Sklon schodiště – výpočet sklonu

nacenění

Mezi základní parametry každého schodiště patří bezesporu sklon schodiště. Tento parametr patří jistě mezi ty, které jsou zřejmé pro každého z nás, odborně se pak sklonu schodiště říká sklon schodišťového ramena a najdete jej tak označený třeba v normě ČSN 734130 pro schodiště a šikmé rampy.

Na čem je závislý sklon schodiště

Nejdůležitějším parametrem pro každé schodiště je samozřejmě jeho bezpečnost, protože upřímně, čím strmější schodiště je, tím je po něm chůze nebezpečnější. Je tak tedy možné říct, že sklon je závislý na plánovaném využití schodiště. Je přeci zřejmé, že pravidelně používané schodiště by nemělo mít příliš velký sklon a zejména pak pokud budete potřebovat po schodišti pravidelně přepravovat i větší břemena, jako je tomu třeba u rampových schodišť. V praxi se z pohledu sklonu schodiště rozlišují schodiště rampová, mírná schodiště, běžná schodiště, strmá schodiště, žebříková schodiště a žebříky, které se ještě dělí na žebříky skloněné a žebříky svislé.

Jak vypočítat sklon schodiště

K vypočítání sklonu schodiště je nutné, abyste věděli výšku jednoho stupně (schodu) a zároveň také jeho nášlapnou šířku. Díky tomu získáte trojúhelník, kde znáte dvě strany (protilehlou a přilehlou odvěsnu) a na základně funkce arctg, pak můžete spočítat úhel α, který udává právě sklon schodiště. Vše uvedené je možné jednoduše spočítat dle vzorce níže uvedeného:

α=arctg(v/š)

Jak vypočítat sklon schodiště.
Sklon schodišťového ramene vypočítáte s využitím funkce Arkus tangens (inverzní funkce k funkci tangens). Stačí znát výšku a šířku schodu.

Pro lepší porozumění je lepší zkusit si vzorec aplikovat na určitém příkladu, pokud by výška schodu činila 16 cm a šířka stupnice by byla 25 cm, sklon schodů byste spočítali následovně:


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

α=arctg(16/25)

α=arctg(0,64)

α=32,61°

Podrobný návod pro výpočet schodiště naleznete v našem dalším článku.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Jaký je optimální sklon schodiště

Doporučený sklon pro často používaná schodiště činí podle normy ČSN 734130 25-35°. Další doporučené sklony pro jednotlivé typy schodů jsou uvedeny v tabulce v následující části článku. Obecně mají schodiště sklon 10-58°.

Jaká je optimální výška schodu (schodišťového stupně)?

Tabulka nejčastějších sklonů schodiště

Dle již několikrát zmiňované normy ČSN 734130 jsou typy schodišť definovány dle svého sklonu následovně.

Typ schodištěSklon schodiště ve stupních
Rampové10-20
Mírné20-25
Normální25-35
Strmé35-45
Žebříkové45-58
Rozdělení schodišť podle sklonu
Rozdělení schodišť dle jejich sklonu schodiště.
Rozdělení schodišť dle jejich sklonu schodiště.

Dále se podle sklonu rozdělují schodiště dle využití

Typ schodištěSklon schodiště ve stupních
Rampová10-20
Hlavní20-35
Vedlejší pomocná35-58
Rozdělení schodišť dle využití

Z výše uvedeného pak vyplývá, že jako hlavní schodiště se hodí schody mírné a normální, strmé a žebříkové schody jsou pak vhodné pouze jako vedlejší pomocná apod. Ve výše uvedených tabulkách pak chybí například doporučený sklon pro eskalátory, který činí 0-35° přičemž je zřejmé, že eskalátory se sklonem pod 20° plní spíše funkci rampy.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů