Jak postavit dům – Před zahájením stavby (část 3)

Zaměření a vytyčení pozemku

Po nákupu stavebního pozemku jste jistě dostali buď katastrální mapu, nebo tzv. oddělovací situaci, která by v jednodušším případě mohla sloužit jako podklad pro zpracování studie. Budete také potřebovat výškopisně a polohopisně zaměřit stavební pozemek a zanést do výkresu v měřítku 1:200. V tomto výkresu by měl být zaměřen pozemek nejen váš, ale i pozemky přiléhající a to včetně inženýrských sítí, komunikace, zeleně a obrysy objektů na všech ostatních pozemcích z důvodu dodržení výše zmíněných odstupů z hlediska požární ochrany.

Zaměření pozemku provádí úředně ověřený geodet, výstupem zaměřování pozemku je geometrický plán.

Radonový průzkum

Je povinností před zahájením stavby udělat radonový průzkum. Pokud se měřením zjistí střední nebo vysoké riziko průniku radonu, je třeba to zohlednit při návrhu základových konstrukcí a navrhnout vhodnou izolaci. Radon je bezbarvý plyn, který navíc nezapáchá, což výrazně snižuje šanci ho běžně lokalizovat. Je produktem rozpadu radioaktivních látek, a to uranu a radia. To z něj dělá velice nebezpečnou látku, která nese nebezpečí v podobě rakoviny plic. Jinými než přírodními zdroji Radonu mohou být i některé stavební materiály. Například tvárnice vyrobené ze škvárobetonu, konkrétně z rynholecké škváry, obsahují Radium. V současnosti je však radioaktivita veškerého stavebního sortimentu na našem trhu kontrolována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Jak a proč měřit radon?

Geologický průzkum

Pro navržení základové konstrukce objektu je důležité znát základové podmínky pozemku. Ty vám zjistí inženýrský geolog, který stanoví i hladiny podzemních vod, což je důležité především u podsklepených objektů. Druhou variantou je udělat geologický průzkum během výkopových prací. Je to levnější varianta, avšak může nastat situace, kdy zjistíte, že se pár metrů pod povrchem nachází netěžitelná skála a vy budete muset nechat přepracovat část nebo dokonce celou projektovou dokumentaci. I vysoká hladina podzemní vody může nadělat spousty neočekávaných problémů a celkově prodražit výstavbu.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Pokud stavíte, nebo se stavět chystáte, informace potřebné pro stavbu domu můžete čerpat v seriálu Jak postavit dům.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů