Souhlas souseda se stavbou garáže na hranici pozemku

Pokud se nacházíte v situaci, kdy potřebujete postavit garáž, ale vzhledem k velikosti pozemku ji musíte postavit na hranici pozemku, příp. v její blízkosti, budete potřebovat vyřídit územní souhlas. Pro vyřízení územního souhlasu budete potřebovat souhlas souseda se stavbou. Jak má takový souhlas vypadat?

Územní souhlas pro stavbu garáže musíte vyřídit nejen v případě stavby garáže se zastavěnou plochou nad 25 m2, ale i v případě, že garáž splňuje parametry pro stavbu bez nutnosti jakéhokoli vyřizování na stavebním úřadě a stojí ve vzdálenosti do 2 metrů od hranice pozemků.

V § 96 odst. 3, písm. d je uvedeno:

„d) souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,“

Pokud tedy stavíte garáž na hranici pozemku či do vzdálenosti do 2 metrů od společných hranic, musíte si od souseda obstarat souhlas se stavbou.

Jak má vypadat souhlas souseda se stavbou?

Uvažovaný záměr by měl být uveden na situačním výkresu, na kterém budou uvedena parcelní čísla pozemků a ze kterého bude zřetelný vámi uvažovaný stavební záměr. Jako podklad si můžete stáhnout výřez z katastrální mapy v nahlížení do KN a do tohoto výkresu ručně zakreslit a zakótovat budoucí garáž. Vyhotovení však můžete nechat na projektantovi, jelikož pro vyřízení územního souhlasu po vás bude stavební úřad požadovat, mimo jiné, jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Více informací k souhlasu souseda se stavbou včetně vzoru souhlasu.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Garáž na hranici pozemku vyžaduje souhlas souseda se stavbou
Garáž na hranici pozemku vyžaduje souhlas souseda se stavbou

Pro vyřízení územního souhlasu pro stavbu garáže budete potřebovat:

 • Souhlas k umístění stavebního záměru,
 • souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (elektřina, plyn, kanalizace, vodovod, přístupové cesty),
 • souhlas sousedů dotčených nemovitostí,
 • jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Seznam stavebních úřadů, ve kterém můžete dohledat úřad ve vaší lokalitě, naleznete ZDE. Formulář pro vyřízení územního souhlasu – příloha č. 7 Vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů