Stavba garáže – je potřeba stavební povolení? | stavimbydlim.cz
Home Stavba domu Stavba garáže Stavba garáže – je potřeba stavební povolení?

Stavba garáže – je potřeba stavební povolení?

0

Pro stavbu garáže platí stejné ujednání, jako například o stavbě zahradní pergoly. O tom, zda stavba garáže vyžaduje stavební povolení, či nikoliv, rozhoduje velikost garáže.

Stavba garáže z pohledu stavebního zákona

V § 79 stavebního zákona je uvedeno:

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

  1. o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

Dále je v § 103 stavebního zákona uvedeno:

 

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

  1. a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2

Pokud je tedy garáž nepodsklepená, má výšku max. 5 m a zastavěnou plochu max. 25 m2 a neslouží pro skladování kapalných a plynných paliv a zároveň je umístěna na pozemku rodinného domu minimálně 2 m od společných hranic pozemku, stavba nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby.

Čtěte dále: Kdy je potřeba stavební povolení a jak stavební povolení vyřídit?