Sloupková konstrukce dřevostaveb

soutez

Dnes bezesporu nejpoužívanějším konstrukčním systémem dřevostaveb nejen u nás, ale i ve světě, je sloupková konstrukce dřevostaveb. Jeho obrovskou výhodou je, že se v podstatě celá konstrukce staví z jednoho profilu, který se na staveniště doveze svázaný v blocích. S kvalitní projektovou dokumentací je samotná výstavba kostry velice rychlá a jednoduchá.

Balloon Frame a Platform Frame

Jsou známé dva způsoby výstavby dle konstrukce sloupků. Prvním z nich je tzv. Balloon Frame, kde sloupky probíhají více patry a Platform Frame, jehož konstrukce je stavěna po patrech, tedy i sloupky jsou řezány na výšku podlaží. Z těchto dvou jmenovaných systémů se dnes častěji používá jednoznačně Platform Frame, jelikož je technologicky i konstrukčně výhodnější i s ohledem na možnou prefabrikaci.

Sloupková konstrukce dřevostaveb

Sloupek samotný je dnes v konstrukci považovaný v podstatě za tepelný most. Tudíž je cílem jeho profil co nejvíce zmenšit. Nejčastěji se používají profily od 120 do 160 mm. Při použití slabších profilů je nutné zmenšit jejich osovou vzdálenost. Nejčastěji však na 625 mm. Toto číslo není náhodné, jedná se totiž o polovinu šířky a čtvrtinu délky většiny deskových materiálů. Z důvodu vzniku tepelných mostů se doporučuje kostru zaizolovat z vnější i vnitřní strany tepelnou izolací.

Co se týče kvality dřeva, můžeme ho rozdělit do tří kategorií, které se liší především cenou. Základní a nejméně kvalitní variantou je použití klasického stavebního řeziva, které evropská norma označuje C24. Jeho použití je ovlivněno maximálním obsahem vlhkosti, a to do 18 %. Samozřejmostí je chemické ošetření proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Nebezpečím při použití tohoto řeziva jsou především objemové změny a vady dřeva. Obecně platí, čím více vlhkosti, tím větší objemové změny nastanou. Druhou variantou je využití předem vysušeného řeziva. Tato možnost je nákladnější, ale zejména při využití slabších profilů velice účinná. U silnějších profilů se už nevyplatí, protože tyto profily se nedají vysušit tak snadno a cena by enormně vzrostla. Z toho plyne, že při použití slabších profilů pro celou konstrukci je tato varianta ideální, ale pokud by se jednalo o architektonicky složitější stavbu s více profily a prvky, není již tato možnost výhodná. Z hlediska vlastností je nejvýhodnější použití třetí varianty, a to lepeného dřeva, které se může ještě podélně nastavit. Toto řezivo se ještě rozděluje na průmyslovou a pohledovou kvalitu dle použití v konstrukci. Již není třeba ho impregnovat, ale nikdy to není na škodu.

Názvosloví a konstrukce je obdobná jako v článku o hrázděných dřevostavbách. Jediným rozdílem je, že se kostra po zateplení překryje deskami nejčastěji z dřevotřísky.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Sloupková konstrukce dřevostaveb
Sloupková konstrukce dřevostaveb (zdroj: fotoarchiv stavimbydlim.cz)
Sloupková konstrukce dřevostaveb
Sloupková konstrukce dřevostaveb (zdroj: fotoarchiv stavimbydlim.cz)
Sloupková konstrukce dřevostaveb
Sloupková konstrukce dřevostaveb (zdroj: fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů