Vady dřeva

Vady dřeva - trhliny

Vadou dřeva rozumíme jakoukoliv odchylku struktur dřevní hmoty od zjevného ideálu. Tato odchylka s vysokou pravděpodobností zhorší mechanické i estetické vlastnosti …

Více…

Vlhkost u dřevostaveb

Vlhkost u dřevostaveb

Obecně se působení vlhkosti charakterizuje jako rozmanitá, navzájem se překrývající střídavá namáhání. Tato namáhání způsobují klimatické změny v letním a zimním …

Více…

Co je nízkoenergetická stavba?

Nízkoenergetická stavba musí mít kvalitní okna a zateplenou obálku budovy.

Energetická náročnost staveb je v dnešní době velice populárním tématem odborných i neodborných sdělovacích prostředků. Hlavním důvodem je samozřejmě ochrana životního …

Více…