pořizovací cenou okolo 15 000 – 75 000 Kč. Jistou výhodou je nižší frekvence vyvážení, která je jednou, maximálně dvakrát za rok.

Užitečné odkazy:

Čerpání žump a septiků – Pražské vodovody a kanalizace

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Čerpání a převoz odpadních vod – Brněnské vodárny a kanalizace

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů