Stavba garáže – je potřeba stavební povolení? | stavimbydlim.cz
leaderboard

Stavba garáže – je potřeba stavební povolení?

Fotovoltaika - úspory
Fotovoltaika - úspory

Pro stavbu garáže platí stejné ujednání, jako například o stavbě zahradní pergoly. O tom, zda stavba garáže vyžaduje stavební povolení, či nikoliv, rozhoduje velikost garáže.

Stavba garáže z pohledu stavebního zákona

V § 79 stavebního zákona je uvedeno:

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

  1. o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

Dále je v § 103 stavebního zákona uvedeno:

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

  1. a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2

Pokud je tedy garáž nepodsklepená, má výšku max. 5 m a zastavěnou plochu max. 25 m2 a neslouží pro skladování kapalných a plynných paliv a zároveň je umístěna na pozemku rodinného domu minimálně 2 m od společných hranic pozemku, stavba nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby.

Pokud byste rádi znali přibližnou cenu za stavbu garáže, poptejte firmu (například na těchto stránkách), která se na tuto činnost zaměřuje a požádejte ji o nacenění.

Čtěte dále: Kdy je potřeba stavební povolení a jak stavební povolení vyřídit?


Jakého odborníka hledáte?

Zajistíme Vám cenové nabídky od odborníků ve Vašem okolí. Zdarma a nezávazně!

Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je zdarma.
  • Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Nabídky od firem si můžete porovnat přímo v e-mailu.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?
Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
blank
blank
FVE exit