Založení dřevostavby nad terénem

Založit dřevostavbu, nebo jakoukoli stavbu, nad terénem, se zdá jako neobvyklé řešení. Ve skutečnosti se však používá mnohem častěji, než si myslíme. Jedná se o takové založení dřevostavby, při kterém je mezi podlahovou konstrukcí a terénem pod ní vzduchová mezera, jejíž velikost je čistě na rozhodnutí architekta či investora. Vzduchovou mezeru můžeme navrhnout jako plně viditelnou nebo skrytou. Hlavní výhodou tohoto založení je velká úspora betonu oproti klasickému založení, což nám ušetří nejen peníze, ale i čas. Částečně nebo úplně odpadá potřeba hydroizolace a v neposlední řadě je díky vzduchové mezeře vyřešen i problém radonového zatížení objektu.

Základové patky

Toto zakládání je typické hlavně pro Severní Ameriku a Skandinávii, ale začíná se objevovat i ve střední Evropě. Dle velikosti a hmotnosti zamýšlené dřevostavby a dle únosnosti základové spáry se navrhne počet a rozměry základových patek. Na základě tohoto návrhu se vyhloubí jednotlivé jámy pro každou z patek a zhotoví se do nich monolitické železobetonové konstrukce až do úrovně příslušného terénu. Nad úrovní terénu se již pokračuje pomocí ocelové konstrukce, kterou je třeba vetknout do betonu až pod úroveň terénu. Pokud se z nějakého důvodu chceme oceli vyhnout, můžeme patky do požadované výšky dozdít nebo postavit bednění a pokračovat v železobetonovém monolitu až nad terén. K horní hraně nadzemní části základů se poté zakotví tzv. základové průvlaky, na které již navazuje podlahová část dřevostavby. Tato řešení se úspěšně využívají především v záplavových oblastech nebo u dřevostaveb se svažitým terénem, kdy odpadá nutnost výkopových prací. Další výhodou je vzniklý prostor pro tepelně izolační vrstvu.

Zemní vruty

Tato varianta má velké množství výhod a dá se úspěšně použít i pro dřevostavby nadstandardních rozměrů. Typ vrutu je odvozen v závislosti na velikost a hmotnost zamýšlené dřevostavby. Rozhodují i vlastnosti zeminy. Zemní vruty se na rozdíl od patek dají použít výhradně pro dřevostavby. Hlavní výhodou této varianty je jednoduchost. K dalším řadíme hlavně nízké náklady na pořízení celé stavby, jelikož absolutně odpadají výkopové práce. Vruty je možné ihned zatížit, případně měnit, vyjmout a použít znovu na jiném místě. Montáž je možná téměř do všech typů zemin za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Kompletní aplikace vrutů je otázkou nanejvýš jednoho dne, což výrazně urychlí celou stavbu. Na vruty můžeme okamžitě zakotvit dřevěné podlahové průvlaky a pokračovat ve výstavbě. Funkce vrutů v zemině je taková, že ve svém okolí díky svému tvaru dokonale zhutní a stlačí veškerou zeminu, což znemožní jakoukoli výchylku od svislé osy. Obvyklá délka používaných vrutů je 2 m. Do země se aplikují pomocí pásového stroje Dumper. Minimální životnost těchto vrutů je 150 let.

Crawl space

Další možností založení stavby nad terénem je tzv. Crawl space, což je v podstatě vytvoření základové desky na principu stropních montovaných betonových nosníků s izolační samonosnou polystyrenovou vložkou. Tím je konstrukce ihned dokonale tepelně zaizolovaná. Jedná se prakticky o kombinaci několika osvědčených a dlouhodobě používaných technologií, tvořících samonosné systémy s nulovou potřebou štěrkových či jiných podsypů. Výhodou této technologie je, že vložená tepelná izolace není vůbec zatížena vahou dřevostavby a není ani ovlivněna vlhkostí zeminy, což výrazně zvyšuje její trvanlivost. Pro znemožnění úniku tepla z budovy se používá XPS pás o tloušťce 80 mm, který se umístí mezi desku a základový pás. Důležité je dokonalé odvětrávání, jelikož se vizuálně jedná o uzavřenou konstrukci, což je jediný rozdíl od předcházejících způsobů. Tento rozdíl se jeví jako estetická výhoda. Cenově se od předchozích systémů také moc neliší.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů