Stavba montované garáže – je vyžadováno stavební povolení, nebo ohlášení stavby?

O tom, zda stavba montované garáže vyžaduje stavební povolení či nikoli, rozhoduje velikost garáže. Konkrétně se jedná o zastavěnou plochu garáže, její výšku a počet nadzemních podlaží. Rozhodující je také to, zda bude garáž podsklepená. V jakých případech budete potřebovat ohlášení stavby a kdy si postačíte s územním souhlasem pro stavbu garáže, se dozvíte v tomto článku.

Rozhodující je v mnoha případech zejména zastavěná plocha garáže. Konkrétně se jedná o plochu 25 m2.

Stavba garáže do 25 m2 zastavěné plochy nevyžaduje ohlášení, ani území souhlas

V § 103 odst. 1, písm. e, bod. 1 je uvedeno, že stavba nevyžaduje stavební povolení, ani ohlášení stavby, pokud stavba splňuje níže uvedené parametry:

 • Garáž má jedno nadzemní podlaží.
 • Zastavěná plocha garáže je max. 25 m2.
 • Výška garáže je max. 5 m.
 • Garáž je nepodsklepená.
 • Neobsahuje obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění.

Pakliže vaše garáž splňuje tyto limity, stavba garáže nevyžaduje stavební povolení a ani ohlášení stavby stavebnímu úřadu.

Stavba garáže do 25 m2 a územní souhlas

Dle § 79 odst. 2, písm. o stavba garáže nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, pakliže se stavba nachází na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci. Stavba může být v tomto případě podsklepená až do hloubky 3 metrů. Další podmínkou je umístění garáže minimálně 2 metry od hranice sousedních pozemků. Pokud by byla garáž umístěna na hranici pozemku v blízkosti plotu souseda, budete potřebovat územní souhlas a souhlas souseda se stavbou garáže.

Pro vyřízení územního souhlasu budete potřebovat:

 • Souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,
 • souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 • souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno,
 • jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Formulář pro vyřízení územního souhlasu je přílohou č. 7 Vyhlášky č. 503/2006 Sb. (dostupný ZDE). Více informací k postupu vyřízení územního souhlasu naleznete v článku Jak vyřídit územní souhlas a přílohy k žádosti.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Stavba garáže - ohlášení stavby a územní souhlas
Stavba montované garáže nad 25 m2 vyžaduje ohlášení stavby

Stavba garáže nad 25 m2 zastavěné plochy vyžaduje ohlášení stavby

Pokud stavba garáže překročí limity uvedené v § 103, bude potřeba vyřídit ohlášení stavby a také územní souhlas. Pokud se stavba garáže nenachází v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně mění a záměr vyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, místo územního souhlasu musíte vyřídit územní rozhodnutí.

Pro ohlášení stavby budete potřebovat:

a) souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a,

b) územní rozhodnutí nebo územní souhlas,

c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů,

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) projektovou dokumentaci,

f) souhlasy majitelů sousedních nemovitostí (vzorový souhlas souseda se stavbou).

Formulář pro ohlášení stavby je přílohou č. 8 Vyhláška č. 503/2006 Sb. (dostupný ZDE). Více informací k postupu vyřízení ohlášení stavby.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů